NHỮNG CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN - AL TATAWWU'S Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN - AL TATAWWU'S

05.04.2014 20:01 - đã xem : 3651

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dâng lễ Salah tự nguyện (Sunnah) nên một số đông anh chị em Muslim đã tìm hiểu và đã hỏi về cách thức của những Salah tự nguyện. Alhamdulillah, nhờ được sự hướng dẩn và soi sáng của Allah nên chúng tôi đã tìm hiểu và ghi chép lại những trang này gởi đến những anh chị em Muslim nào còn đang có nhiều nghi vấn...

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
NHỮNG CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN - AL TATAWWU'S

NHỮNG CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN - AL TATAWWU'S

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dâng lễ Salah tự nguyện (Sunnah) nên một số đông anh chị em Muslim đã tìm hiểu và đã hỏi về cách thức của những Salah tự nguyện. Alhamdulillah, nhờ được sự hướng dẩn và soi sáng của Allah nên chúng tôi đã tìm hiểu và ghi chép lại những trang này gởi đến những anh chị em Muslim nào còn đang có nhiều nghi vấn...

BÀI VIẾT KÈM THEO HÌNH ẢNH MINH HỌA VÀ NHỮNG CLIPS VIDEO CHỈ DẨN CÁCH THỨC TỪ KHI LẤY NƯỚC TẨY RỬA "WUDU" CHO ĐẾN HÀNH LỄ "SOLAH"

BÀI VIẾT KÈM THEO HÌNH ẢNH MINH HỌA VÀ NHỮNG CLIPS VIDEO CHỈ DẨN...

Phương thức lấy nước tẩy rửa wuđu’, phương thức kêu gọi đến giờ hành lễ (AZAN), phương thức đọc câu kêu gọi xếp hàng nhay thẳng để chuẩn bị hành lễ Salah (IQOMAH) và cách thức hành lễ nguyện salah do Thiên sứ Muhammad (saw) hướng dẩn cho các bạn đạo (Sohabah) của Người. Những phương thức này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến Ngày Tận Thế, không ai được quyền thay đổi cách thức thực hành cũng như theo thứ tự của nó.      

VIDEO HƯỚNG DẨN CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH THEO SUNNAH CỦA NABI (SAW)

VIDEO HƯỚNG DẨN CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH THEO SUNNAH CỦA NABI...

Chanlyislam xin gởi đến độc giả đoạn phim vidéo "Hướng dẩn cách thức solah theo Sunnah", do Sheikh Aly chỉ dẩn bằng Anh ngữ. Đoạn phim này hướng dẩn rất rõ ràng từng chi tiết, từng động tác và tư thế của tứ chi... Đây là cách thức solah (hành lễ) mà Nabi Muhammad (saw) đã chỉ dạy cho những bạn hữu của Người, mong rằng chúng ta nên học hỏi để hành đạo đúng theo những gì Nabi (saw) dạy bảo, Insha-Allah.

CÁCH THỨC CỬ HÀNH LỄ NGUYỆN (SOLAH)

CÁCH THỨC CỬ HÀNH LỄ NGUYỆN (SOLAH)

Lễ nguyện, tiếng Á Rập gọi là Salat, gồm có một số động tác nhất định mà bắt buộc mọi người Muslim phải thực hiện trong lúc hành lễ, Cùng lúc thực hiện các động tác này, phải đọc một số câu kinh thống nhất bằng tiếng Á Rập và mặt hướng về Kab’ah (Thánh địa Mecca, Arabia-Saudi).