-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | ĐỨC HẠNH (Phần 1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ĐỨC HẠNH (Phần 1)
28.11.2007 02:22 - đã xem : 4031
_VIEWIMG
Alhamdulillah, xin chân thành tạ ơn và khen ngợi Allah, Ðấng Tạo Hóa của muôn loài. Cầu sự bình an tốt lành cho vị Thiên Sứ cuối cùng, cùng gia quyến và những người noi theo Người (saw) cho đến ngày Cuối Cùng.

Allah, Ðấng Tối Cao đã tạo ra nhân loại để thờ phụng Ngài, không phải để thụ hưởng trên trần gian này. Và Ngài cũng tạo ra những thứ cần thiết khác để giúp nhân loại có hạnh phúc, cơm no áo ấm, đồng thời nhắc nhở con người hãy cảnh giác, đừng lầm đường lạc bước mà đi vào quỹ đạo của quỷ Sa-tăng, nó sẽ đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác, ngay cả Ngày Sau cũng không có chỗ dung thân.

Allah đã phán trong thiên kinh Qur’an rất rõ ràng cho những người tin tưởng. Ngài đã nêu lên những việc phải thi hành và những điều nên tránh mà Ngài răn dạy cho loài người. Nếu chúng ta thi hành tốt thì sẽ thành công trên đời này lẫn Ngày Sau.

Trong những điều răn dạy đó, có mục « đạo hạnh của con người ». Nếu chúng ta chấp hành tốt thì đó là một di sản quý báu sẽ đem lại những kết quả mĩ mãn cho chúng ta và gia đình.

Allah đã phán: « Những người có đức tin chắc chắn thành đạt. Những ai hạ mình khiêm tốn trong việc dâng lễ (Salah) của họ. Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. Và những ai tích cực đóng Zakat. Và những ai che giữ phần kín đáo. Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). » Suroh 23:1-6.

Ðể bổ túc thêm cho dể hiểu về ý nghĩa của dòng kinh trên, Rosul (saw) có nói: « Những ai bảo đảm cho ta giữa hai hàm râu và giữa hai cái đùi, thì ta sẽ bảo đảm cho họ được lên Thiên Đàng. » Hadith do Al Bukhory ghi lại.

Điều đó có nghĩa là Rosul (saw) nhắc nhở chúng ta phải luôn cẩn thận đề phòng, nếu tránh được thì sẽ đạt được kết quả mĩ mãn mà ai cũng mong đợi, đó là Thiên Đàng.

Nói về đức hạnh, Allah rất nghiêm ngặt đối với nữ giới trong việc giữ gìn trinh tiết. Ngài kêu gọi những phụ nữ có đức tin hãy che phủ toàn thân ngoại trừ những nơi mà Ngài cho phép và hãy cố gắng giữ gìn phẩm chất của người phụ nữ để bảo đảm cho hạnh phúc gia đình.

Ngược lại, nếu ai làm những điều thô bỉ xấu xa, dù kín đáo hay công khai đều là những điều cấm trong Islam hoặc những tôn giáo khác thì sự tai hại, thiệt thòi của nó không ai so sánh và đo lường cho hết. Do đó, chúng ta phải luôn cảnh giác và đề phòng tránh đem lại sự thiệt hại to lớn cho cá nhân và cộng đồng.

Allah đã phán: « Hãy bảo chúng: 'Rabb của ta chỉ cấm (làm) các điều thô bỉ, dù công khai hay kín đáo… » Suroh 7:33.

Cũng nên hiểu rằng, sự cấm ở đây là khi xảy ra hay đang làm những điều thô bỉ. Islam luôn cảnh giác, đề phòng trước những gì sẽ xảy ra (ngừa bệnh còn hơn trị bệnh), không phải đợi đến khi lửa cháy mới mang tội đốt phá. Mọi phương tiện đưa đến điều thô bỉ đều bị cấm và phải tránh xa nó, qua lời phán của Allah: « Và chớ đến gần việc ngoại tình. Chắc chắn, nó là một tội lớn và là một con đường tội lỗi. » Suroh 17:32.

