BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4

27.10.2022 20:18 - đã xem : 472

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 10

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Cây bút đã được nâng lên từ ba (trường hợp): từ khi y còn là một đứa trẻ cho đến khi y dậy thì; từ lúc y ngủ cho đến lúc y thức dậy; từ lúc y bị mất trí nhớ cho đến khi y tỉnh táo trở lại.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 9

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) có nói: Thiên sứ của Allah (saw) gửi cho ta những con vật hiến tế (Qurban) và Người nói: “Đừng phân chia cho những người bán thịt bất kỳ thứ gì từ nó.” *. Nhận xét: Hadith Sahih.  

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 8

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông Mansur bin Hayyan kể lại: Tôi đã từng nghe ông 'Amir bin Wathilah nói với ông 'Ali bin Abi Talib (R). Xin hãy nói cho chúng tôi biết về những điều mà Thiên sứ của Allah (saw) đã nói với ông trong bí mật.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 7

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông Abu Ishaq kể lại rằng ông Hubairah thuật lại là ông ấy có nghe ông 'Ali (R) nói như sau: “Thiên sứ của Allah (saw) nghiêm cấm ta đeo nhẫn vàng hoặc là quần áo được may từ hỗn hợp vải lanh và lụa, hoặc là sử dụng vải yên ngựa màu đỏ.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 6

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) có nói: “Bất cứ người nào phạm tội ở thế gian này và bị trừng phạt ở đó. Allah rất rộng lượng trong việc lặp lại Sự Trừng phạt của Ngài đối với bề tôi của Ngài vào Ngày Sau. Bất cứ người nào phạm một tội lỗi ở thế gian này, Allah che giấu và tha thứ cho y, nhưng Allah rất rộng lượng trong việc rút lại Sự Tha thứ của Ngài sau khi Ngài đã ban cho.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 5

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali bin Talib (R) nói là Thiên sứ (saw) đã đảm bảo với ông rằng: “Không có một người nào sẽ yêu thương nhà ngươi, ngoại trừ một người tin tưởng; và không có một người nào sẽ ghét bỏ nhà ngươi, ngoại trừ một kẻ đạo đức giả.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 3

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần.