-Chân Lý Islam | baiviet | TIỂU SỬ | SƠ LƯỢC VỀ NHỮNG NGƯỜI VỢ CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) (1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SƠ LƯỢC VỀ NHỮNG NGƯỜI VỢ CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) (1)
22.06.2009 12:37 - đã xem : 4520
_VIEWIMG
Nabi Muhammad (saw) tổng cộng có mười hai người vợ và bảy đứa con (ba trai, bốn gái), trong đó có sáu đứa con với bà Khodijah, còn đứa con trai còn lại là của bà Mariyah bintu Shamuon. Mỗi lần Nabi (saw) cưới một người vợ đều có lý do riêng của Người, nhưng chắc chắn một điều là trong khoảng thời gian Người chung sống với bà Khodijah cho đến khi bà lìa đời thì Người vẫn một lòng chung thủy với bà, vì Người không có cưới một người nào khác.

Khođijah bintu Khuwailid ® cùng Rosul (saw) có những đứa con sau đây:

a)- Con trai: Hai người tên là “Al Qosim và Abdulloh” (At Tgoiyib hoặc At Tgohir).

b)- Con gái:

          *Zainob ®: Có chồng tên là “Abu Al A’ssy ibnu Ar Robiau”, hai người có hai đứa con là: “Aly và Umamah”.

* Rokaiyah ®: Có người chồng thứ nhất là ông “Utbah ibnu Abi Lahab”, và người chồng sau là ông “Usman ibnu Affan ®” có đứa con trai tên là “Abdulloh”.

* Ummul Kalsoum ®: Có người chồng thứ nhất tên là “Utaibah ibnu Abi Lahab”, và người chồng sau là ông “Usman ibnu Affan ®” (sau khi cô chị là Rokaiyah mất, Rosul (saw) gả cô em là Ummul Kalsoum cho ông Usman ®.

* Fatimah ®: Có chồng tên là ông “Aly ibnu Abi Talib ®”, hai người có những đứa con trai như sau: “Al Hasan, Al Hossien và Mohsen”, và những đứa con gái có tên như sau: “Ummul Kalsoum và Zainob”.

Những người vợ khác của Rosul (saw) tên là:

Sawđah bintu Zamah, Ayshah bintu Abi Bakar As Siđiq, Hafsoh bintu Umar ibnu Al Khottob, Zainob bintu Khuzaimah, Hind bintu Huzaifah, Zainob bintu Jahsha, Juwairiyah bintu Al Harith, Sofiyah bintu Huyaiy, Ramlah bintu Abi Soffiyan, Maymunah bintu Al Harith, Mariyah bintu Shamuon có đứa con trai với Rosul (saw) tên là Ibrohim.

Sơ lược về tiểu sử của những người mẹ của những người tin tưởng:

1)- Bà Khođijah خديجة ®:

Tên cha: “Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Al Izzah ibnu Qosy ibnu Kilab ibnu Marro”.

Tên mẹ: “Fatimah bintu Za’iđah”.

Sinh tại Mecca vào năm 68 trước Hidry, lập gia đình với Rosul (saw) tại Mecca vào năm 28 trước Hidry. Tiền cưới là 25 bó ròng rộc, thời gian chung sống là 25 năm. Bà mất tại Mecca vào năm thứ 10 sau khi Rosul (saw) nhận lãnh wahy, được gọi là năm Al Husnu (Năm buồn), trước khi Rosul (saw) di cư về Al Medinah 3 năm.

Những đứa con của bà với Rosul (saw) là: “Zainob, Al Qosim, Rokaiyah, Ummul Kalsoum, Fatimah, Abdulloh (At Tagoiyib hay At Tgohir)”.

Hai đời chồng trước của bà Khođijah ® là ông:

          a)- Abu Halah (An Nabash ibnu Zaroroh At Tamimy), sinh được hai đứa con gái đó là cô: “Hind và Halah”, cả hai cô đều theo Islam.

          b)- Atieak ibnu A’id Al Makhzumy, hai người có một đứa con gái cũng mang tên là “Hind” và cũng vào Islam.

Những điều cao quí của bà Khođijah:

a)- Là người đàn bà đầu tiên chấp nhận Islam khi Rosul (saw) mời gọi. Bà đã đóng góp tất cả những gì bà sở hữu cho cuộc lập nghiệp đạo pháp của Rosul (saw) từ tinh thần đến vật chất.

