FLASH 14: "NHỊN CHAY NGÀY A'SHURA MỒNG 10 THÁNG MUHARAM" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

FLASH 14: "NHỊN CHAY NGÀY A'SHURA MỒNG 10 THÁNG MUHARAM"

04.10.2016 03:13 - đã xem : 1222

Quí tín hữu Muslim thân mến, theo niên lịch Islam thì hôm nay chúng ta đã bước qua năm mới 1438 Hijri, Chanlyislam nghĩ rằng hầu như trong chúng ta phần đông đều biết tháng đầu tiên của năm Hijri được gọi là tháng Muharam (tháng 1) mà nó nằm trong danh sách một trong những tháng khuyến khích người Muslim nên cố gắng làm những việc Ibadath (hành đạo) vì Allah, bởi nó là một trong những tháng được Allah yêu thích.

Và Thiên sứ (saw) đã ban thông điệp khuyên bảo mọi người Muslim nên nhịn chay ngày mồng 10 (A'shura) của tháng Muharam và được những vị Ulama đúc kết có ba cách thức nhịn chay vào ngày này để không trùng hợp với người dân kinh sách Alus Kitab (Do thái và Thiên chúa giáo) như sau:

Cách thức nhứt: Nhịn chay hai ngày mồng 9 và mồng 10

Cách thứ hai: Hoặc nhịn chay hai ngày mồng 10 và mồng 11 

Cách thứ ba: Hoặc nhịn chay ba ngày mồng 9, mồng 10 và mồng 11

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
FLASH 28: NHỊN CHAY 9 NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

FLASH 28: NHỊN CHAY 9 NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

Thiên sứ (saw) nói: “Không có ngày nào mà Allah lại phóng thích con người ra khỏi hỏa ngục nhiều bằng ngày A’rafah. Vào ngày A’rafah này Allah sẽ giáng xuống tầng trời hạ giới mà khoe mọi người với Thiên Thần và phán: “Đám người này cần gì đây?”” Hadith do Muslim ghi ở trang (533), số (1348).

FLASH 28: ISLAM - LÀ MỘT ÂN HUỆ CỦA ALLAH BAN CHO NHÂN LOẠI

FLASH 28: ISLAM - LÀ MỘT ÂN HUỆ CỦA ALLAH BAN CHO NHÂN LOẠI

Còn có ân huệ nào lớn lao cho con người hơn ân huệ được Allah đưa ra khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng và được Ngài hướng dẫn đến với tôn giáo mà Ngài hài lòng, để khẳng định mục đích và ý nghĩa mà Ngài đã tạo hóa, đó là thờ phượng Allah giúp con người đạt được hạnh phúc trên thế gian và phần thưởng tốt đẹp ở cõi Đời Sau.

FLASH 27: MƯỜI ĐIỀU DI HUẤN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

FLASH 27: MƯỜI ĐIỀU DI HUẤN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

Thiên sứ Muhammad (saw) di huấn điều thứ nhứt: “Quả thật, Ta đã để lại cho các người một thứ mà nếu các người bám lấy nó thì các người sẽ không bao giờ bị lầm lạc, đó là Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah (đường lối) của Ta” (Hadith xác thực do Hakim ghi lại).

FLASH 26: "TỘI MÁCH LẺO"

FLASH 26: "TỘI MÁCH LẺO"

Tại sao chúng ta lại có thói ngồi lê mách lẻo? Không phải vì lý do nó phơi bày chuyện của những người khác cho chúng ta thấy. Và tại sao chúng ta lại muốn chuyện của những người khác bị phơi bày ra? Tại sao bạn lại muốn biết chuyện của những người khác? Tại sao lại có vấn đề đặc biệt quan tâm đến người khác này?

FLASH 25 - HADITH NÓI VỀ THÁNG SHAB'AN?

FLASH 25 - HADITH NÓI VỀ THÁNG SHAB'AN?

Thiên sứ Muhammad (saw) nhịn chay nhiều trong tháng Sha’ban là nhằm răn dạy các tín đồ Muslim hãy tập làm quen (thể lực) để chuẩn bị chiến đấu cho tháng Ramadan sắp tới. Cho nên, việc nhịn chay trong tháng Shaban chỉ mang tính cách chuẩn bị (nhưng vẫn được ân phước) để sức khỏe của chúng ta bước vào tháng Ramadan nhanh chóng hài hòa và đáp ứng và đó cũng là sự noi gương đường lối của Thiên sứ (saw).

FLASH 24: "Có nên kết bạn với nhóm người ngụy Islam (Munafiq) và những người chuyên làm điều tội lỗi?"

FLASH 24: "Có nên kết bạn với nhóm người ngụy Islam...

Người Muslim không nên kết bạn với những người luôn dèm pha châm biếm Islam, những người xúc phạm đến giáo lý của Allah hay nhạo báng đến những người ngoan đạo (Mu’min),… ngoại trừ những người Muslim nào có khả năng tranh luận (kiến thức) để dập tắt lối suy nghĩ của họ.

FLASH 23: "ISLAM GIẢI THÍCH VỀ HIỆN TƯỢNG SAO BĂNG"

FLASH 23: "ISLAM GIẢI THÍCH VỀ HIỆN TƯỢNG SAO BĂNG"

Theo những nhà thiên văn học thì Sao băng (còn gọi là sao sa) là đường nhìn thấy của các thiên thạch và vẫn thạch khi chúng đi vào khí quyển trái đất (hoặc của các thiên thể khác có bầu khí quyển). Trên Trái Đất, việc nhìn thấy đường chuyển động của các thiên thạch này là do nhiệt phát sinh ra bởi áp suất nén khi chúng đi vào khí quyển...

FLASH 22: "7 NHÓM NGƯỜI SẼ ĐƯỢC ALLAH CHE BÓNG MÁT"

FLASH 22: "7 NHÓM NGƯỜI SẼ ĐƯỢC ALLAH CHE BÓNG MÁT"

Ông Ibnu Mas’ud (r) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Bảy nhóm người sẽ được Allah che dưới bóng mát của Ngài vào Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài: