-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | AL-ISTIAZAH LÀ GÌ?
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
AL-ISTIAZAH LÀ GÌ?
14.06.2008 20:00 - đã xem : 2496
_VIEWIMG
« Al-Istiazah » là câu mở đầu mỗi lần đọc kinh Qur’an, trước khi đọc câu « Bismilloh hirrohman nirrohim » thì nên đọc câu này, đó là « A-u-zu billahi minas shayton nirrozim ». Khi đọc câu này chủ yếu cầu xin Allah bảo vệ chúng ta đừng cho Shayton cám dổ hay quấy phá, vì Shayton lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để dụ dổ chúng ta làm bạn đồng hành với chúng.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .


 


 


 


 


Ý nghĩa câu ‘A-u-zu billahi minas shaiton nirrojim’ : (Cầu xin Allah che chở, xua đuổi shaiton đừng để chúng phá hoại, xúi giục đến việc đạo giáo hay đời sống, hoặc đến những bổn phận và trách nhiệm mà Allah giao phó cho tôi phải thi hành nó. Bởi vì shaiton chỉ sợ Allah, Ðấng Duy Nhứt mới che chở chúng ta được từ chúng mà thôi).


الاستعاذة : هي الاتجاء إلى الله تعالى من شركل ذي شر .


Trong văn tự Arab chữ ‘Al-Ishtiazah’ có nghĩa : Cầu xin Allah che chở từ mọi sự xấu xa.


العياذة: تكون لدفع الشر .


Al-Ayya'zah : Cầu xin Allah tránh cho mọi sự bất lành..


اللياذ : يكون لطلب الخير .


Al-Laya 'zu : Cầu xin sự tốt lành từ Allah.


الشيطان :


As Shaiton xuất xứ từ chữ shatone có nghĩa là : Xa lánh hay hành động của nó xa xôi từ sự tốt lành, thiện toàn, tốt đẹp và nó được xuất xứ từ chữ ‘Sha'tgy’ (được tạo ra từ lửa).


Ông Shibawayhi (học giả về văn phạm Arab) giải thích : Người Arab nói  ‘Tashaiton Fulan’ có nghĩa là người đó làm việc hay hành động quỉ quái như shaiton.


فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح وليا يسمون كل متمر من جني وإنس وحيوان ( شسطانا ) . قال نعالى: ( وكذا لك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الأنس والجني يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا ولو شآء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) . الأنعام: 112


Allah phán : ((Và tương tự như thế TA (Allah) đã đặt Shaiton và Jinn làm kẻ thù cho mỗi vị Nabi, chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ để mong lừa dối thiên hạ. Và nếu Rabb (Allah) của Ngươi muốn khác đi thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chúng với những điều chúng bịa đặt...)). Suroh 6: 112.


Trong ayat nầy, Allah truyền lệnh cho Sứ-giả của Ngài hãy cảnh giác từ sự thử thách của kẻ thù luôn tìm cách chống lại sứ mạng cao cả mà Ngài giao phó, kẻ thù này bao gồm những kẻ chống đối từ con người và cả lũ ma quỉ trong đám ‘Jinn’ nửa. Thật ra, không riêng gì đối với sứ giả của Allah, mà bất cứ những nô lệ trung kiên nào của Allah cũng đều bị và sẽ bị thử thách từ mọi phương diện và trong mọi hoàn cảnh, trường hợp, nên phải cảnh giác mà cầu xin với Allah che chở từ shaiton.


Có lần ông Umar ibnu Al Khottob (R) rất phấn khởi và thích thú khi được cởi một con ngựa, ông cứ vui vẽ mà phi qua những đoạn đường cho thỏa thích. Khi ông xuống ngựa liền thức tĩnh nói: - Ta có cử chỉ không tốt đẹp nầy là do shaiton xui khiến ta.