قال فيها صلى الله عليه وسلم: ( كمُلَ مِن الرِجَال كَثِير وَلَمْ يِكْمُل مِنَ النِسَاءِ إِلَّا أَرْبِع: مَرْيَم بنت عِمْرَان، آَسِيَة إِمْرِةُ فِرْعَون ، خَدِيْجِة بنت خُوَيْلِد وَفَاطِمَة بنت محمد ). البخاري ومسلم .

b)- Rosul (saw) đã nói về bà như sau: « Phái nam thì có rất nhiều vị cao nhân đức hạnh, nhưng đối với phụ nữ trên thế gian này rất ít chỉ có bốn người đó là: Mariyam bintu Imron, Ashiyah vợ của Firoun, Khođijah bintu Khuwailid và Fatimah con gái của Muhammad ». Al Bukhory và Muslim.

c)- Rosul (saw) đã đề cao và dành cho bà một chỗ rất đặc biệt mà những người vợ khác không có, ngay cả sau khi bà đã qua đời, Người thường nhắc đến bà và trong thời gian chung sống với bà, Người không cưới ai khác để cùng chung sống.

2)- Sawđah (Al A’miriyah) سودة ®:

Bà Sawđah con của ông Zamah con của ông Qois ibnu Abdusshamsu và con của bà As Shumusa bintu Qois ibnu Zaiđ. Sinh tại Mecca vào năm 68 trước Hidry. Lập gia đình với Rosul (saw) ba năm trước khi di cư. Không biết tiền mahar là bao nhiêu, chung sống với Rosul (saw) trong thời gian là 14 năm. Lý do đám cưới với Rosul (saw) là sau khi bà Khođijah qua đời, Rosul (saw) cần có người vợ khác để an ủi và chăm sóc những đứa con trẻ của mình, lúc đó bà đã cao tuổi nên nhan sắc không còn tươi trẻ.

Bà mất tại Al Medinah vào tháng Shawal cuối thời lãnh đạo của Kholifah Umar ibnu Al Khottob ® và được chôn tại nghĩa trang Al Bakieau. Bà không có con với Rosul (saw). Chồng trước của bà là ông As Sakron ® ibnu Amru, đã di cư đến Habashah cùng với bà và ông đã qua đời ở đó. Bà đã có năm đứa con với ông As Sakron.

Những điều cao quí của bà Sawdah:

Là người vợ kế thứ nhất mà Rosul (saw) cưới sau khi bà Khođijah ® qua đời, có lần bà nói với Rosul (saw):

قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: ( يا رسول الله مَالِي رَغْبَة فِي الدُنْيَا إِلا لأَحْشَر يَوْمَ القِيَامَة في أَزْوَاجِكَ فَيَكُون لِي مِنَ الثَوَاب مَالَهُنَّ ) . الطبراني وعبد الرازقَ في المصنف .

« Thưa thiên sứ của Allah, tôi không màng gì đến quyền lợi trên thế gian này, ngoại trừ tôi mong ước sẽ được làm vợ của Người trong Thiên Đàng, như những gì chị em khác của tôi có được ». (Nghĩa là bà đã nhường phần chăn gối của bà cho bà Ayshah ®). At Tobary và Aburrozak khi lại trong Al Musnaf.

Có lần bà nói và làm cho Rosul (saw) cười qua lời thuật lại như sau: « Tôi solah đằng sau Người, khi cúi sujud (phủ phục) tôi phải bóp lỗ mũi tôi lại sợ máu tràn ra (vì Rosul (saw) sujud quá lâu) ». Nghe vậy Rosul (saw) cười. (Theo sách Al Isobah quyển 9, phần kitab An Nisha (Phụ nữ).

3)- Bà Ayshah ® عائشة:

Bà Ayshah ® con của ông Abubakar As Siđiq ® và bà Zainob bintu Abdu Đahman (Ummu Ruman). Sinh tại Mecca, 9 năm trước khi di cư (Hidry). Lập gia đình với Rosul (saw) tại Al Medinah vào năm thứ nhất của niên lịch Hidry. Tiền mahar là 400 Dirham, chung sống với Rosul (saw) trong thời gian là 11 năm.