Những phương tiện đưa đến tội ngoại tình thật là nhiều và dễ dàng lôi cuốn con người. Nếu chúng ta không lưu ý sẽ bị vấp phải. Do đó, Islam đã ngăn cản bằng cách « đừng đến gần », sợ rằng khi đến gần rồi sẽ không rút chân ra kịp.

Vâng, đúng vậy. Ngoại tình là một trọng tội, trọng tội hơn những trọng tội khác mà con người không đo lường được. Nó lôi cuốn con người ra khỏi bản chất tinh khiết trong sạch. Nó làm con người đội lốt một con người khác với tâm hồn và lương tâm thật xấu xa, không còn danh dự, tư cách của một người bình thường.

Rosul (saw) đã nói: « Con người khi họ ngoại tình thì lúc ngoại tình đó, họ không còn là người tin tưởng nữa ». Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

Ông Ibnu Abbas (R) giải thích thêm: « Khi con người ngoại tình, sự soi sáng của đức tin nơi người đó bị mất đi. »

Ông Imam Ahmad (R) nói: « Giết người vô tội là một trọng tội lớn. Tôi nghĩ sau đó là tội gian dâm, ngoại tình chứ không gì khác hơn nó ».

Ðối với ông Imam Ahmad: « Tội gian dâm và ngoại tình là trọng tội thứ nhì sau tội giết người vì tai hại của nó không phải một người mà cả gia đình và cộng đồng. »

Allah đã dành những giá trị lớn lao và những phần thưởng to lớn cho những người bảo vệ tiết hạnh. Vì thế, sự bê tha dẫn đến việc vấp phải tội lỗi gian dâm, ngoại tình là một điều thật ghê tởm. Điều này được đề cập đến qua ý nghĩa của hadith sau:

Rosul (saw) nói: « Máu mủ của những người muslim nói lên câu: Chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhất để tôn thờ và chấp nhận Muhamad là Sứ Giả của Allah đều haram (cấm vi phạm) ngoại trừ ba trường hợp sau: - Người đã lập gia đình (đàn ông hay phụ nữ) ngoại tình. - Mạng đổi mạng. - Bỏ đạo thoát li khỏi tập thể ». Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

Sự ngoại tình, gian dâm không chỉ thiệt hại đến một hay hai cá nhân nào đó mà nó còn làm mất đi thanh danh cả một gia đình, một tập thể và cả quốc gia. Bởi vì khi ngoại tình, cả hai người hay người đàn ông đó đã chạm đến danh dự, thể diện của người phụ nữ mà mình vừa giao tình và coi thường danh dự, địa vị của phụ nữ đó, vì sau khi giao tình xong chỉ trả một món tiền như hái bỏ đi một đóa hoa.

Vì vậy, Rosul (saw) đã nói về danh dự, thanh danh của con người: « Tất cả máu mủ, gia sản và danh dự của người muslim đều haram (cấm vi phạm) ». Hadith do Muslim ghi lại.

Qua hadith trên, được hiểu là Islam bắt buộc mọi người muslim phải tôn trọng quyền hạn của người khác. Từ « máu mủ » nghĩa là không được giết hại người anh em muslim, không được va chạm hay cướp đoạt gia sản của người khác và nhất là danh dự của con người. Những điều đó bị cấm tuyệt đối trong Islam. Ngoại tình đã chạm đến danh dự của người đàn bà và gia đình của cô gái đó nên nó trở thành trọng tội trong Islam.

Bản chất thiên nhiên của con người được Allah tạo ra không thể chấp nhận những sự thô bỉ, xấu xa, không lành mạnh cho họ, cho gia đình và nhân loại nên khi có một người đàn ông nọ đến xin phép Rosul (saw) để được giao tình bất hợp pháp, Rosul (saw) niềm nở đón tiếp và trả lời như sau:

« Ông bạn có thích việc ngoại tình (zinah) xảy ra với mẹ, với con gái, với chị em gái, với dì và cô của ông bạn không? » Người đàn ông trả lời: « Thưa Thiên Sứ, tôi không muốn việc đó xảy ra với gia đình tôi. Xin Thiên Sứ cầu xin với Allah cho tôi trở thành người trung thành với Người ». Rosul (saw) nói: « Người ta cũng không muốn việc gian dâm (zinah) đó xảy ra cho mẹ, con gái, chị em, dì, cô của người ta ». Hadith do Imam Ahmad ghi lại.

Xin giải thích thêm về hadith này: Khi người đàn ông đó đến xin phép Rosul (saw) về việc trọng tội xấu xa đó, những bạn hữu của Rosul (saw) nghe vậy liền đứng lên rút kiếm ra chờ lệnh của Rosul (saw). Rosul (saw) mỉm cười và từ từ giải thích cho người đàn ông và những bạn hữu của Người nghe xong rồi đặt bàn tay lên ngực người đàn ông đó và cầu xin với Allah cho người đó có đức tin và xa lánh những điều xấu xa. Trước khi từ giã, người đàn ông đó nói: « Trước khi tôi gặp Rosul, tôi rất thích làm những chuyện thô bỉ. Nay trên thế gian này, không gì làm cho tôi thích bằng được nhìn gương mặt của Rosul (saw) ».

Sự gian dâm, ngoại tình đã đưa đến sự hủy hoại thanh danh, gia đình và xã hội. Nên Rosul (saw) đã cảnh giác như sau: « Những ai gây bất hoà (li tán) giữa vợ chồng thì họ không phải là người trong cộng đồng của ta ». Hadith do Imam Ahmad và Abu Dawud ghi lại.

Vấn đề gian dâm không chỉ đơn giản có bấy nhiêu mà nó còn làm phiền, làm mất đi sự tín nhiệm, gây phiền phức xáo trộn và phạm phải quyền hạn, giá trị cá nhân của con người, làm tổn hại đến bí mật cá nhân mà điều này Islam không cho phép. Ý nghĩa này được nói qua hadith sau:

Rosul (saw) nói: « Ðừng gây phiền phức rắc rối, chạm tự ái, và đừng phô bày những gì kín đáo của những người muslim khác bởi vì những ai thích nói (phô trương) những gì kín đáo của người muslim khác, Allah sẽ đòi hỏi sự bất công đó cho đến tan nát gia đình của người nhiều chuyện ». Hadith do Imam Ahmad ghi lại.

Sự soi mói, tìm tòi những tật xấu hay yếu điểm của người khác mà nói ra để quần chúng vui cười và coi thường người anh em muslim của mình là điều thật tồi tệ, làm hại đến danh dự và thể diện của người khác. Nếu không ngăn ngừa ngay từ đầu, nó sẽ trở thành thói quen, cũng như thói quen của xã hội văn minh bây giờ là đi tìm của lạ, ngay cả vợ của người bạn thân của mình. Như vậy, xã hội làm sao không bất an, nhà cửa không tan nát!

Vâng, sự gian dâm gây tổn hại và va chạm đến quyền lợi và công ích của cộng đồng. Nó gây ra bao sự tổn hại, mất mát mà hậu quả của nó sẽ bị Allah trừng phạt cả vùng, cả cộng đồng, qua hadith của ông Ibnu Abbas thuật lại lời của Rosul (saw) như sau: « Một khi nơi (vùng) nào xuất hiện sự gian dâm (Zinah) và cho vay ăn lãi (Riba) thì nơi đó tự họ chấp nhận những hình phạt của Allah ». Hadith do Al Hakim ghi lại.

Những làng nào hay vùng nào chứa chấp những hành vi thô bỉ như gian dâm, cho vay ăn lãi thì làng đó hay vùng đó tự chấp nhận sự trừng phạt của Allah vì Allah không hề trừng phạt ai trước khi Ngài cảnh cáo. Zinah và Riba đã rõ ràng trong Thiên Kinh Coran và giáo luật Islam đã cấm nhưng con người lại chấp nhận và thi hành nó nên Allah mới trừng phạt họ.

Hình ảnh hay cách trừng phạt của Allah qua nhiều phương cách. Một trong những hình phạt đó được Rosul (saw) cho biết như sau: « Những điều thô bỉ, tệ nạn xấu xảy ra trong xã hội mà ai cũng biết đến nhưng lại vi phạm thì họ sẽ đổi lấy hậu quả khôn lường bằng cách Allah truyền xuống những bệnh tật để trừng phạt như bệnh dịch, hủi hay những căn bệnh nan y khác mà nó chưa hề xảy ra đối với những thế hệ trước đó ». Hadith do Ibnu Majah ghi lại.

