BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC LẤY NƯỚC TẨY RỬA "WUDU" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC LẤY NƯỚC TẨY RỬA "WUDU"

04.03.2009 04:22 - đã xem : 5668

Theo Islam, trước khi cữ hành dâng lễ nguyện (Solah), thì người Muslim phải trong tình trạng thanh khiết, đây là việc làm mang tính chất tẩy thể do Allah phán lệnh trong Qur’an chương 5, dòng 6. Việc làm này được gọi là "Wudu", nhưng cách thức làm thế nào và để đi đúng đường lối mà Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dạy, chúng tôi xin trích ra những bằng chứng mà những học giả Islam đã ghi lại như sau :

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỨ NHỨT THỜI LƯỢNG 12 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

 

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỨ HAI THỜI LƯỢNG 12 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

CLIPS VIDEO HƯỚNG DẨN CÁCH THỨC LẤY NƯỚC WUDU

THỜI LƯỢNG 3 PHÚT 16 GIÂY

Ý kiến bạn đọc
KHOL TIP ACAR AWAL ISLAM CHAMPA PHAN RANG | 2021-08-28 11:33:39 | congtu@gmail.com
THẬT DỂ DÀNG HIỂU NGHĨA! TÔI RẤT THÍCH,VÀ LÀM NHIỀU HƠN NỮA. TÔI CẢM ƠN
ALHAM DOK LILLAH! AU LA HU OCKOBAR
Các bài viết khác
NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU"

NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU"

Như chúng ta đã biết tầm quan trọng của việc lấy nước Wudu’ đối với những người Muslim, bởi việc hành lễ Solah như là cuộc sống tâm linh hàng ngày của những người Muslim mà họ không được lơ là hay bỏ bê, giống như con người không thể tồn tại nếu thiếu nước...

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC LẤY NƯỚC TẨY RỬA "WUDU"

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC...

Theo Islam, trước khi cữ hành dâng lễ nguyện (Solah), thì người Muslim phải trong tình trạng thanh khiết, đây là việc làm mang tính chất tẩy thể do Allah phán lệnh trong Qur’an chương 5, dòng 6. Việc làm này được gọi là "Wudu", nhưng cách thức làm thế nào và để đi đúng đường lối mà Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dạy, chúng tôi xin trích ra những bằng chứng mà những học giả Islam đã ghi lại như sau :