-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CON NGƯỜI TÍNH TOÁN NHƯNG THÀNH HAY BẠI LÀ DO ALLAH ĐỊNH ĐOẠT"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CON NGƯỜI TÍNH TOÁN NHƯNG THÀNH HAY BẠI LÀ DO ALLAH ĐỊNH ĐOẠT"
01.10.2018 12:12 - đã xem : 2236
_VIEWIMG

Allah phán bảo Thiên Sứ Muhammad (saw) hãy tham khảo và bàn bạc cũng như cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi quyết định tiến hành một vấn đề. Sau khi đã quyết định thì mới phó thác cho Allah. Câu Kinh này là lời phán trực tiếp của Allah đến Thiên Sứ Muhammad (saw), và nó mang giáo lý chung cho tất cả những người có đức tin. 


Đó là câu kinh: {Và Ngươi (Muhammad) hãy tham khảo ý kiến với họ (các vị Sahabah) trong công việc. Và khi Ngươi đã quyết định điều gì thì Ngươi hãy phó thác cho Allah, bởi quả thật Allah yêu thương những người luôn tin cậy và phó thác nơi Ngài.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 159).

Có nghĩa là, Allah bảo những người có đức tin phải phó thác cho Ngài nhưng Ngài lại nói rất rõ rằng trước khi phó thác cho Ngài thì những người Muslim phải tính toán và tìm ra các nguyên nhân cho mục đích mà mình muốn đạt được và hành động theo sự tính toán đó.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỜI LƯỢNG 24 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 553 Tổng lượt truy cập 2998015