-Chân Lý Islam | baiviet | GIẢI ĐÁP GIÁO LÝ | NHỮNG CÂU HỎI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC TIN
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NHỮNG CÂU HỎI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC TIN
02.03.2017 22:02 - đã xem : 2024
_VIEWIMG

Với tập tài liệu ngắn này nhưng nó chứa đựng những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tôn giáo của Ngài, bởi đức tin Iman vốn là kiến thức cơ bản mà mỗi tín đồ Muslim cần phải học hỏi. Tập tài liệu ngắn này được chúng tôi soạn thảo theo lối hành văn: "Hỏi – Đáp" rất dễ hiểu, dể tiếp thu và dể truyền đạt.Download file

Ý kiến bạn đọc
Bùi quang Đán | 2018-04-27 16:28:40 | dankp113@email.com
Tại sao Thiên chúa muốn ta yêu thương hết lòng, hết sức trên hết mọi sự?
Nguyen thi nu | 2017-06-06 14:30:01 | nhuannutb68@gmail.com
Thu gũi:Alhamdulilah.kinh thua quy anh chi . Toi ldong trên đạt nuoc a ráp nam nay la 3 tet Romadan . Nam nay la nam dau tiền toi duoc cung gia dinh du tet nhìn chay tu ngay 27/5/2017 kinh thua quy anh chi toi cu nghi nếu nhìn 16 tieng ko an uong toi lo ko co súc lam viec de phục vu gia dinh chu an tet vui ve . Nhung toi khổng ngo dau tinh than cua toi va thuong de Alah la dang toi cao vo hình ma lúc nao toi cung nghi nhu ngai ben canh phu phép cho toi toi vui lam quy a chi toi khoe lao dong vui ve dung la than phép cua ngai da ban an cho con nguội nhìn 16 tieng ko an ko uong ma ko doi ko khát .toi cam on rát nhieu toi bao dien tu giúp ích cho toi tim hiểu va học tạp that tuyet voi gio day toi muốn o lai học tạp ton giao s lam tai a ráp nhiu . Kinh thua quy anh chi nha tho o phuong gia dinh chu toi o ngay nao cung rát nhiu nguội kho khan đèn do tạp trung cau nguyen an uong vui lam toi vui la gd chu cua toi huong thiện de toi học tạp .dieu toi mong muốn quy anh chi huong dan cho a chi e viet nam tai a ráp cung nhu o viet nam tim hieu ton giao va cai dao duoc ban an Phuốc cua thuong de . Alhamdulilah
Abu Azizah (Chanlyislam) | 2017-03-21 21:04:54 | chanlyislam@yahoo.com
Alhamdulillah, chúc mừng và cầu xin Allah hướng dẩn cô cũng như ban mọi điều ân phước tốt đẹp đến với cô cho đến Ngày Phục sinh (Akhrah), amin.
Nguyen thi nu | 2017-03-20 22:39:26 | Nhuannutb68@gmail.com
Thu gũi .con that kham phục kinh ne than phép cua thuong de Alah kinh ne thiện su va con xin cam ta ngai cam on bao dien tu toi da co video huong dan cau nguyen solah hang ngay vi toi la nguội viet nam moi sang giúp viec gd dung la tổn giao slam huong con nguội qua that tha va nghiệm trang tai thanh địa maka toi duoc đèn tham quan hanh huong hang trieu lượt khách mot ngay ma ko he say ra mát mát va chạm to nho . Do la nhung dieu dang quy nhát ma các tổn giao khác chua huong dan con nguội lam duoc nhu vay . Toi tsu thúc te . Toi dang la phát tu dao phát toi trai qua bao kho khan csong toi sang đạt nuoc cua ngai de lao dong nhung toi da tim hieu dao slam va toi thay that linh ung than phép cua thuong de da cứu vọt va ban an Phuốc cho nhung lỏi cau nguyen cua toi Mac du toi cau nguyen ngai bang tieng viet nam va theo huong dan video cua trang dien tu va học cách cau nguyen tieng trên bao dien tu .qua day toi muốn gũi đèn cong dong nguội viet tai a ráp Achi e viet nam nén học cách cau nguyen va huong cai dao toi thay that su tot các a chi e chua hieu cu vào Dt tim hieu day du thống tin .con cam on thuong de va thiện su . Cam on bao dien tu
Nguyen thi nu | 2017-03-20 22:39:25 | Nhuannutb68@gmail.com
Thu gũi .con that kham phục kinh ne than phép cua thuong de Alah kinh ne thiện su va con xin cam ta ngai cam on bao dien tu toi da co video huong dan cau nguyen solah hang ngay vi toi la nguội viet nam moi sang giúp viec gd dung la tổn giao slam huong con nguội qua that tha va nghiệm trang tai thanh địa maka toi duoc đèn tham quan hanh huong hang trieu lượt khách mot ngay ma ko he say ra mát mát va chạm to nho . Do la nhung dieu dang quy nhát ma các tổn giao khác chua huong dan con nguội lam duoc nhu vay . Toi tsu thúc te . Toi dang la phát tu dao phát toi trai qua bao kho khan csong toi sang đạt nuoc cua ngai de lao dong nhung toi da tim hieu dao slam va toi thay that linh ung than phép cua thuong de da cứu vọt va ban an Phuốc cho nhung lỏi cau nguyen cua toi Mac du toi cau nguyen ngai bang tieng viet nam va theo huong dan video cua trang dien tu va học cách cau nguyen tieng trên bao dien tu .qua day toi muốn gũi đèn cong dong nguội viet tai a ráp Achi e viet nam nén học cách cau nguyen va huong cai dao toi thay that su tot các a chi e chua hieu cu vào Dt tim hieu day du thống tin .con cam on thuong de va thiện su . Cam on bao dien tu
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 820 Tổng lượt truy cập 2635700