-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | THẾ GIỚI CỦA LOÀI JINN (SHAYTAN)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THẾ GIỚI CỦA LOÀI JINN (SHAYTAN)
11.01.2008 03:28 - đã xem : 6688
_VIEWIMG
Jinn là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt như loài người, nhưng mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, Jinn được phân chia thành hai loại : Muslim và không Muslim.

Một số người có khuynh hướng phủ nhận thực tế của Jinn mà Thiên kinh Qur’an đã dành cả một chương (Surah) « Al-Jinn » nói về thế giới của thực thể này. Theo nghĩa chữ Jinn gốc là động từ Janna, Yajunnu (che đậy, giấu hoặc khỏa lấp), người ta dựa vào đó để nói rằng từ Jinn thật sự có nghĩa là «người xa lạ khôn lanh». Nhiều người khác còn nói Jinn là con người không có khối óc trên đầu nhưng bản chất rất hung hăng.


Sự thật, Jinn tiêu biểu cho một sanh linh khác mà Allah đã tạo ra, cho cùng sống với con người trên trái đất. Allah đã tạo ra Jinn trước cả nhân loại và Allah đã dùng các yếu tố khác với các yếu tố đã tạo ra con người mà Allah đã phán trong thiên kinh Qur’an như sau :


« Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, lấy từ loại đất sét nhào nặn được. Và Jinn mà TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. » S. 15 : 26-27


Chúng được gọi là Jinn bởi lẽ chúng được che giấu khỏi con mắt nhìn bình thường của nhân loại. Iblis (Shaytan) là từ thế giới của Jinn, mặc dầu chúng cùng trong số các thiên thần khi chúng được Allah sai khiến cúi rạp mình trước Nabi Adam (A). Khi chúng không chịu bái phục và được hỏi tại sao thì chúng trả lời như Allah đã kể lại trong thiên kinh Qur’an như sau :


« Iblis thưa : Bề tôi tốt hơn y (Adam), bởi vì Ngài tạo bề tôi bằng lửa và y bằng đất sét. » S. 38 : 76


Và có một hadith chép lại là bà Aysha (R) có kể lại là Nabi Muhammad (saw) có nói : « Các thiên thần đã được Allah tạo ra từ ánh sáng và Jinn thì được Allah tạo ra từ lửa không khói. » Hadith do Muslim ghi lại.


Một đoạn khác trong thiên kinh Qur’an, Allah phán:


« Và khi TA phán cho các thiên thần : ‘Hãy phủ phục trước Adam’. Do đó chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó thuộc loài Jinn, nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó… » S. 18 : 50


Do đó, thật không đúng khi xem Jinn là một thiên thần bị rơi xuống trần thế hoặc cái gì khác tương tợ như vậy. Chúng ta có thể phân chia Jinn thành ba loại lớn tùy theo nền nếp sinh tồn của chúng mà Rosul (saw) đã nói : « Có ba loại Jinn : Một loại lúc nào cũng bay trong không khí, loại thứ hai hiện có như rắn và chó và một loại khác sống dưới đất, cư trú một chổ nhất định hoặc đi lang thang. » Hadith do At-Tabary và Al-Hakim sưu tập.


Như trên đã nói, Jinn có thể phân chia thành hai loại tùy theo đức tin : hoặc Muslim (có đức tin), hoặc Kafir (không có đức tin hay ngoại đạo). Bởi vì, Allah đã phán như sau :


[Hãy bảo : «Ta (Muhammad) đã được mặc khải cho biết có một đám Jinn đã nghe (đọc Qur’an). Chúng bảo : ‘Chúng tôi đã nghe một cuộc xướng đọc (Qur’an) hết sức tuyệt diệu ! Nó hướng dẫn đến Chân lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabb của chúng tôi. Quả thật, Quyền Uy của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, Ngài không có vợ và không có con. Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điên rồ thường nói những điều quá đáng cho Allah.] S. 72 : 1-4


[Và quả thật, trong chúng tôi có một số chịu thần phục Allah (thành Muslim), nhưng trong chúng tôi cũng có một số lệch lạc. Bởi thế, ai theo Islam (thần phục Allah) thì là tìm được Chân lý. Ngược lại, đốivới những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chất đốt của Hỏa ngục.] S. 72 : 14-15


