-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Đây là một câu chuyện tốt đẹp nhất mà Allah đã mặc khải cho Nabi Muhammad (saw) biết trong chương kinh Qur'an số 12, và có thể nói rằng những câu chuyện kể lại lịch sử của những vị Nabi của Allah thì đây là một câu chuyện hấp dẩn nhất mà người Muslim cần chăm chú để nghe qua câu chuyện cuộc đời của Nabi Yusuf (A).

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI AYYUB (A)"

Đây là một câu chuyện kể lại thời gian khốn khổ hứng chịu nhiều thử thách mà Allah ban xuống cho Nabi Ayyub (con cháu của Nabi Ibrahim), mặc dù trước đó Nabi Ayyub (A) là một người được Allah ban cho rất giàu có từ vật chất đến con cái... Những nạn kiếp mà Allah thử thách cho Nabi Ayyub như thế nào chúng ta cùng lắng nghe qua lời tường thuật của Abu Hisaan Ibnu Ysa sau đây:

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI LUT (A)"

Trong thiên kinh Qur’an được dùng để Chỉ đạo cho những người có đức tin và ngay chính biết kính sợ Allah, trong đó những giáo lý đã vạch ra rõ ràng những điều Haram (Cấm) và điều cho phép (Halal). Nếu con người cố gắng tham khảo và học hỏi để noi theo thì sẽ tránh được những tai họa và những bệnh tật xấu xa ở trên trần gian nầy và sẽ thành công ở Đời này cũng như Ngày Sau, Insha-Allah.

Chuyển đến trang [trước]  1 ,2
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 711 Tổng lượt truy cập 2708253