NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU"

19.10.2015 02:04 - đã xem : 2732

Như chúng ta đã biết tầm quan trọng của việc lấy nước Wudu’ đối với những người Muslim, bởi việc hành lễ Solah như là cuộc sống tâm linh hàng ngày của những người Muslim mà họ không được lơ là hay bỏ bê, giống như con người không thể tồn tại nếu thiếu nước...

Trong Islam, tất cả việc hành đạo đều có cánh cửa hoặc chìa khóa để mỡ ra đón nhận những ân phước, mà chìa khóa ân phước của việc Solah chính là sự lấy nước Wudu’, bởi hành lễ Solah nếu không có nước Wudu’ thì sự solah đó xem như không có giá trị...

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU"

NHỮNG ÂN PHƯỚC VỀ VIỆC LẤY NƯỚC SALAH "WUDU"

Như chúng ta đã biết tầm quan trọng của việc lấy nước Wudu’ đối với những người Muslim, bởi việc hành lễ Solah như là cuộc sống tâm linh hàng ngày của những người Muslim mà họ không được lơ là hay bỏ bê, giống như con người không thể tồn tại nếu thiếu nước...

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC LẤY NƯỚC TẨY RỬA "WUDU"

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC...

Theo Islam, trước khi cữ hành dâng lễ nguyện (Solah), thì người Muslim phải trong tình trạng thanh khiết, đây là việc làm mang tính chất tẩy thể do Allah phán lệnh trong Qur’an chương 5, dòng 6. Việc làm này được gọi là "Wudu", nhưng cách thức làm thế nào và để đi đúng đường lối mà Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dạy, chúng tôi xin trích ra những bằng chứng mà những học giả Islam đã ghi lại như sau :