Bọn Jinn không có đức tin được gọi là Shaytan, Qarin hay ma, quỷ… Chúng muốn làm cho con người đi lạc lối bằng nhiều phương cách khác nhau. Những ai nghe lời chúng và làm việc cho chúng thì trở thành đồng bọn của chúng, là Shaytan, ma, quỷ. Vì Allah có phán :


« Và tương tự như thế TA (Allah) đã đặt Shaytan và Jinn làm kẻ thù cho mỗi vị Nabi ; Chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ để mong lừa dối thiên hạ… » S. 6 : 112 


Jinn in Cave HirahMỗi con người đều có một Jinn kề cận theo bên mình, được gọi là Qarin (bạn). Đây là một phần của việc thử nghiệm con người trong cuộc sống này. Jinn khích lệ các thèm muốn thấp hèn của con người và luôn luôn tìm cách đẩy họ ra khỏi sự ngay chánh. Rasul (saw) đã nói về mối quan hệ này như sau : « Mỗi người trong các ngươi đều có một Jinn được phái làm bạn. Sahabah đã hỏi lại : - Có phải gồm cả Nabi (saw) nửa không ? Nabi (saw) trả lời : - Ngay như chính Ta cũng vậy, ngoại trừ Allah đã giúp Ta chống lại nó và nó đã quy phục. Bây giờ thì nó chỉ còn bảo Ta làm điều tốt mà thôi. » Do Muslim ghi lại.


Với tánh cách là một phép mầu, Nabi Sulayman (A) đã được ban cho thẩm quyền kiểm soát toàn bộ bọn Jinn mà Allah đã phán như sau :


« Và đoàn binh tướng của Sulayman gồm loài Jinn, loài người và chim chóc đã được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tề. » S. 27 : 17


Nhưng quyền lực linh thiêng này không được ban cấp cho ai khác. Không ai được phép kiểm soát Jinn và không một ai có thể làm được việc đó. Rasul (saw) có nói : « Quả thật, một Aifrit (một loại Jinn mạnh bạo) từ trong số các Jinn đã khều Ta đêm qua để làm gián đoạn việc lễ nguyên (Salah) của Ta. Tuy nhiên, Allah đã làm Ta khắc phục được nó và Ta muốn buộc chặt nó vào một cây cột của Masjid để tất cả các người đều có thể thấy nó vào sáng hôm sau. Liền đó, Ta lại nhớ đến lời cầu nguyện của Sulayman : [Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và ban cho bề tôi một quyền bính (triều đại) mà Ngài sẽ không ban cho một ai khác sau bề tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Ban Bố.] S. 38 : 35 » Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.


Con người không thể kiểm soát được Jinn vì đây đã là một phép mầu chỉ được ban cho Nabi Sulayman (A) mà thôi. Trên thực tế, sự tiếp xúc với Jinn trong các trường hợp khác hơn là bị nhập hoặc tai nạn, thường được thực hiện bằng những hành động xúc phạm bị ghét bỏ và bị cấm chỉ trong Islam. Bọn Jinn được cầu lên theo lối này để đưa con người phạm tội và không tin vào Allah. Mục đích của chúng là lôi cuốn càng nhiều người càng tốt, bọn Jinn muốn con người phải tôn thờ những gì khác Thượng đế hay những gì bên cạnh Thượng đế để con người phạm vào luật cấm của Islam và họ sẽ có thêm đồng bọn. Một khi sự tiếp xúc và hợp đồng với Jinn đã được các thầy bói toán đồng bóng thiết lập, thì bọn Jinn có thể thông báo cho chúng một số sự việc của tương lai…


Rasul (saw) đã thuật lại : « Bọn Jinn có khả năng lai vãng đến bậc thấp nhất của các tầng trời và nghe lớm các tin tức về tương lai do các Thiên thần trao đổi với nhau. Sau đó, chúng trở lại trái đất và tiết lộ các tin tức này qua các buổi tiếp xúc với con người ». Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.


Điều này thường xảy ra trước thời của Nabi Muhammad (saw) mà các thầy bói toán toán tỏ ra chính xác trong thông tin của họ. Họ còn có thể đạt các chức vị nổi tiếng trong các triều đình và còn được tôn thờ tại một vài vùng trên thế giới.