Rosul (saw) đã cảnh giác cộng đồng của Người từ hơn mười bốn thế kỉ nay. Bây giờ, chúng ta đã thấy những hậu quả không đo lường được đã xảy mà hằng ngày chúng ta thường nghe qua đài phát thanh, đài truyền hình, trên mạng internet… về con số người bị bệnh do sự giao tình vụng trộm bất hợp pháp gây ra (chúng tôi không đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái. Vấn đề này càng ghê gớm và hình phạt càng nặng hơn nữa trong Islam). Hiện nay, các nhà bác học và y học tốn bao công lao để tìm thuốc chữa cho các căn bệnh này mà vẫn bó tay vì đó là sự trừng phạt của Allah. Tai hại của sự gian dâm đã cướp mất bao sinh mạng và còn bao nhiêu người và gia đình nữa đang chờ đợi trong sự lo âu, sợ hãi, không biết ngày nào sẽ chết. Các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế phải tốn hao bao nhiêu kinh phí và thời gian để lo chuẩn bị ngăn chặn trái bom nguyên tử về bệnh dịch đó bùng nổ. Lúc đó, hậu quả sẽ không sao đo lường được.

Sự tai hại và ghê gớm của những người ngoại tình hay gian dâm là họ tưởng họ trốn tránh và dấu được vợ hoặc chồng, gia đình của họ hay cộng đồng, nhưng liệu họ có che dấu được Allah hay không? Họ tưởng rằng hành động thô bỉ đó có thể che dấu được sự giám sát của Allah hay sao? Không bao giờ. Allah nghe thấy và biết tất cả, qua lời phán của Ngài như sau:

« Chúng tìm cách trốn khỏi người ta nhưng chúng không thể trốn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chúng mưu định kế hoạch ban đêm bằng những lới nói mà Ngài không thể chấp nhận. Và Allah là Ðấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm ». Suroh 4:108.

Một điều ngạc nhiên vô cùng đối với những người gây ra những tội lỗi: Họ không nghĩ rằng hành động của họ không ai biết được hay sao? Allah không hay biết những gì họ làm dù kín đáo đến đâu hay sao?

Họ có bao giờ nghĩ và sợ Allah trong lúc họ hành động những điều xấu đó? Và họ có sợ rằng Allah sẽ giáng xuống đầu họ những điều bất lành khi họ đang làm việc xấu hay tước đi một phần nào trong cơ thể của họ và rồi họ trở thành bất lực, nằm liệt giường không?

Trong chúng ta có ai biết rằng Allah rất xót xa và phẫn nộ không? Vâng, Vinh Quang nơi Allah Ðấng Cao Cả, Ngài rất ganh ghét và tức giận với những người bất tuân và thô bỉ đã hành động xấu xa. Sứ Giả của Ngài đã nói lên ý nghĩa đó như sau: 

« Hỡi những người thuộc cộng đồng của Muhamad! Thề có Allah làm chứng, không một ai trong chúng ta lại xót xa và ganh ghét, phẫn nộ như Allah. Các người (đàn ông hay đàn bà) có thể gây ra những điều gian dâm, ngoại tình hay sao?». Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

Ý nghĩa của hadith là Allah rất xót xa với nô lệ và thương yêu, dịu dàng với nô lệ của Ngài nên Ngài không thể chấp nhận từ họ những hành vi thô bỉ, nhất là việc gian dâm, ngoại tình, vì đã xúc phạm đến thanh danh, quyền hạn của con người và của gia đình, xã hội. Do đó, Ngài phẫn nộ và ra lệnh trừng trị thật nặng và đau đớn trên đời này để chuộc lấy lỗi lầm tầy trời của họ, đó là chọi đá cho chết những người đàn ông hay đàn bà đã có gia đình; trừng phạt bằng cách đánh (một trăm roi trước công chúng) và đuổi ra khỏi làng, khỏi vùng trong vòng một năm đối với những thanh niên, thanh nữ chưa lập gia đình.

Có người hỏi: « Tại sao chọi đá cho chết hay đánh phạt trước công chúng? » Bản chất của con người mà Allah tạo ra từ xưa đến nay là ai cũng quan tâm và sẵn sàng chết để bảo vệ và hi sinh cho danh dự của gia đình. Do đó, tâm lí mà Islam đưa ra ở đây nhằm nhắc nhở con người rằng: trước có Allah, sau phải nghĩ đến thanh danh của gia đình nữa. Do vậy, khi đặt tên con, đa số đều chọn họ cha. Tên con, tên cha và gia đình luôn đi chung với nhau nên nếu người con có làm điều tốt hay xấu đều liên quan đến gia đình. Nhờ đó, khi làm điều gì, con người phải dừng lại vài giây để suy nghĩ liệu có hại gì đến danh dự dòng họ không và nếu bị đem ra xử trước quần chúng, người đó sẽ gây ra sự thiệt hại lớn lao cho dòng họ hay không. Nhờ vậy mà con người dừng chân lại khi nghĩ đến gia đình, dòng họ sẽ bị mang tiếng xấu.

Allah Ðấng Tối Cao đã xác nhận, chỉ trích về trọng tội đó, với lời phán như sau:

« Về người phụ nữ và đàn ông phạm tội gian dâm, hãy đánh cả hai một trăm roi và chớ động lòng thương hại họ trong việc chấp hành Lệnh Phạt của Allah nếu các người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối Cùng. Và hãy mời một số người tin tưởng đến chứng kiến việc trừng phạt ». Suroh 24:2.

Ðó là cả một bài học cao quý và kinh nghiệm để xử lý giữa người muslim. Tình cảm cá nhân không có trong Islam. Việc chứng kiến là bài học để cảnh cáo cho những người khác đừng nên bắt chước sẽ chuộc lấy tai họa như người bị xử hình đó.

Ngoài ra, Allah còn phán lệnh về những gì liên quan đến cuộc sống gia đình và tương lai của con cái, Ngài đã phán:

« Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác ngoài người đàn bà phạm tội thông dâm hoặc người đàn bà thờ đa thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác ngoài người đàn ông phạm tội thông dâm hoặc người đàn ông thờ đa thần. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin ». Suroh 24:3.

Ông Ibnu Khathir (R) giải thích: Qua ý nghĩa dòng kinh trên, cấm (haram) cho người đàn ông muslim cưới cô gái gian dâm đó, và cấm phụ nữ muslima lấy người chồng thông dâm. Người đàn ông thông dâm không xứng đáng để được kết hôn với phụ nữ đầy đạo hạnh và thanh khiết.

Qua sự phẫn nộ và ganh ghét của Allah, Ngài đã nêu lên hai trọng tội lớn trong những trọng tội. Đó là những người muslim chuyển hướng thờ phụng của họ ra khỏi lí thuyết thờ phụng trong Islam. Thứ nhì, Ngài phán như sau:

« Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa Ngục nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn và nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp ». Suroh 4:93.

Hai trọng tội lớn đó là sự shirk (đồng đẳng với Allah) và tội giết người một cách cố tình. Allah phán: « Và những ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với Allah cũng không giết một linh hồn mà Allah đã làm cho linh thiêng trừ phi với lí do chính đáng, và không gian dâm, và ai vi phạm những điều đó thì rước tội vào thân. Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày Phục Sinh và sẽ ở trong đó (Hỏa Ngục) nhục nhã ». Suroh 25: 68-69.

Thật ngạc nhiên vì ngay cả thú vật cũng không chấp nhận sự gian dâm. Chúng đã dùng biện pháp mạnh nhất để trừng trị giữa chúng về hành động thô bỉ đó. Chúng ta sẽ được học qua hadith sau: Ông Amr ibnu Maymun Al Awdy (R) thuật lại: « Vào thời tiền Islam, tôi được thấy con khỉ đực thông dâm với con khỉ cái. Thấy vậy, đoàn khỉ bu lại và ném đá vào hai con khỉ kia cho đến chết ». Hadith do Al Bukhory ghi lại.

Ðúng vậy, sự tai hại và xấu xa của việc gian dâm (zinah) là điều thô bỉ nhất không thể nào kể hết. Họ luôn mang một ấn tượng đen tối, mù quáng trong tim và gương mặt của họ sẽ tối tăm, mất đi thể diện và danh dự của con người. Allah sẽ tước lấy sự thanh khiết, trong sạch ở họ và họ luôn mang một sự bất tín nhiệm trong lòng với cộng đồng. Họ đã làm mất đi giá trị của con người, gây ra những bệnh tật, tạo mối đe dọa trong cộng đồng và nhất là thanh danh của Islam và những người muslim.

