-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | BÀI VIẾT VÀ AUDIO: NHỮNG VIỆC HÀNH ĐẠO THEO SUNNAH TRONG THÁNG SHABAN (THÁNG 8 HIDJRI)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ AUDIO: NHỮNG VIỆC HÀNH ĐẠO THEO SUNNAH TRONG THÁNG SHABAN (THÁNG 8 HIDJRI)
09.06.2014 21:40 - đã xem : 2779
_VIEWIMG
Tháng Shaban là một tháng rất cao quí tốt lành, đã đem lại nhiều sự hành đạo hữu ích cho người Muslim, bởi Rosul (saw) đã hành đạo nhiều hơn những tháng khác (ngoài tháng Ramadan), và tháng Shaban là tháng được Rosul (saw) rất mến chuộng nó, tháng mà Rosul (saw) cũng dành sự đặc biệt cho nó hơn nhiều tháng khác.

Hàng năm nhân tháng Shaban là tháng mà thiên-thần phúc trình lên Raab (chủ Tể của muôn loại) tổng kết sự hành đạo của nô lệ trong suốt một năm. Tháng Shaban là tháng mà Allah rộng lượng, tha thứ, ban bố những điều tốt lành, ân lộc rất lớn lao cho nô lệ của Ngài tùy theo thiên thần của Ngài tâu trình lên sự hành đạo của nô lệ đã làm trong một năm để Ngài xét xử, cho nên đây là dịp thật tốt lành để cho nô lệ của Ngài hành đạo, nhưng hành đạo như thế nào chúng ta nên tìm hiểu...


Nhung Viec Hành Đao Theo Sunnah Trong Thang Shaban by chanlyislamBÀI THUYẾT GIẢNG GIÁO LÝ NÓI VỀ GIÁ TRỊ CỦA THÁNG SHAB'AN DO ABU HISAAN IBN YSA PHỤ TRÁCH
Check this out on Chirbit
Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 682 Tổng lượt truy cập 3017250