( الرجيم ): فعيل بمعني مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كما قال تعالى: ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير ). الملك : 5


Ar Rojim : Theo văn tự Arab, văn tự nầy thuộc thể bổ ngữ hay có nghĩa là bị xua đuổi, bị nguyền rủa khỏi những điều tốt lành. Hay có nghĩa là shaiton bị nguyền rủa và xua đuổi ra khỏi những điều tốt lành của Allah.


Qua lời phán của Allah : « Và chắc chắn TA đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc đèn và làm cho chúng thành những chiếc hỏa tiễn dùng đánh đuổi những shaiton và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt của Lửa ngọn… » Suroh 67 :5.


قال تعالى: ( وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) . الحجر: 17ـ18


« Và TA bảo vệ nó khỏi bị từng tên shaiton đáng bị tống cổ (len lỏi đột nhập). Nếu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa đỏ rực rượt đánh. » . Suroh : 15 : 17-18.


Ý nghĩa của hai ayats trên là Allah luôn bảo vệ và che chở nô lệ, tạo vật của Ngài từ sự phá rối, xúi giục của shaiton, lũ quỉ đã bị nguyền rủa và xua đuổi khỏi vương quốc cao quí của Ngài. Dù chúng có ngoan cố và kiên trì đến đâu, rồi ngày nào đó sẽ bị Ngài tiêu diệt.


Theo thiên kinh Qur’an thì chỉ có ba ayats (đoạn) để nói về ý nghĩa « Cầu xin Allah che chở chúng ta được xa lánh từ sự xúi giục và cám dỗ của Shaiton », ngoài ra không có đoạn nào khác nói về vấn đề này:


قال تعال: ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فأستعذ باالله إنه هو سميع عليم ) الأعراف:0 20


1)- « Và nếu có một đề nghị của Shayton xâm nhập đầu óc của Ngươi, hãy cầu xin Allah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng biết (mọi việc) ». Suroh 7 : 200


قال تعالى: ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) . المؤمنون : 97


2)- « Và hãy thưa ! ‘Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài che chở bề tôi tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaiton...’ » 23 :97.


قال تعالى: ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم ). فصلت: 35ـ36


3)- « Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ những người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ người có phần số lớn (được vào Thiên-đàng). Và nếu có lời xúi giục từ Shaiton xúi giục Ngươi (làm điều sai trái) thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả thật Ngài Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc… » Suroh : 41 :36-35.


Nhưng, Allah ra lệnh cho chúng ta phải đề phòng cảnh giác và nên cầu xin ở Ngài che chở từ sự xúi giục của Shaiton. Shaiton là kẻ thù đầu tiên của tổ tiên chúng ta (Nabi Adam (A) và bà Eva), cho nên chúng cũng là kẻ thù của nhân loại. Qua sự thù hận giữa chúng với Nabi Adam (A) xưa kia, nên chúng nguyện sẽ dùng mọi thủ đoạn, mọi phương cách để lôi cuốn, xúi giục con người hành động theo chúng để trở thành đồng bọn của chúng trong Hỏa ngục. Cho nên, chúng ta phải cảnh giác, đề phòng, xa lánh những điều dụ dỗ của chúng và luôn cầu xin với Allah che chở chúng ta từ shaiton.


Cũng nên hiểu rằng, mục tiêu mà shaiton quyến rũ, xúi giục đầu tiên là lôi cuốn chúng ta trở thành « kuf », nghĩa là chúng đến với chúng ta mọi lúc mọi nơi để xúi giục chúng ta từ chối sự hiện hữu của Ðấng Tạo Hoá. Nếu không thành, thì chúng sẽ xúi giục chúng ta trở thành kẻ phản lại (shirk) với Allah, như kêu gọi chúng ta đi cầu xin ở thần thánh, mồ mã, ma quỹ… cho rằng họ biết được cõi vô hình, hay thần linh khác bên cạnh Allah, đây là môi trường dể dàng nhứt mà người muslim thường hay phạm phải, và rất dể bị lầm lạc, nếu không cảnh giác hay không hiểu rõ về « Tawhid », và có lẻ đây là yếu điểm lớn nhứt của người muslim thiếu căn bản về lý thuyết tôn thờ ở Allah Duy Nhứt.


