VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 4 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN "AD-DUHA" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 4 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN "AD-DUHA"

03.09.2015 02:53 - đã xem : 2558

Hành lễ Solah Sunnah là việc hành đạo tốt đẹp nhất được xếp sau Jihaad và việc học hỏi giáo lý Islam, do bởi chính Thiên sứ Muhammad (saw) đã rất thường xuyên tự nguyện hành lễ solah để kính dâng Allah qua Hadith do ông Abu Hurairah (R) dẫn lời của Người như sau:

"Quả thật, Allah đã phán bảo: Ai chống đối lại Waly (tức người được Allah bảo hộ) thì Ngài sẽ công khai khai chiến với y. Không điều gì mà bề tôi TA dâng hiến được TA yêu thích bằng điều TA bắt buộc chúng làm. Và bề tôi của TA không ngừng dâng hiến cho TA bằng nhiều điều khuyến khích cho đến khi TA thương yêu y. Hadith do Al-Baghawi ghi trong Sharh Al-Sunnah (5/21 số 1249) và Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong Al-Silsilah Al-Soheehah số (1641).

Bởi Salah Sunnah là điều thể hiện lòng nhân từ của Allah đối với bầy tôi của Ngài, nên Ngài đã cho phép ở mỗi cung cách hành đạo bắt buộc kèm theo việc hành đạo Sunnah nhằm gia tăng niềm tin, nâng cao địa vị của tín đồ, bù đắp những thiếu xót trong việc hành đạo bắt buộc mà ông Abu Hurairah (R) thuật lại Thiên sứ Muhammad (saw) đã nói: Quả thật, việc làm đầu tiên của nô lệ Muslim bị mang ra tính sổ trong ngày tận thế chính là Salah, nếu đã đầy đủ thì thôi, nếu chưa thì được phán: “Các ngươi hãy xem y có làm Salah Sunnah không ?” Nếu có Salah Sunnah thì đắp vào khoảng thiếu của Salah bắt buộc, cứ thế đối với tất cả việc hành đạo bắt buộc khác.Hadith Abu Dawood ghi số (684), Al-Nasaa-i ghi số (466 – 467), Ibnu Maajah ghi số (1425), Al-Baghawi nói: “Hadith Hasan” trong Sharh Al-Sunnah (4/159) và Sheikh Al-Albaani xác minh là Soheeh trong bộ Soheeh Al-Nasaa-i số 451 – 453) và lời Hadith của Ibnu Maajah.

Một trong những sự hành lễ Solah tự nguyện mà Thiên sứ Muhammad (saw) đã thực hiện hàng ngày đó là HÀNH LỄ SOLAH AD-DUHA trong khoảng thời gian sau Solah Fajr và trước Solah Dhur được Abu Hisaan Ibnu Ysa trình bày qua đoạn Clips Video sau đây:

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO

DO ABU HISAAN IBNU YSA PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 11 PHÚT


Check this out on Chirbit

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 8: "NÊN THĂM VIẾNG NGƯỜI BỆNH"

BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 8: "NÊN THĂM VIẾNG...

Nói đến việc đi viếng thăm người bệnh thì chúng ta cứ tưởng đó chỉ là một việc làm mang tính quan hệ giao tế giữa con người với con người trong đời sống xã hội... Nhưng trong Hadith cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đi thăm người anh em đồng đạo của chúng ta đang bị bệnh thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đi viếng thăm Allah bởi vì Ngài đã nói Ngài luôn ở chỗ của người bệnh...

BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 7: "VĂN HÓA ĐÓN TIẾP KHÁCH VIẾNG THĂM"

BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 7: "VĂN HÓA ĐÓN TIẾP...

Chúng tôi xin gởi đến quí tín hữu một lối sống văn hóa theo phong cách của Islam về việc tiếp đón khách thăm viếng. Bài này sẽ trình bày những cung cách tiếp đón khách; chiêu đãi khách; thái độ chủ nhà đối với khách đến thăm viếng... tất cả những cung cách tế nhị với khách thăm viếng là chủ yếu để tạo không khí vui vẽ suốt khoảng thời gian khách ở nhà bạn, đây là đường lối Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw).

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 6: "PHONG CÁCH ĂN UỐNG" PHẦN 2

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 6: "PHONG CÁCH ĂN UỐNG" PHẦN 2

Một trong những việc noi theo tấm gương của Thiên sứ Muhammad (saw) là một số điều nói về phong cách ăn uống của Người. Lời chỉ dạy đầu tiên về phong cách ăn được Người giáo huấn: "Hãy nhân danh Allah rồi dùng tay phải để ăn và nên ăn phần thức ăn ở ngay trước mặt của mình". Hadith được Al Bukhary và Muslim ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 5: "DÙNG NƯỚC VÀ PHONG CÁCH ĂN UỐNG"

BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO BẢO TỒN SUNNAH 5: "DÙNG NƯỚC VÀ PHONG...

Nước là nguồn sống mà Allah, Đấng Tối Cao và Nhân Từ đã tạo ra cho tất cả mọi sinh vật trên thế gian này. Tất cả mọi sự sống đều có nguồn gốc từ nước và đều cần đến nước. Và khi nói đến văn hóa ăn uống trong Islam hay Sunnah trong phong cách ăn uống của Nabi Muhammad (saw) thì chúng ta phải ghi nhớ lời dạy của Người (saw).

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 4 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: HÀNH LỄ SOLAH TỰ NGUYỆN "AD-DUHA"

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 4 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: HÀNH LỄ SOLAH...

Hành lễ Solah Sunnah là việc hành đạo tốt đẹp nhất được xếp sau Jihaad và việc học hỏi giáo lý Islam, do bởi chính Thiên sứ Muhammad (saw) đã rất thường xuyên tự nguyện hành lễ solah để kính dâng Allah qua Hadith do ông Abu Hurairah (R) dẫn lời của Người như sau:

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 3 - "CHỈNH ĐỐN HÀNG CHO NGAY THẲNG KHI HÀNH LỄ SOLAH TẬP THỂ"

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 3 - "CHỈNH ĐỐN HÀNG CHO NGAY THẲNG KHI...

Việc chỉnh đốn hàng trong lễ nguyện Salah tập thể đích thực là việc làm Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw). Người đã rất quan tâm đến vấn đề chỉnh đốn hàng ngủ này. Mỗi khi bắt đầu cuộc lễ nguyện Salah tập thể thì Thiên sứ của Allah thường luôn nhắc nhở các vị Sahabah so hàng, căn chỉnh trước sau, Người bảo họ đứng sát cạnh nhau vai kề vai và Người thường nói với họ:

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 2 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI CHÀO SALAM"

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 2 VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI CHÀO...

Allah phán: "Và khi các ngươi được người khác chào hỏi Salam, thì các ngươi hãy chào hỏi lại bằng lời lẽ tốt đẹp hơn hoặc đáp lại y như lời người ta đã chào các ngươi" Surah 4 - đoạn 86

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 1 - CÂU "BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM"

VIDEO CLIPS BẢO TỒN SUNNAH 1 - CÂU "BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM"

Theo sunnah của Rosul (saw) thì trước khi hành động hay muốn làm một việc gì thì chúng ta cũng nên đọc câu "BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM". Để hiểu rõ chi tiết hơn, chúng ta lắng nghe sự phân tích của Abu Zaytune Usman Ibrahim qua phần Video Clips sau đây: