-Chân Lý Islam | baiviet | TAFSIR QURAN | SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN
25.05.2015 11:21 - đã xem : 2224
_VIEWIMG
1- Khi bầu trời nứt ra, 2- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 3- Và khi trái đất được trải bằng, 4- Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 5- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 6- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah).

7- Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 8- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 9- Và được trở về với gia đình vui vẻ, 10- Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 11- Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 12- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng, 13- Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 14- Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp TA)! 15- Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y;...


BA CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN

DẠY ĐỌC SURAH 84 CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

PHẦN I

PHẦN II

PHẦN REVIEW

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2980203