-Chân Lý Islam | baiviet | TAFSIR QURAN | SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 83 - AL-MUTAFFIFIN VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 83 - AL-MUTAFFIFIN VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN
09.07.2015 15:10 - đã xem : 2214
_VIEWIMG
Imam An-Nasa’i và Imam Ibn Majah ghi chép lại từ ông Ibn `Abbas (R) rằng: “Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) đến Al-Madinah thì người dân Al-Madinah là những người vô cùng gian manh, xảo quyệt trong việc cân đo. Vì thế, Allah đã mặc khải những câu kinh sau đây:

Nhân danh Allah, Ðấng Rất mực Ðộ lượng, Ðấng Rất mực Khoan dung.

 1- Khốn khổ cho những kẻ tham lam bòn rút, 2- Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ, 3- Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 4- Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh. 5- Vào một Ngày Vĩ đại? 6- Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Ðức Rabb của vũ trụ và muôn loài... 


VIDEO DẠY ĐỌC SURAH 83 AL-MUTAFFIFIN CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2980311