SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 92 - AL LAIL Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 92 - AL LAIL

09.09.2014 23:14 - đã xem : 1577

1- Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2- Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 3- Thề bởi Ðấng đã tạo hóa nam và nữ giới; 4- Quả thật, nỗ lực của các ngươi rõ khác biệt; 5- Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah; 6- Và tin tưởng nơi cái Tốt; 7- Thì TA sẽ làm con đường đi đến thoải mái được dễ dàng cho y;

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75 "AL QIYAMAH" (SỰ PHỤC SINH)

1.- TA thề bằng Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thề bằng linh hồn tự trách...  Như đã được giải thích ở những chương trước, nếu những điều gì hay lời nói được chấp nhận và tin cậy thì người nói không cần thiết phải dùng đến lời Thề để xác minh sự nghi ngờ của đối tượng... 

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 76 "AL INSAN" VÀ KÈM THEO 2 CLIPS VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 76 "AL INSAN" VÀ...

Allah phán rằng Ngài làm cho con người hiện hữu sau khi con người đã từng là một tạo vật không đáng giá gì cả, do sự yếu kém và thấp hèn của con người như Ngài đã phán trong thiên kinh Qur'an: "Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một cái gì đáng nói đến hay sau?"

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 77 - AL MURSALAT VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 77 - AL MURSALAT VÀ KÈM THEO...

Imam Al-Bukhari (r.a) ghi chép lại từ ông `Abdullah (R) rằng ông Ibn Mas`ud (R) đã nói như sau: “Trong lúc chúng tôi đang ở cùng với Thiên sứ của Allah trong một hang núi tại Mina thì وَالْمُرْسَلَـتِ﴾ - Thề bởi (các luồng gió) được phái đi, ﴿ được mặc khải cho Người. Trong lúc Người (saw) đang xướng đọc nó thì ta cũng nhân cơ hội đó học lại nó từ miệng của Người (saw).

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 78 - SURAH AN NABA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 78 - SURAH AN NABA VÀ KÈM...

Surah 78 An Naba là chương kinh đầu của phân đoạn cuối (Jus 30) trong quyển thiên kinh Qur'an (bởi thiên kinh được chia ra làm 30 phân đoạn - Jus). Vậy chương kinh An Naba này Allah muốn phán điều gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua sự diển giải của những vị Học giả Islam và học cách đọc chuẩn theo Tasjud Qur'an.

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 79 - SURAH AN NAZIAT VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 79 - SURAH AN NAZIAT VÀ KÈM...

Trong số Con cháu của Adam có người thì được các vị Thiên thần rút linh hồn ra khỏi thể xác một cách khó khăn như là lúc y bị chết đuối. Và có người thì được các vị Thiên thần lấy linh hồn ra khỏi thể xác một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như là các vị Thiên thần đang lấy linh hồn của y ra theo từng phần một.

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 80 - SURAH ABASA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 80 - SURAH ABASA VÀ KÈM THEO...

Surah Abasa là chương kinh Allah phán về ngày mà con người nhìn thấy vợ con của mình nhưng sẽ chạy bỏ họ, và tìm kiếm sự cách xa khỏi họ; bởi vì sự khiếp sợ thì sẽ rất lớn và sự việc sẽ trở nên rất nặng nề như Ngài đã phán: "Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình. Chạy bỏ cha mẹ, bỏ vợ, và con cái. Ngày đó, mỗi người chỉ lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẵng người khác..."

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 81 - SURAH AT TAKWIR VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 81 - SURAH AT TAKWIR VÀ KÈM...

Imam Ahmad (r.a) ghi chép lại từ ông Ibn Umar (r.a) rằng Thiên sứ của Allah (swt) đã nói như sau:“Những ai mong muốn nhìn vào Ngày Phán Xét như là y đang nhìn nó bằng chính đôi mắt của y thì hãy để y xướng đọc: ﴾Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; Và khi các vì sao rụng; Khi các quả núi bị di chuyển mất biệt...﴿” [Surah At-Takwir]

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 82 - SURAH AL-INFITAR (HIỆN TƯỢNG CHẺ ĐÔI) VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 82 - SURAH AL-INFITAR...

Những ai muốn được vui thích nhìn vào Ngày Phục Sinh bằng chính đôi mắt của y thì y hãy xướng đọc: "Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao. - Khi bầu trời bị chẻ đôi. - Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất. - Khi bầu trời nứt ra. - Khi các vì sao rơi rụng tản mác. - Khi các đại dương dâng trào. - Khi các ngôi mộ bị quật ngược... Thì lúc đó con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau...”