-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU'A) SAU KHI DÂNG LỄ SOLAH SÁNG CHIỀU
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU'A) SAU KHI DÂNG LỄ SOLAH SÁNG CHIỀU