BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4

27.10.2022 20:18 - đã xem : 722

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 17

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Asim bin Damrah as-Salooli (R) kể lại rằng ông 'Ali (R) có nói: Quả thật, lễ nguyện Salah Witir không giống như các lễ nguyện Salah bắt buộc, nhưng Thiên sứ của Allah dâng lễ nguyện Salah Witir và Người (saw) nói: “Hãy dâng lễ nguyện Salah Witir, hỡi người dân của Al-Qur’an. Hãy dâng lễ nguyện Salah Witir, bởi vì Allah là Đấng Duy Nhất và yêu thương những gì là số lẻ.” *. Nhận xét: Hadith Qawi

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 16

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Abd Khair (R) kể lại: Chúng tôi dâng lễ nguyện Salah Fajr, sau đó chúng tôi ngồi lại với ông 'Ali bin Abi Talib (R). Ông gọi cho mang nước đến để lấy nước Wudu'. Sau đó, ông rửa hai bàn tay của ông ba lần, súc miệng của ông hai lần từ một nắm nước đầy, sau đó ông rửa hai cánh tay của ông, rồi rửa hai bàn chân của ông ba lần. Sau đó, ông nói: “Đây là Wudu' của Thiên sứ (saw), vì vậy hãy học nó.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 15

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) dâng lễ nguyện Salah Witir vào mọi thời điểm trong đêm, vào lúc đầu đêm, vào lúc giữa đêm và vào lúc cuối đêm; nhưng khi về cuối thì Người dâng lễ nguyện Salah Witir vào lúc cuối đêm. *. Nhận xét: Isnad của Hadith này Qawi (mạnh).

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 14

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) kể lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nói như sau: “Không người nào thực sự tin tưởng cho đến khi y tin vào bốn điều: Y tin tưởng nơi Allah; Y tin rằng Allah đã gửi Ta đến bằng Chân lý; Y tin vào sự phục sinh sau cái chết; Và y tin vào định mệnh thiêng liêng, cả tốt và xấu.”  *. Nhận xét: Isnad của nó bao gồm cả một người đàn ông không được biết đến.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 13

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ (saw) đã nói như sau: “Đừng dâng lễ nguyện Salah sau lễ nguyện Salah 'Asr, ngoại trừ các ngươi dâng lễ nguyện Salah khi mặt trời vẫn còn cao.” Ông Sufyan (R) nói: Tôi không biết rằng ý của Người là ở Makkah hay là ở nơi nào khác nữa.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 12

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) nói rằng: Nếu như ta thực hiện hình phạt đánh roi một người đàn ông nào đó và y bị chết thì ta sẽ không buồn; ngoại trừ trong trường hợp người phạm tội uống rượu, nếu như y chết thì ta sẽ trả tiền Diyah cho gia đình của y. Bởi vì, Thiên sứ của Allah (saw) không qui định về điều đó (không qui định rõ số lượng roi phải đánh phạt).

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 11

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) kể lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nói như sau: Nếu như một người trong các ngươi hắt hơi thì hãy để cho y nói: ‘Mọi sự tán dương đều dâng lên Allah trong mọi hoàn cảnh’. Và hãy để những người khác nói: ‘Cầu xin Allah thương xót ngươi’.   

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 10

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB...

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Cây bút đã được nâng lên từ ba (trường hợp): từ khi y còn là một đứa trẻ cho đến khi y dậy thì; từ lúc y ngủ cho đến lúc y thức dậy; từ lúc y bị mất trí nhớ cho đến khi y tỉnh táo trở lại.”