NGHE XƯƠNG KINH QUR'AN (Phần 2) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NGHE XƯƠNG KINH QUR'AN (Phần 2)

19.09.2007 22:02 - đã xem : 4674

Với thể văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, Kinh Qur'an làm cho người nghe say mê. Qur'an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân Arab nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự. Allah đã phán: "Và nếu các người nghi ngờ về những điều (mặc khải) mà TA (Allah) đã ban xuống cho người bề tôi (Muhammad) của TA thì hãy mang đến một Chương (Surat) tương tự như cái của NÓ (Qur'an) và hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến xác nhận nếu các người nói thật._ Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con người và đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin." Chương 2 : 23-24

 

   Sourate 20 - Tâ-hâ - Mouhamed Abdelkarem Click Nghe
  Sourate 21 -  El Anbiya - Abdelbasset Abdelsamad Click Nghe

Sourate 22 - El Hajj - Fahd El Koundoury

Click Nghe

Sourate 23 - El Mouminoun - Ibrahem As-siri

Click Nghe

Sourate 24 - En-Nour - Al  'Ashri Imrane

Click Nghe

Sourate 25 - El Fourqane - Abdelaziz Nada

Click Nghe

Sourate 26 - Ach-chou'ara - Ryad Al Khouleyfi

Click Nghe

Sourate 27 - An-Naml - Abdlmoumin Abdelmoubdi

Click Nghe

Sourate 28 - El Qassas - A. Asoudaysi

Click Nghe

Sourate 29 - El 'Enkaboute - Ryad El Khouleyfi

Click Nghe

Sourate 30 - Er- Roum - Abdelb. Abdelsamad

Click Nghe

Sourate 31 - Louqmane - M. elMounajeed

Click Nghe

Sourate 32 - As-Sajda - Ali El Houdeyfi

Click Nghe

Sourate 33 - El Ahzab - Sultan Al Owaid

Click Nghe

Sourate 34 - Sabaa - Faris Abbad

Click Nghe

Sourate 35 - Fater - Omar El Qazabri

Click Nghe

Sourate 36 - Yâssîn - Muhammad El Barak

Click Nghe

Sourate 37 - As-Safat - Khaleed Aroumayh

Click Nghe

Sourate 38 - Sâd - Houssain El Shaikh

Click Nghe
Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
THIÊN KINH QUR'AN SONG NGỮ ARAB - VIET (NỘI DUNG Ý NGHĨA BẰNG VIỆT NGỮ)

THIÊN KINH QUR'AN SONG NGỮ ARAB - VIET (NỘI DUNG Ý NGHĨA BẰNG...

Nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ấn loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah (Arabie Saudi) rất hài lòng giới thiệu với các độc giả Muslim nói tiếng Việt và những ai muốn tìm hiểu "Nội dung và ý nghĩa thiên kinh Qur'an" bằng việt ngữ qua bản dịch Qur'an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul Karim đã được Cheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn và Cheikh Muhammad Afandi b. Muhammad Yusof đại diện cho trung tâm ấn loát duyệt lại.

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN TOÀN PHẦN

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN TOÀN PHẦN

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của Vũ trụ và muôn loài. Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau: "Một ánh sáng và Kinh sách quang minh đã đến với các người". Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), Vị Thiên sứ ưu hạng trong các Sứ giả của Allah. Người có tuyên bố: "Tốt nhất trong các người là người học hỏi Qur'an và dạy lại cho người khác".

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 6)

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 6)

Trong tất cả các chiều, Đức Thông Suốt của Thiên kinh Qur'an có tính kết thúc. Đức Thông Suốt đó không kết án, không dày vò xác thịt và cũng không lơ là với linh hồn. Nó không "nhân cách hóa" Thượng Đế tức làm cho Thượng Đế thành con người và cũng không thần thánh hóa con người. Mọi vật đều được đặt cẩn thận vào chổ chúng tùy thuộc trong hệ thống toàn bộ của tạo hóa. Có một mối tương quan cân xứng giữa các hành vi và các phần ân thưởng, giữa phương tiện và cứu cánh. Đức Thông Suốt của thiên kinh Qur'an không có tính trung lập. Nó đang đòi hỏi và các đòi hỏi của nó được hân hoan tiếp đón bởi tất cả những ai được ban phép lành với sự đánh giá và hiểu biết.

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 5)

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 5)

Người dân Arab trong lịch sử đã nổi tiếng xuất sắc do sở thích văn chương vô cùng tao nhã giúp họ có khả năng thưởng thức và đánh giá các tác phẩm văn chương. Qua thưởng thức, họ đã ca ngợi Qur'an là áng văn kiệt tác. Họ xúc động do bởi giọng văn truyền cảm và hấp dẩn đến nét cao đẹp lạ lùng. Họ đã tìm thấy trong Qur'an sự thỏa mãn cao nhất, một nổi vui sâu xa nhất, và họ đã đi vào một hành trình ngâm đọc và ghi nhớ thuộc lòng quyển thiên kinh Qur'an. Và từ đó, trên khắp cùng thế giới cho đến ngày nay, người Muslim cũng như người ngoài Muslim đã sùng kính, trích dẩn và thân thương với Qur'an.

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 4)

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 4)

Mỗi người Muslim đều ý thức và nhận lấy phận sự của mình để ngâm đọc một đoạn kinh Qur'an mỗi ngày, trong lễ nguyện và trong những đêm không ngũ. Việc ngâm đọc Qur'an đối với người Muslim là một dạng thức cao đẹp của sự tôn thờ và sự hành đạo, được ngấm sâu vào cuộc sống văn hóa xã hội, vào các tập tục truyền thống. Thiên kinh Qur'an là một món quà vĩ đại nhất của Thượng Đế cho nhân loại và Đức Thông Suốt của thiên kinh có tính duy nhất thuộc loại này.

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 3)

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 3)

Allah phán: "Nếu TA truyền giáng Qur'an này lên một quả núi thì Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nó hạ mình khiêm tốn và nứt ra làm hai vì khiếp sợ Allah." Chương 59 : 21. Vì thế Thiên Kinh Qur'an mang tính chất thiêng liêng khác với một tác phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (Kalimah), từng câu kinh (ayat) của Nó có một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thể chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác.

NGHE XƯƠNG KINH QUR'AN  (Phần 2)

NGHE XƯƠNG KINH QUR'AN (Phần 2)

Với thể văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, Kinh Qur'an làm cho người nghe say mê. Qur'an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân Arab nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự. Allah đã phán: "Và nếu các người nghi ngờ về những điều (mặc khải) mà TA (Allah) đã ban xuống cho người bề tôi (Muhammad) của TA thì hãy mang đến một Chương (Surat) tương tự như cái của NÓ (Qur'an) và hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến xác nhận nếu các người nói thật._ Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con người và đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin." Chương 2 : 23-24

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 1)

NGHE XƯỚNG KINH QUR'AN (Phần 1)

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Thiên Kinh Qur'an là Lời phán truyền của Thượng Đế (ALLAH) đã do Thiên Thần Jibril (A) mang xuống đọc cho Thiên Sứ Muhammad (saw) nghe để Người đọc lại cho nhân loại bằng ngôn ngữ Arab. Nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim, Chanlyislam.net xin giới thiệu 114 đoạn kinh Qur'an của 114 giọng đọc khác nhau. Hy vọng sẽ đem những giây phút thoãi mái về tâm hồn qua những "Lời Văn Tuyệt Tác" của Đấng Chủ Tể.