FLASH 30: NGƯỜI MUSLIM NÊN LÀM VIỆC NÀY TRƯỚC KHI RAMADAN KẾT THÚC Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

FLASH 30: NGƯỜI MUSLIM NÊN LÀM VIỆC NÀY TRƯỚC KHI RAMADAN KẾT THÚC

30.04.2021 22:02 - đã xem : 773

Tháng Ramadan là tháng đòi hỏi những người Muslim phải có lòng khoan dung, vị tha để loại bỏ các nguyên nhân bất đồng cũng như các nguyên nhân gây sự chia rẽ trong gia đình nói riêng hay trong cộng đồng nói chung.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
FLASH 32 / GIẤC CHIÊM BAO

FLASH 32 / GIẤC CHIÊM BAO

Thiên Sứ Muhammad (saw) nói rằng: "Những giấc chiêm bao nào không có sự quấy nhiễu của Shaytan là giấc mộng đó đến từ một trong những ân huệ của Allah dành cho bầy tôi của Ngài. 

FLASH 31 / SHAYTAN ĐÃ TRÓI BUỘC PHÍA SAU ĐẦU CỦA NGƯỜI KHÔNG DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH BAN ĐÊM

FLASH 31 / SHAYTAN ĐÃ TRÓI BUỘC PHÍA SAU ĐẦU CỦA NGƯỜI KHÔNG DÂNG...

SHAYTAN sẽ buộc ba nút thắt ở phía sau đầu của những bất kỳ ai đang ngủ, trên mỗi nút thắt nó đọc và thổi vào những lời sau: Đêm vẫn còn dài vì vậy ngươi hãy ngr yên đí.

FLASH 30: NGƯỜI MUSLIM NÊN LÀM VIỆC NÀY TRƯỚC KHI RAMADAN KẾT THÚC

FLASH 30: NGƯỜI MUSLIM NÊN LÀM VIỆC NÀY TRƯỚC KHI RAMADAN KẾT THÚC

Tháng Ramadan là tháng đòi hỏi những người Muslim phải có lòng khoan dung, vị tha để loại bỏ các nguyên nhân bất đồng cũng như các nguyên nhân gây sự chia rẽ trong gia đình nói riêng hay trong cộng đồng nói chung.

FLASH 28: NHỊN CHAY 9 NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

FLASH 28: NHỊN CHAY 9 NGÀY ĐẦU CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

Thiên sứ (saw) nói: “Không có ngày nào mà Allah lại phóng thích con người ra khỏi hỏa ngục nhiều bằng ngày A’rafah. Vào ngày A’rafah này Allah sẽ giáng xuống tầng trời hạ giới mà khoe mọi người với Thiên Thần và phán: “Đám người này cần gì đây?”” Hadith do Muslim ghi ở trang (533), số (1348).

FLASH 28: ISLAM - LÀ MỘT ÂN HUỆ CỦA ALLAH BAN CHO NHÂN LOẠI

FLASH 28: ISLAM - LÀ MỘT ÂN HUỆ CỦA ALLAH BAN CHO NHÂN LOẠI

Còn có ân huệ nào lớn lao cho con người hơn ân huệ được Allah đưa ra khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng và được Ngài hướng dẫn đến với tôn giáo mà Ngài hài lòng, để khẳng định mục đích và ý nghĩa mà Ngài đã tạo hóa, đó là thờ phượng Allah giúp con người đạt được hạnh phúc trên thế gian và phần thưởng tốt đẹp ở cõi Đời Sau.

FLASH 27: MƯỜI ĐIỀU DI HUẤN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

FLASH 27: MƯỜI ĐIỀU DI HUẤN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

Thiên sứ Muhammad (saw) di huấn điều thứ nhứt: “Quả thật, Ta đã để lại cho các người một thứ mà nếu các người bám lấy nó thì các người sẽ không bao giờ bị lầm lạc, đó là Kinh sách của Allah (Qur’an) và Sunnah (đường lối) của Ta” (Hadith xác thực do Hakim ghi lại).

FLASH 26: "TỘI MÁCH LẺO"

FLASH 26: "TỘI MÁCH LẺO"

Tại sao chúng ta lại có thói ngồi lê mách lẻo? Không phải vì lý do nó phơi bày chuyện của những người khác cho chúng ta thấy. Và tại sao chúng ta lại muốn chuyện của những người khác bị phơi bày ra? Tại sao bạn lại muốn biết chuyện của những người khác? Tại sao lại có vấn đề đặc biệt quan tâm đến người khác này?

FLASH 25 - HADITH NÓI VỀ THÁNG SHAB'AN?

FLASH 25 - HADITH NÓI VỀ THÁNG SHAB'AN?

Thiên sứ Muhammad (saw) nhịn chay nhiều trong tháng Sha’ban là nhằm răn dạy các tín đồ Muslim hãy tập làm quen (thể lực) để chuẩn bị chiến đấu cho tháng Ramadan sắp tới. Cho nên, việc nhịn chay trong tháng Shaban chỉ mang tính cách chuẩn bị (nhưng vẫn được ân phước) để sức khỏe của chúng ta bước vào tháng Ramadan nhanh chóng hài hòa và đáp ứng và đó cũng là sự noi gương đường lối của Thiên sứ (saw).