-Chân Lý Islam | baiviet | PHÂN TÍCH | 4. TRƯỜNG PHÁI AL-HANAFY VÀ HỆ PHÁI GIAO LÝ !!!
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
4. TRƯỜNG PHÁI AL-HANAFY VÀ HỆ PHÁI GIAO LÝ !!!
10.08.2013 01:28 - đã xem : 2421
_VIEWIMG
Trường phái Al-Hanafy là một trong bốn trường phái chuyên môn giảng về luật học Islam hay được gọi là “Figk” lớn nhứt trong bốn trường phái của Ahlussunah, môn học này đã được truyền bá khắp nơi trên thế giới và ai ai cũng biết người sáng lập ra môn học này là ông Imam Abu Hanifah An Noaman (r).

Imam Abu Hani-fah và những ai đi theo hệ giáo luật thực hành của ông, nói:

1- Là điều Haram cho người nào không biết rõ dẫn chứng của tôi mà lại ngang nhiên lấy lời nói của tôi làm nguồn tư vấn giáo luật, bởi lẽ tôi là người phàm nên điều tôi nói ngày hôm nay cũng có thể sẽ được tôi rút lại vào ngày mai.

2- Khi tôi nói một lời nói mà nó đi ngược lại với kinh sách của Allah và những gì mà Thiên sứ (saw) đã thông điệp thì hãy bỏ đi câu nói của tôi.

3- Học giả Ibnu ‘Abidi-n nói trong cuốc sách của ông: Nếu có một Hadith xác thực mà nó nghịch lại với trường phái thì hãy làm theo Hadith, và đó là trường phái của tôi, không phải lúc nào người theo trường phái của Imam Abu Hani-fah cũng luôn thi hành theo ông bởi ông thực sử đã nói: “Nếu Hadith xác thực thì đó là trường phái của tôi”.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :