-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) dâng lễ nguyện Salah Witir vào mọi thời điểm trong đêm, vào lúc đầu đêm, vào lúc giữa đêm và vào lúc cuối đêm; nhưng khi về cuối thì Người dâng lễ nguyện Salah Witir vào lúc cuối đêm. *. Nhận xét: Isnad của Hadith này Qawi (mạnh).

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 14

Ông 'Ali (R) kể lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nói như sau: “Không người nào thực sự tin tưởng cho đến khi y tin vào bốn điều: Y tin tưởng nơi Allah; Y tin rằng Allah đã gửi Ta đến bằng Chân lý; Y tin vào sự phục sinh sau cái chết; Và y tin vào định mệnh thiêng liêng, cả tốt và xấu.” 

*. Nhận xét: Isnad của nó bao gồm cả một người đàn ông không được biết đến.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 13

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ (saw) đã nói như sau: “Đừng dâng lễ nguyện Salah sau lễ nguyện Salah 'Asr, ngoại trừ các ngươi dâng lễ nguyện Salah khi mặt trời vẫn còn cao.” Ông Sufyan (R) nói: Tôi không biết rằng ý của Người là ở Makkah hay là ở nơi nào khác nữa.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 12

Ông 'Ali (R) nói rằng: Nếu như ta thực hiện hình phạt đánh roi một người đàn ông nào đó và y bị chết thì ta sẽ không buồn; ngoại trừ trong trường hợp người phạm tội uống rượu, nếu như y chết thì ta sẽ trả tiền Diyah cho gia đình của y. Bởi vì, Thiên sứ của Allah (saw) không qui định về điều đó (không qui định rõ số lượng roi phải đánh phạt).

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 11

Ông 'Ali (R) kể lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nói như sau: Nếu như một người trong các ngươi hắt hơi thì hãy để cho y nói: ‘Mọi sự tán dương đều dâng lên Allah trong mọi hoàn cảnh’. Và hãy để những người khác nói: ‘Cầu xin Allah thương xót ngươi’. 

 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 10

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Cây bút đã được nâng lên từ ba (trường hợp): từ khi y còn là một đứa trẻ cho đến khi y dậy thì; từ lúc y ngủ cho đến lúc y thức dậy; từ lúc y bị mất trí nhớ cho đến khi y tỉnh táo trở lại.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 9

Ông 'Ali (R) có nói: Thiên sứ của Allah (saw) gửi cho ta những con vật hiến tế (Qurban) và Người nói: “Đừng phân chia cho những người bán thịt bất kỳ thứ gì từ nó.” *. Nhận xét: Hadith Sahih.


 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 8

Ông Mansur bin Hayyan kể lại: Tôi đã từng nghe ông 'Amir bin Wathilah nói với ông 'Ali bin Abi Talib (R). Xin hãy nói cho chúng tôi biết về những điều mà Thiên sứ của Allah (saw) đã nói với ông trong bí mật.

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 7

Ông Abu Ishaq kể lại rằng ông Hubairah thuật lại là ông ấy có nghe ông 'Ali (R) nói như sau: Thiên sứ của Allah (saw) nghiêm cấm ta đeo nhẫn vàng hoặc là quần áo được may từ hỗn hợp vải lanh và lụa, hoặc là sử dụng vải yên ngựa màu đỏ.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 6

Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) có nói: “Bất cứ người nào phạm tội ở thế gian này và bị trừng phạt ở đó. Allah rất rộng lượng trong việc lặp lại Sự Trừng phạt của Ngài đối với bề tôi của Ngài vào Ngày Sau. Bất cứ người nào phạm một tội lỗi ở thế gian này, Allah che giấu và tha thứ cho y, nhưng Allah rất rộng lượng trong việc rút lại Sự Tha thứ của Ngài sau khi Ngài đã ban cho.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 5

Ông 'Ali bin Talib (R) nói là Thiên sứ (saw) đã đảm bảo với ông rằng: “Không có một người nào sẽ yêu thương nhà ngươi, ngoại trừ một người tin tưởng; và không có một người nào sẽ ghét bỏ nhà ngươi, ngoại trừ một kẻ đạo đức giả.”

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 4

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 3

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 2

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 1

Chương năm của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad bin Hanbal" là MUSNAD CỦA ÔNG ALI BIN ABI TALIB (R) gồm có 820 HADITH được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm 20 phần. 

BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG 4 - MUSNAD 'UTHMAN IBN 'AFFAN (R) - PHẦN 4 (HẾT)

Chương bốn của "Bộ sưu tập Ahadith của Imam Ahmad ibn Hanbam" là MUSNAD CỦA ÔNG 'UTHMAN IBN 'AFFAN (R) được Abu Rah Man Anas, cựu sinh viên trường đại học UIA - Malaysia chuyển ngữ và chia ra làm bốn phần. PHẦN 4 (HẾT) gồm có 41 Hadith.

 

Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

TIKTOK CLI

TIKTOK CLI

Picture gallery QURAN & hadith

Picture gallery QURAN & hadith

SUNAN ABI DAWUD

SUNAN ABI DAWUD

SUNAN AN NASA I

SUNAN AN NASA I

CT VĂN HÓA ISLAM

CT VĂN HÓA ISLAM

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 553 Tổng lượt truy cập 2998015