Đó cũng là lí do để đưa chủ nhân của nó vào địa ngục mà Allah đã cảnh giác trước qua lời nói của Sứ Giả của Allah như sau: « Ða số con người bị đày vào địa ngục là do cái miệng (lưỡi) và giữa hai cái đùi ». Hadith do At Tirmizy ghi lại.

Sự thiệt thòi lớn lao hơn nữa là những người mang tội thông dâm hay gian dâm luôn mang trong họ cái ghét và sự giận dữ của Allah. Họ không còn được Allah quan tâm và ngay cả cái nhìn, Ngài cũng không nhìn đến. Đó là những tội lỗi mang tính chất dây truyền, từ tội này sang trọng tội khác. Nó đã mở cửa để đón nhận sự thất bại này đến thất bại kia, từ sự lầm than, mù quáng này đến lầm than, mù quáng kia và ghê gớm đến nỗi Allah không nói, cũng như không nhìn đến. Nghĩa là người đó không còn thuộc trong vương quốc của Allah nữa nên sự thiệt thòi thật không sao kể cho hết. Qua hadith sau, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn.

Ông Abi Hurairoh (R) thuật lại lời của Rosul (saw): « Ba thành phần con người mà Allah sẽ không nói đến cũng như không nhắc đến và cũng không nhìn đến vào Ngày Sau, đó là: Những người đã có vợ hoặc chồng ngoại tình, vua (hay lãnh đạo) nói dối, những người tự cao tự đại ». Hadith do Muslim ghi lại.

Trong một hadith dài khác do ông Samroh ibnu Junđub (R) thuật lại lời của Rosul (saw). « Vào một đêm nọ có hai người đến dắt ta ra đi và ta đi theo một lúc đến nơi tựa như những làng có khói đen bốc ra từ dưới lòng đất, rồi ta nghe tiếng than và tiếng đi thật nặng nề, khó khăn. Sau đó, ta thấy những người đàn ông và đàn bà đi ra trần truồng trông thật ghê tởm và bỉ ổi. Ta hỏi hai người đó: « Những người đó là ai vậy? » Hai người nói với ta cứ đi tiếp rồi biết. Ta đi theo một đoạn sau thì thấy hình hài của những người đàn ông và đàn bà trần truồng ghê tởm xấu xa đó. Lúc này, ta mới biết những người đàn ông là những người thông dâm còn đàn bà đó là những người gian dâm ». Hadith do Al Bukhory thuật lại.

Thật là một điều xấu xa, ghê tởm, thô bỉ. Chỉ vì một vài giây phút mua vui mà không nghĩ đến hậu quả lớn lao không đo lường được.

Hỡi anh chị em thân mến, Allah Ðấng Vinh Quang Cao Cả đã cảnh giác con người từ kẻ thù không đội trời chung là quỷ Sa-tăng và đồng bọn của chúng. Chúng luôn cám dỗ, xúi dục con người vào con đường tội lỗi để thỏa mãn dục vọng trong nhất thời. Ngài đã phán như sau:

« Hỡi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo dấu chân của Shaiton bởi vì ai bước theo dấu chân của Shaiton thì sẽ bị nó sai khiến làm điều khả ố và điều tội lỗi ». Suroh 24:21.

Allah đã dẫn giải con đường và hướng dẫn con người về con đường chân chính để trở thành người muslim trung trực, luôn sợ Ngài, và tạo hạnh phúc, sự thoải mái trong tâm, xa lánh khỏi sự xúi dục, lôi cuốn của quỷ Sa-tăng, nhờ đó mà tránh khỏi sự khả ố và những điều tội lỗi.

Bài do tiến sĩ Mohamad Ar Rokban soạn thảo.

Dar Al Qosim, Riyahd phát hành.

Do Hosen Mohamad chuyển ngữ.

Pontoise, tháng 7/2007


Đón xem phần hai

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 339 Tổng lượt truy cập 2977813