THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ SULEYMAN (A) VỚI ĐÀN KIẾN VÀ CHIM ĐẦU RÌU" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ SULEYMAN (A) VỚI ĐÀN KIẾN VÀ CHIM ĐẦU RÌU"

23.02.2016 18:23 - đã xem : 3429

Đây là câu chuyện kể về đàn kiến và chim đầu rìu (hudhud) mà Allah đã phán trong chương Al Nalm (27) nói về Thiên sứ Suleyman (A) con trai của Thiên sứ Dawood (A) trong giai đoạn Allah ban kiến thức cho Người.

15.- Và chắc chắn TA đã ban kiến thức cho Dawud Sulayman. Và cả hai đều tán dương thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã ưu-đãi chúng tôi hơn nhiều bề tôi tin tưởng khác của Ngài.”

16.- Và Sulayman thừa kế Dawud. Và Người bảo: “Hỡi người dân! Chúng tôi đã học được tiếng nói của loài chim và đã được ban cấp đủ mọi thứ; và đây là một thiên ân rõ rệt.”

17.- Và đoàn binh tướng của Sulayman gồm loài Jinn, người và chim chóc đã được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tề.

18.- Mãi cho đến khi chúng đến một thung lũng của loài kiến; một con kiến lên tiếng:  “Hỡi đoàn kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulayman và đoàn quân của Người sẽ vô tình dẫm nát các anh trong lúc họ không nhận thấy.”

19.- Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulayman mĩm cười và thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi quyền lực hầu bề tôi đa tạ Ngài về những Ân huệ mà Ngài đã ban cấp cho bề tôi và cha mẹ của bề tôi hầu bề tôi có thể làm việc thiện mà Ngài hài lòng và hãy lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu nhận bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài.”

20.- Và Người kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy con Hudhud (Con chim đầu rìu)? Há nó vắng mặt?”

21.- Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó; hoặc nó sẽ cho ta biết lý do rõ rệt.

22.- Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội vã bay về, thưa: “Hạ thần bay đi tham quan địa điểm mà bệ-hạ chưa hề đặt chân đến và hạ thần mang tin tức chắc chắn từ Saba' (Sheba tại Yemen, vương quốc của nữ vương Bilqis) về tâu với bệ-hạ.

23.- “Hạ thần đã khám phá thấy có một nữ vương cai trị người dân và nữ vương đã được cung phụng đầy đủ mọi thứ và làm chủ một ngai vương lộng lẫy.

24.- “Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương tôn thờ mặt trời thay vì Allah, và Shaytan đã khiến chúng thích thú với việc làm của chúng và cản trở chúng xa con đường (của Allah) bởi vì chúng không được ai hướng dẫn.

25.- “Há chúng không phủ phục trước Allah, Đấng phô bày những điều bí mật trong các tầng trời và trái đất và biết rõ những điều mà quí vị giấu giếm và những điều mà quí vị tiết lộ.”

26.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Thiên Ngai vĩ đại.

27.- (Sulayman) bảo: “Trẫm sẽ xét xem nhà ngươi nói thật hay nói dối.”

28.- “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta đi giao cho chúng rồi từ giả lui về; sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì.”

29.- (Nữ vương) bảo: “Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhận một phong thư khả kính.

30.- “Phong thư này của Sulayman và nó bắt đầu với: 'Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.'

31.- “Chớ cao ngạo đối với ta và hãy đến gặp ta như một người Muslim (thần phục Allah).”

32.- (Nữ vương) bảo: “Hỡi các chư khanh! Hãy cố vấn trẫm trong việc này. Trẫm không quyết định một công việc gì mà không có mặt của các khanh.”

33.- (Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ nhưng chính bệ-hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, xin bệ-hạ cân nhắc kỹ lưỡng về điều bệ-hạ sắp ban hành.”

34.- Nữ vương bảo: “Theo trẫm thì khi tiến vào một thị trấn nào các vua chúa sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của nó làm thứ dân thấp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế.

35.- “Và trẫm sẽ sai sứ thần mang lễ vật đến triều cống họ rồi đợi xem các sứ thần sẽ mang điều gì trở về.”

36.- Bởi thế, khi họ đến yết kiến Sulayman, Người bảo: “Há các người định làm cho ta giầu thêm? Bởi vì những thứ mà Allah đã ban cho ta tốt hơn những thứ mà Ngài đã ban cho các người. Không, các người vui thích với những cống vật của các người.

37.- “Hãy lui về tâu với họ bảo bọn ta sẽ đến hỏi tội họ với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ kháng cự nổi và bọn ta sẽ đuổi họ ra khỏi nơi đó nhục nhã và bị khinh rẻ”

38.- (Sulayman) bảo: “Hỡi các tướng lãnh! Ai trong các ngươi sẽ mang ngai vàng của nàng đến nạp cho ta trước khi chúng đến gặp ta qui phục?”

39.- Một tên Jinn to lớn và sức lực tâu: “Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệhạ trước khi bệ-hạ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ. Quả thật, hạ thần có đầy đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó.”

40.- Nhưng có một tên làu thông kinh sách vội tâu: “Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó được mang đến đặt trước mặt, Người (Sulayman) bảo: “Đây là một trong những thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách xem ta biết ơn hay bội ơn. Bởi vì, ai tri ân thì việc tạ ơn đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Rabb của ta vô cùng giầu có và vô cùng rộng rãi”.