Nếu shaiton không quyến rũ, xúi giục người muslim phản lại Allah, shaiton sẽ tìm cách xúi giục con người qua những yếu điểm của từng cá nhân, chẳng hạn như lơ là solah hoặc bỏ hẳn, hà tiện hay keo kiệt, tham vọng hay ích kỷ, tình dục hay chức phận… chúng sẽ đánh vào tâm lý của từng người, chúng sẽ tấn công vào những yếu điểm của những người thiếu niềm tin để bê tha những giáo lệnh của Allah đưa ra. Điều dễ dàng nhứt mà shaiton thành công là xúi giục người muslim làm điều biđ’ah (dị- giáo), nghĩa là thêm vào những gì mà nguyên thủy của Islam không có, rồi cho đó là tốt và có phước, dễ dàng trong việc hành đạo, để rồi trở thành đồng bọn của chúng, như

ông Abu Syffiyan Assawry nói : « Shaiton không mừng nhiều khi thấy người muslim phạm trọng tội (giết người hay zinah), chúng rất mừng khi thấy người muslim làm những điều biđ’ah ».


Ông Suffiyan giải thích thêm : « Bởi vì khi giết người hay làm zinah, người nào làm người đó chịu tội, hay một thời gian sau họ thức tĩnh và sám hối cầu xin với Allah tha thứ. Ngược lại, những người làm biđ’ah, họ không bao giờ nghĩ rằng hành động của họ sai trái, và cứ thế hệ nầy nối tiếp thế hệ khác, cứ như vậy cả thế hệ sẽ nối tiếp làm những việc biđ’ah. Cho nên chúng ta phải luôn cảnh giác và đề phòng từ shaiton ».


قال تعالى: ( إن الشيطان لكم عدو فأتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الشعير ) , فاطر: 6


Allah phán : « Quả thật, shaiton là kẻ thù của các người. Vậy hảy đối xử với nó như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đồ đệ của nó để làm cho chúng trở thành những người bạn của Lửa ngọn… » Suroh 35 :6.


قال تعالى: ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أوليا من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا ). الكهف : 50


« Và khi TA phán cho Thiên-thần ' Hãy phủ phục trước Adam, Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó thuộc loài Jinn. Nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người chấp nhận nó và con cháu của nó là kẻ bảo hộ của các người thay vì TA trong lúc chúng là kẻ thù của các người hay sao ? Việc đổi chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa… » Suroh :18 : 50.


Qua ý nghĩa của ayat trên, được hiểu là sau khi Allah tạo ra Nabi Adam (A) rồi ra lệnh cho Thiên-thần và Iblis (bao gồm ma quỷ và shaiton) đến kính chào chúc mừng con người đầu tiên mà Allah đã tạo ra trên thế gian nầy, thiên thần vâng mệnh lệnh của Allah đến chào mừng kính trọng, nhưng iblis lại bất tuân lệnh của Allah còn tự cao tự đại về bản chất của họ là được Allah tạo ra từ lửa, còn Adam từ đất nên không chịu kính trọng Adam. Sau đó, Allah nguyền rủa và trục xuất xuống trần gian không cho lai vãng lên trời như xưa nữa và Ngài hứa sẽ trừng trị chúng thích đáng sau nầy. Từ đó, bọn Iblis thề nguyền là sẽ tìm mọi cách để trả thù Adam (A) và con cháu của Người. Qua lời phán của Allah :


قال تعالى: ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) . ص: 82


« (Iblis) thưa : 'Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ hướng dẫn tất cả bọn chúng lầm lạc… » Suroh 8 : 82.