Lý do của cuộc hôn nhân: Bà là cô gái trẻ duy nhất mà Rosul (saw) cưới làm vợ, cũng là lý do để thiết chặt tình bạn hữu với người bạn tri kỷ từ nhỏ và là người đàn ông mà Rosul (saw) tin cậy và thương yêu nhất. Một trong những lý do mà Rosul (saw) muốn cưới bà Ayshah là muốn nhờ bà chuyển đạt sự hiểu biết giáo lý và kiến thức Islam cho những phụ nữ và những người muslim khác, vì bà Ayshah dù rất còn trẻ nhưng rất thông minh, hoạt bát, thích học hỏi và chia sẻ công việc của người khác.

Qua lời xác minh của những vị bạn hữu (ashabah) của Rosul (saw) như sau: (Nhiều lúc chúng tôi không hiểu rõ cho lắm những hađith mà chúng tôi học hỏi được sau này, nhưng khi chúng tôi hỏi bà về những hadith đó, bà giải thích cho chúng tôi hiểu được một cách thật rõ ràng).

Bà Ayshah qua đời tại Al Medinah vào năm 58 Hidry, chôn tại nghĩa trang Al Bakieau. Bà không có con với Rosul (saw), cũng như bà chưa hề lập gia đình trước khi lập gia đình với Rosul (saw).

Những điều đặc sắc của bà Ayshah:

a)- Rosul (saw) đã nói:

قال صلى الله عليه وسلم: ( فَضْلُ عائشة على النِسَاء كَفَضْلُ الثَرِيد على سَائِرِ الطَعَام ). البخاري ومسلم .

(Bà Ayshah đặc sắc hơn tất cả những phụ nữ khác như canh rau củ được thích hơn tất cả những món ăn khác). Al Bukhory và Muslim.

b)- Allah đã truyền xuống những dòng (ayat) kinh Qur’an để minh bạch về sự vu khống của bà, mà chúng ta đã biết qua.

c)- Bà được Rosul (saw) chọn cho bà một tên tự là (Ummul Abdulloh) là Abdulloh ibnu Az Zubair con trai của bà Asma’u (Cháu của bà Ayshah ®).

4)- Hafsoh حفصة ®:

Bà Hafsoh con của ông Umar ibnu Al Khottob và bà Zainob bintu Mađ-oun ®. Bà sinh tại Mecca, 18 năm trước năm di cư (Hidry), đám cưới với Rosul (saw) tại Al Medinah vào năm thứ 3 của niên lịch Hidry. Tiền mahar khi Rosul (saw) cưới bà không được biết rõ. Bà chung sống với Rosul (saw) được 8 năm. Lý do mà Rosul (saw) cưới bà làm vợ để thiết chặt tình bạn hữu với ông Umar ibnu Al Khottob ® là một trong những bàn tay đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng sự nghịêp đạo pháp của Rosul (saw), hơn nữa để an ủi bà, vì chồng của bà đã hy sinh trong trận chiến Uhud. Bà không có con với Rosul (saw), chồng trước của bà là ông: Khunais ibnu Huđafah As Sahamy ® đã tử vì đạo trong trận chiến Uhud.

Sự xuất sắc của bà:

Bà Hafsoh là một văn hào, kiến thức rộng rãi, ít có phụ nữ biết chữ nghĩa như bà, Rosul (saw) đã ly dị bà (một lần) nhưng thiên thần Jibriel (A) xuống nói với Rosul (saw): « Hãy giữ bà Hafsoh lại vì bà là một trong những người đàn bà có kiến thức và sức chịu đựng kiên trì và cũng là vợ của Ngươi trong Thiên Đàng ». An Nasha-y, Ibnu Majah và Al Hakim ghi lại.

Bà đã gìn giữ cuốn kinh Qur’an đầu tiên trong nhà của bà sau khi được viết lại vào thời của ông Abubakar As Siđiq ®. (Vào thời đó phụ nữ ít ai biết đọc và biết viết, nhưng bà là người biết chữ nghĩa).

5)- Zainob زينب ® (Ummul Masakine)  ( أم المساكين)

Bà Zainob ® con của ông Khuzaimah ibnu Al Harith ibnu Abdulloh và bà Hind bintu Awfu. Bà Zainob sinh tại Mecca vào năm 26 trước Hidry. Đám cưới với Rosul (saw) tại Al Medinah vào tháng Ramadan năm thứ 3 Hidry. Tiền mahar là 400 dirham. Bà sống với Rosul (saw) trong thời gian chỉ có 8 tháng. Lý do Rosul (saw) đám cưới với bà là muốn an ủi và chăm sóc cho bà, vì chồng của bà Zainob là anh em cùng bú dòng sữa với Rosul và tử vì đạo trong trận chiến Uhud.

