Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 44 - HÃY KÍNH TRỌNG NHỮNG HỌC GIẢ ISLAM & NGƯỜI PHÚC ĐỨC
31.01.2017 11:31 - đã xem : 463
_VIEWIMG

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này).} (Chương 39 – Azzumar, câu 9).


Đây là câu hỏi mang ý nghĩa phủ định tức phủ định người có kiến thức và người không có kiến thức không ngang bằng nhau. Kiến thức muốn nói trong câu Kinh là kiến thức tôn giáo Islam nhưng cũng bao hàm các kiến thức nói chung.Những người thông hiểu trong câu Kinh ý nói những người có trí tuệ, có kiến thức và biết vận dụng trí tuệ và kiến thức của mình để suy ngẫm mà ngộ ra điều chân lý. Ý Allah I  muốn khẳng định rằng chỉ có những người thông hiểu tức chỉ có những người có kiến thức sâu rộng rồi biết vận dụng nó cùng với trí tuệ vốn có của bản thân mới có thể ngộ ra được điều chân lý của các lời Qur’an.


Download file

HAI BÀI THUYẾT GIẢNG DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

Chương 44 Phần 1 - 18 Phút

Chương 44 Phần 2 - 20 Phút

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 169 Tổng lượt truy cập 2581244