Từ thời khai thiên lập địa cho đến ngày nay và sẽ kéo dài đến ngày tận thế, Iblis và đồng bọn của chúng không ngừng dùng mọi thủ đoạn để lôi cuốn, xúi giục con người để trở thành đồng đảng hay xa ngã theo chúng. Ngoại trừ những người được Allah nhũ lòng thương xót mới có thể tránh được sự lôi cuốn, xúi giục của shaiton và đồng bọn của chúng. Cho nên, vì lý do nầy mà chúng ta phải cầu xin với Allah che chở ta từ sự lôi cuốn, ám hại xúi giục của shaiton, kẻ thù nằm trong máu chúng ta.


Một số những người đọc kinh Qur’an (chuyên môn) nói rằng : « Dựa vào những ý nghĩa tổng quát của những ayats trên, thì chỉ đọc câu ‘A-u-zu…’ sau khi chấm dứt đọc kinh Qur’an. Nghĩa là sau khi chấm dứt rồi mới đọc câu ‘A-u-zubilla…’ chớ không đọc khi mở đầu ».


والمشهور الذي عليه الجمهور: أن الإستعاذة إنما يكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها، ومعنى الآية: ( فإذا قرأت القران فاسنعذ بالله من الشيطان الرجيم ) . النحل: 98 . أي أرادت القراءه..


Nhưng đa số những vị Ulama cho rằng câu "A-u-zu..." phải đọc trước khi bắt đầu đọc kinh Qur’an, với mục đích là : "Cầu xin với Allah che chở và xua đuổi shaiton xa chúng ta, để chúng không có cơ hội xúi giục, phá rối làm sao lãng tâm thần, hoặc không thể tập trung được tinh thần khi đọc, học thuộc lòng hay nghe kinh Qur’an", qua lời phán của Allah :


« Vậy, khi đọc Qur’an, Ngươi (hỡi Muhammad) hãy cầu xin Allah che chở tránh xa Shaiton, đáng bị trục xuất… » Suroh 16 : 98.


Hay có nghĩa là : Nếu như các ngươi muốn đọc Qur’an thì phải đọc câu cầu xin (A-u-zu billa…) trước. Như Allah đã phán về Solah, trước khi soly thì phải lấy nước wu-dua trước, qua lời phán của Allah :


قال تعالى: ( يآيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برئسكم وأرجلكم إلى الكعبين.. ) المائدة: 6


Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để đi dâng lễ Salah hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau vuốt đầu (mash) của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến tận mắt cá...” Suroh 5:6


Ayat này muốn nói: Trước khi muốn đứng dậy cầu nguyện (Solah) thì bắt buộc phải lấy nước soly trước mới được phép soly. Cũng vậy, trước khi đọc kinh Qur’an phải đọc câu “A-u-zu billah” để cầu xin với Allah che chở và xua đuổi shaiton.


Qua hành động của Rosul (saw) như sau:


ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري أن ألنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أستفتح صلاته بالتكبير والثناء ثم يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة ) . رواه أحمد وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .
Ông Abi Said Al Khudry (R) thuật lại: “Khi Rosul (saw) thức dậy để Solah đêm khuya, Người thường bắt đầu bằng ‘Takbir rotul Ehram’, sau đó Người đọc bài Thana xong đọc lời ‘A-u-zu...’ như sau: “Cầu xin nơi Allah Ðấng Nghe và Thấu Hiểu từ Shaiton mà Ngài đã xua đuổi chúng, đừng để chúng gây sự xáo trộn, cám giổ như kẻ phù thủy thổi bùa phá hoại..” Do Imam Ahmad và Ashabu Assunan.


Là nô lệ được Allah tạo ra, bổn phận của chúng ta là phải thờ phượng Ngài duy nhứt và tuân theo những gì Ngài truyền lệnh và tuân theo những gì Thiên sứ cuối cùng của Ngài chỉ dạy, không có sự nghi ngờ, thắc mắc và nghi kỵ ở những gì Ngài đã phán trong thiên kinh Qur’an và hadith của Rosul (saw) chỉ dạy.


 


 


 


 


HOSEN MOHAMAD CHUYỂN NGỮ

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 282 Tổng lượt truy cập 2490293