BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM" VÀ CLIPS VIDEO: "CÁCH THỨC TẮM LIỆM - HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN CẤT THI HÀI MUSLIM" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM" VÀ CLIPS VIDEO: "CÁCH THỨC TẮM LIỆM - HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN CẤT THI HÀI MUSLIM"

11.02.2014 00:07 - đã xem : 6720

Tất cả tạo vật của Allah có sinh thì có tử, trong giáo luật Islam khi một đứa trẻ mới sinh ra thì Cha Mẹ có bổn phận phải thi hành những giáo điều như (Azan và đọc Iqomah vào hai lổ tai phải và trái của đứa trẻ khi mới chào đời, và làm Atiqah cho đứa trẻ sau 7 ngày sinh...). Ngược lại, đến khi một linh hồn đã mãn hạn phần thì bắt buộc những người Muslim (trong làng) phải có bổn phận lo việc mai táng cho thi hài đó, bởi đây là điều bắt buộc "Fardu Kifayah" của tôn giáo Islam...

"Fardu Kifayah" có nghĩa là: nếu trong một tập thể người Muslim (trong khu vực, xóm, làng...) có một người anh em nào đó đứng ra lo việc mai táng cho người chết thì những người Muslim khác (trong khu vực, xóm, làng...) đó sẽ không có tội. Ngược lại, nếu trong tập thể đó không một ai đứng ra lo cho việc mai táng thi hài thì tất cả (tập thể trong khu vực, xóm, làng...) đó đều mang tội khi Allah tra hỏi.

Cho nên, khi một người Muslim qua đời thì bổn phận của những người Muslim có mặt tại đó phải tắm rửa - hành lễ Solah Janazah và chôn cất cho người chết đó. Nếu những người thân hay bạn bè của người chết ở xa không thể về kịp thì họ được quyền "Solah Janazah Go’ib", nhưng phương thức này chỉ có giá trị trong vòng một tháng kể từ ngày người chết qua đời.

Nhận thấy đây là một trong những việc hành đạo rất quan trọng cần phải hiểu rõ về "Cách thức tắm rửa - hành lễ Solah Janazah - và chôn cất thi hài" như thế nào theo Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw) đã giáo huấn. 

Nhóm huynh đệ Chanlyislam đã soạn thảo bài viết và kèm theo một Clip Video hướng dẩn từng chi tiết về đề tài này, mong rằng đây là tài liệu quí báu sẽ mang nhiều ân phước cho những ai "đọc - nghe - xem" rồi thực hành theo đó. Cầu xin Allah chấp nhận mọi sự cố gắng trong khả năng có thể của chúng ta, amin.

CLIPS VIDEO HƯỚNG DẨN CÁCH THỨC TẮM LIỆM - HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN CẤT THI HÀI MUSLIM

DO NHÓM HUYNH ĐỆ CHANLYISLAM SOẠN THẢO - THỜI LƯỢNG 75 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM" VÀ CLIPS VIDEO: "CÁCH THỨC TẮM LIỆM - HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN CẤT THI HÀI MUSLIM"

BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM"...

Tất cả tạo vật của Allah có sinh thì có tử, trong giáo luật Islam khi một đứa trẻ mới sinh ra thì Cha Mẹ có bổn phận phải thi hành những giáo điều như (Azan và đọc Iqomah vào hai lổ tai phải và trái của đứa trẻ khi mới chào đời, và làm Atiqah cho đứa trẻ sau 7 ngày sinh...). Ngược lại, đến khi một linh hồn đã mãn hạn phần thì bắt buộc những người Muslim (trong làng) phải có bổn phận lo việc mai táng cho thi hài đó, bởi đây là điều bắt buộc "Fardu Kifayah" của tôn giáo Islam...

CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT

CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT

Salah Janazah là sự hành lễ tập thể cho người chết, là một trong những việc làm "Fardu Kifayah", nếu trong một cộng đồng Muslim (nơi đang sinh sống) có một người qua đời thì ít nhất phải có một người trong số cộng đồng đó đứng ra đãm nhiệm việc mai táng thi hài theo thể thức Islam thì những người còn lại không có tội.

CÁCH THỨC TẮM RỬA THI HÀI (MAYYID)

CÁCH THỨC TẮM RỬA THI HÀI (MAYYID)

Allah phán: «Làm sao các người có thể phủ nhận Allah? Trong lúc thấy các người đã chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho các người chết, rồi sẽ dựng các người sống dậy, rồi các người sẽ trở về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử).» S.2 : A.28