41.- (Sulayman) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng để chúng ta xem nàng được chỉ dẫn hay không.”

42.- Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulayman), liền có lời hỏi nàng: “Há ngai vàng của nữ vương giống cái này?” Nàng đáp: “Dường như nó giống như thế.” Và (Sulayman bảo): “Chúng ta đã được ban kiến thức trước nàng và là những người Muslim.”

43.- Và những thứ mà nàng đã tôn thờ ngoài Allah đã cản trở nàng bởi vì nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng.

44.- Có lời nghinh đón nàng: “Xin mời nữ vương vào dinh” Và khi thấy nó (As-Sarh có nghĩa là mặt kính ở bên trên hồ nước hay là dinh thự, cung điện), nàng ngỡ đó là một hồ nước nên nàng vén váy lên để lộ chân nàng. Sulayman bảo: “Đây là một cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” Nàng thốt: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã làm hỏng tâm hồn của bề tôi. Và bề tôi và Sulayman xin nạp mình thần phục Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ.”

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO DO ABU HISAAN IBNU YSA PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 40 PHÚT

CLIPS VIDEO PHẦN 1 THỜI LƯỢNG 39 PHÚT

CLIPS VIDEO PHẦN 2 THỜI LƯỢNG 39 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT & THUYẾT GIẢNG AUDIO VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ YSA @ (GIÊ-SU)"

BÀI VIẾT & THUYẾT GIẢNG AUDIO VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA...

Thiên sứ Ysa (hay còn gọi là Giê-su (Jesus) theo cách gọi của người Thiên Chúa giáo) là vị Thiên sứ (Nabi) cuối cùng của người dân Isra’il (Israel). Thiên sứ Ysa (A) được Allah cử phái đến với một Kinh sách xác nhận lại Kinh Sách Tawrah (Cựu ước) của Thiên sứ Musa (Moses), đó là Kinh Injil (Tân ước) có nghĩa là “Giao ước mới”. Trong bài nầy, chúng ta ôn lại lược sử của Thiên sứ Ysa (tức Jesus theo cách gọi của người Thiên chúa giáo).

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ CHOUA'IB" TRONG THIÊN KINH QUR'AN

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN...

Tất cả các vị sứ giả của Allah trong đó có bốn vị Thiên sứ gốc gác là người Arab, ba vị Thiên sứ Saleh (A), Thiên sứ Hud (A) & Thiên sứ Muhammad (saw) thì chanlyislam đã gởi đến quí độc giả những đoạn thuyết giảng Audio trong chương mục: "Những câu chuyện của các vị sứ giả qua thiên kinh Qur'an".

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ IBRAHIM QUA THIÊN KINH QUR'AN VÀ SUNNAH"

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG CÂU CHUYỆN...

Thiên sứ Ibrahim (A) được gọi là Cha của các vị Thiên sứ, bởi Allah đã dựng lên trong thế hệ con cháu của Người nhiều vị Thiên sứ. Chúng tôi xin trích lại toàn bộ tài liệu các câu chuyện liên quan về Thiên sứ Ibrahim (A) được trình bày dựa theo thiên kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw)

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN VỀ HAI THIÊN SỨ ZACKARYA VÀ YAHYA"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN VỀ HAI...

Mỗi lần Zakariya bước vào phòng tu của Nữ (Maryam) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. (Zakariya) hỏi: “Hỡi Maryam! Nữ có thức ăn này từ đâu? (Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.””

THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ SULEYMAN (A) VỚI ĐÀN KIẾN VÀ CHIM ĐẦU RÌU"

THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN...

Đây là câu chuyện kể về đàn kiến và chim đầu rìu (hudhud) mà Allah đã phán trong chương Al Nalm (27) nói về Thiên sứ Suleyman (A) con trai của Thiên sứ Dawood (A) trong giai đoạn Allah ban kiến thức cho Người.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "TÌM HIỂU THIÊN SỨ ADAM (A) ĐỂ BIẾT LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "TÌM HIỂU THIÊN SỨ ADAM...

“Có vẻ như loài người chúng ta đang sống trong sự mơ hồ, trôi dạt vô định trong không gian từ một nơi nào đó đến đây. Chẳng ai biết nguồn gốc của chúng ta từ đâu, và loài của chúng ta sẽ còn đi đến đâu nữa”.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI YUNUS BIN MATTA (A)"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI...

Dù cương vị là một Nabi (Sứ giả của Allah), nhưng nếu bất tuân hay làm việc gì mà không theo sự chỉ bảo của Allah, tức tự làm theo sự suy nghĩ đơn giản của mình thì dù người đó là ai đi nữa thì Allah vẫn trừng trị như tất cả mọi con người khác.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ IBRAHIM (A)"

Thiên sứ Ibrahim (A) được sinh ra trong một gia đình mà người trụ cột không phải là một người có đức tin nơi Allah, gia đình của Người tôn thờ các bục tượng, thậm chí còn hành nghề điêu khắc các bục tượng. Nhưng Thiên sứ Ibrahim (A) được Allah ân sủng và được Ngài ban cho một địa vị rất vĩ đại, đó là một vị lãnh tụ của nhân loại...