Bà Zainob ® qua đời tại Al Medinah và chôn tại nghĩa trang Al Bakieu vào tháng Robiul Al Akhir năm thứ 4 của Hidry. Bà Zainob ® không có con với Rosul (saw). Chồng trước của bà là ông: Abudulloh ibnu Jahsha anh em cùng bú chung dòng sữa với Rosul (saw), ông đã tử vì đạo trong trận Uhud.

Sự xuất sắc và cao cả của bà:

Bà là một phụ nữ giàu lòng từ thiện, thích nấu ăn, giúp đỡ người nghèo khó, vì vậy người ta tặng cho bà biệt danh là Ummul Masakine (Mẹ của những người nghèo, bên cạnh danh nghĩa của bà là Mẹ của những người tin tưởng). Bà còn là chị em cùng mẹ với bà Ummul Maymunah bintu Al Harith.

6)- Hind هند (أم سلمة المخزومية)®:

Bà Hind ® con của ông Abu Umaiyah (Huzaifah ibnu Al Mugairoh) và bà A’tikah bintu A’mir. Bà Hind sinh tại Mecca vào năm 30 trước Hidry. Đám cưới với Rosul (saw) tại Al Medinah vào năm thứ 4 Hidry. Tiền cưới là một phần căn nhà của bà. Chung sống với Rosul (saw) trong thời gian là 7 năm.

Lý do: Bà Hind là một trong những phụ nữ nổi tiếng trong quần chúng Arab lúc đó, con của một tù trưởng của một bộ lạc nổi tiếng, ba của bà được quần chúng tặng cho biệt danh là Za’rokib (Người đi nhiều). Rosul (saw) làm đám cưới với bà sau khi chồng của bà (anh em cùng sữa với Rosul) qua đời, để chăm sóc và thiết chặt tình giao hữu với bộ lạc đông người và có tiếng tăm này (bà là công chúa của bộ lạc và được những người Arab rất kính trọng).

Bà Hind ® mất tại Al Medinah vào tháng Shawal năm 61 Hidry, là mẹ của những người tin tưởng cuối cùng lìa đời. Bà không có con với Rosul (saw). Chồng trước của bà là ông: Abu Salma ibnu Abdulloh ibnu Abdul Al Asad (là người anh em cùng bú dòng sữa với Rosul (saw) và là con của bà Barroh (bác gái của Rosul (saw)), bà cùng chồng ly hương đi tị nạn ở Habasah, sau đó di cư về Al Medinah, bà có bốn đứa con với ông chồng trước.

Những điều đặc sắc và cao cả của bà:

a)- Bà là một trong những người đầu tiên di cư đi Habasah (Ethopia).

b)- Bà là người phụ nữ đầu tiên đến Medinah với chiếc giường dùng để khiêng người.

c)- Là một phụ nữ rất đẹp, duyên dáng, đức hạnh, trí thức và hoạt bát trong mọi công việc, bà đã có rất nhiều sáng kiến ngay cả về chiến lược, trong trận đánh Al Huđaibiyah bà đã có sáng kiến minh mẫn, nên đã giúp Rosul (saw) tạo được sự thành công cho người muslim.

d)- Khi Allah truyền xuống dòng thiên kinh:

قال تعالى: (( .. إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ..)). الأحزاب: 33

« …Hỡi người nhà của gia đình Nabi, và tẩy sạch các người thành những người triệt để trong sạch». Suroh 33:33

Rosul (saw) đang ở tại nhà của bà, nghe vậy bà thưa với Rosul (saw): ‘Thưa thiên sứ của Allah, hãy cho tôi gia nhập với gia đình của Người. Rosul (saw) trả lời: - Bà là phần tử trong họ’.

Trong hadith khác ghi lại, bà hỏi Rosul (saw): “Thưa thiên sứ của Allah, có phải tôi là phần tử trong gia đình của Người không? Rosul (saw) trả lời: - Đúng vậy bà là phần tử trong gia đình của Ta, Insha Allah”. Do ba cuốn kinh Hadith ghi lại.


Do ông : Muhammad Za’hid Abu Dawud nghiên cứu và soạn thảo, với sự cộng tác và thực hiện của ông Sofwan Al Hamuđy

Phát hành tại Damas, Syria vào năm 1427 Hidry

Phát hành lần thứ tám tại Damas Syria năm 1428 H -2007

Do Hosen Mohamad chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 253 Tổng lượt truy cập 2999504