SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 80 - SURAH ABASA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 80 - SURAH ABASA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

11.10.2015 03:22 - đã xem : 2089

Surah Abasa là chương kinh Allah phán về ngày mà con người nhìn thấy vợ con của mình nhưng sẽ chạy bỏ họ, và tìm kiếm sự cách xa khỏi họ; bởi vì sự khiếp sợ thì sẽ rất lớn và sự việc sẽ trở nên rất nặng nề như Ngài đã phán: "Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình. Chạy bỏ cha mẹ, bỏ vợ, và con cái. Ngày đó, mỗi người chỉ lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẵng người khác..."

Và Thiên sứ Muhammad (saw) đã nói: “Ngày mà các ngươi bị tập trung lại đi chân trần (không mang dép), trần truồng, đi bộ và không cắt bao quy đầu. Mỗi người trong họ vào Ngày đó sẽ có nhiều lo lắng khiến cho y không quan tâm đến những người khác nữa.”

VIDEO DẠY ĐỌC SURAH 80 ABASA CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 69 - SURAH AL-HAQQAH

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 69 - SURAH AL-HAQQAH

LỜI CẢNH BÁO VỀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA NGÀY PHÁN XÉT: Chương kinh Al-Haqqah là một trong những tên gọi của Ngày Phán xét, bởi vì trong thời gian đó lời hứa và sự đe dọa chắc chắn sẽ xảy đến. Allah phán bảo về tầm quan trọng của vấn đề này ở câu số 3- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tại là gì?

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 70 - SURAH AL-MA'ARIJ

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 70 - SURAH AL-MA'ARIJ

Ông 'Ali bin Abi Talhah (R) thuật lại rằng ông Ibn 'Abbas (t) đã diễn giải về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ như sau: “Có nghĩa là sự cao cả và phong phú.” Còn ông Mujahid (R) nói về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ là: Có nghĩa là những con đường đi lên các tầng trời.”

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

Alllah phán bảo Nabi Nuh (A) rằng Ngài gửi Người đến với người dân của Người và mệnh lệnh cho Người phải cảnh báo họ về sự trừng phạt của Allah trước khi nó xảy đến với họ. Người  phải nói với họ rằng nếu như họ biết ăn năn hối cải và quay về với Allah , thì sự trừng phạt đó sẽ được hủy bỏ.

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 72 - AL JINN (ĐÂY LÀ BẢN DIỂN GIẢI CỦA SHEIKH IBNU KATHIR)

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 72 - AL JINN (ĐÂY LÀ BẢN DIỂN...

Anh chị em Muslim thân mến, ngày 26 tháng 1 năm 2023 Chanlyislam có đăng bài "Diển giải ngắn gọn Chương 72 Al-Jinn do Usman bin Ibrahim trình bày. Hôm nay cũng là bài diển giải chương 72 Al-Jinn nhưng đây là sự diển giải của Sheikh Ibnu Kathir do Abu Rahman Anas cựu sinh viên UIA - Malaysia chuyển ngữ.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "DIỂN GIẢI (TAFSIR) NGẮN GỌN...

Kinh Qur’an gồm 30 Juz’ (tức 30 phần) và 114 Surah (tức chương), và chương Al-Jinn mang số thứ tự 72 thuộc Juz’ 29 và nó bao gồm tổng cộng 28 câu.  Đây là một Surah Makkiyah, đã được mặc khải xuống cho Thiên Sứ của Allah (saw) ở Makkah Al-Mukarramah trong những năm trước cuộc Hijrah.

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 73 - AL MUZZAMMIL - NGƯỜI CUỐN MÌNH TRONG ÁO

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 73 - AL MUZZAMMIL - NGƯỜI CUỐN...

1.- Hỡi người thu mình trong áo choàng. 2.- Hãy đứng dậy (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 3.- Phân nửa đêm hay ngắn hơn một tí, 4.- Hoặc lâu hơn một tí. Và hãy thư thả đọc rõ Qur'an. 5.- Quả thật, TA (Allah) sẽ sớm truyền cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng. 6.- Thật vậy, thức dậy ban đêm (để cầu nguyện) làm cho ấn tượng sâu sắc và lời nói thẳng thắn; 7.- Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê; 8.- Nhưng hãy nhắc nhở đại danh của Rabb (Allah) của Ngươi và hiến mình cho Ngài. 

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 74 - AL MUDATHTHIR

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 74 - AL MUDATHTHIR

1 - Hỡi người đắp chăn! (Thiên sứ Muhammad) 2 - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 3 - Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 4 - Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 5 - Và hãy tránh xa tượng thần; 6 - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 7 - Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 8 - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 9 - Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 10 - Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin;

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75 "AL QIYAMAH" (SỰ PHỤC SINH)

1.- TA thề bằng Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thề bằng linh hồn tự trách...  Như đã được giải thích ở những chương trước, nếu những điều gì hay lời nói được chấp nhận và tin cậy thì người nói không cần thiết phải dùng đến lời Thề để xác minh sự nghi ngờ của đối tượng...