Sau khi Nabi Muhammad (saw) bắt đầu sứ mạng đạo pháp, tình thế đã thay đổi. Allah đã cho các thiên thần gác tầng dưới cùng của Thiên đàng một cách kỹ càng và bọn Jinn đã bị xua đuổi bởi các sao băng. Allah đã mô tả hiện tượng này qua lời nói của Jinn trong thiên kinh Qur’an như sau :


« Và chúng tôi đã đi lên đụng trời nhưng thấy đầy những cảnh vệ binh hung tợn và lửa ngọn sáng rực trong đó. Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chổ ngồi của nó (trên trời) để nghe lén tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy một ngọn lửa đang mai phục ngó y. » S. 72 : 8-9


Ở chương khác : « Và TA bảo vệ nó khỏi bị từng tên Shaytan đáng bị tống cổ (len lỏi đột nhập). Nếu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa đỏ rực rượt đánh. » S. 15 : 17-18


Ông Ibn Abbas (R) nói : « Khi Rasulullah (saw) và một nhóm Sahabah đi đến chợ Ukadh, bọn ma quỷ đã bị các vì sao băng ngăn chận không cho nghe tin tức trên Thiên đàng nên chúng phải quay trở xuống trái đất. Khi người dân tiếp xúc với Jinn hỏi chúng chuyện gì đã xảy ra, thì chúng kể cho họ biết. Một số bọn Jinn gợi ý là một cái gì đó đã xảy ra, nên chúng phân tán ra trên khắp nơi của trái đất để đi tìm tòi nguyên nhân. Một vài bọn đi ngang qua Nabi (saw) và các Sahabah lúc đó đang dâng lễ nguyện (Solah) và chúng đã nghe được Thiên kinh Qur’an. Chúng tự nhủ, chắc chắn đây là cái đã ngăn chận chúng không nghe được tin tức nữa. Khi trở về, chúng mới nói với người dân của chúng rằng :


[Chúng tôi đã nghe một cuộc xướng đọc Qur’an hết sức tuyệt diệu. Nó (Qur’an) hướng dẩn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabb của chúng tôi.] S. 72 : 1-2 » Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.


Vì vậy bọn Jinn không còn có thể thu thập tin tức về vận mạng tương lai dễ dàng như trước, cho nên chúng phải pha trộn thông tin của chúng với những lời láo khoét bịa đặt.


Rasul (saw) có nói : « Chúng (bọn Jinn) đưa tin xuống cho đến khi tới đầu môi chót lưỡi của bọn ảo thuật hoặc bói toán. Một đôi khi các vì sao băng đã bắt kịp chúng trước khi chúng đưa tin. Nếu lọt qua được thì thông tin đó sẽ được chúng thêm vào cả trăm điều láo khoét. » Hadith do Al Bukhary và At-Tirmizy ghi lại.


Bà Aysha (R) cũng thuật lại đã có hỏi Nabi (saw) về các thầy bói toán thì Nabi (saw) nói chúng không là cái gì cả, và bà Aysha (R) nói các thầy bói có khi cũng nói đúng. Nabi trả lời : « Đó chỉ là một mảnh nhỏ của sự thật mà bọn Jinn đã đánh cắp và rỉ tai vào bạn của chúng, nhưng chúng pha trộn với hàng trăm điều láo. » Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.


Có một lần trong khi ông Umar ibn Al-Khatab (R) đang ngồi nói chuyện thì có một người đàn ông đẹp trai tên Sawad ibn Qari đi ngang qua. Ong Umar (R) nói : - Nếu ta không lầm thì người này vẫn còn theo đạo thời tiền Islam hoặc có lẽ là một trong những thầy bói. Ông Umar (R) liền gọi người ấy đến để hỏi chuyện về những điều mà ông còn nghi ngờ. Người đàn ông ấy đáp : - Tôi chưa bao giờ thấy ngày nào như hôm nay khi một người Muslim phải đối phó với những lời tố cáo như vậy. Ông Umar (R) đáp lại : - Quả thật, ta nhất quyết la thế cho nên ngươi phải nói cho ta rõ. Người đàn ông ấy đáp : - Quả thật, tôi là một thầy bói cho bọn Jinn trong thời còn ngu muội (thời tiền Islam). Nghe nói vậy ông Umar (R) hỏi : - Hãy cho ta rõ điều lạ lùng nhất do con Jinn cái của ngươi đã cho ngươi biết. Người đàn ông bèn nói : - Một ngày kia, trong khi tôi đang ở tại chợ, bà ta đến tỏ vẻ rất lo lắng và nói ‘Ông có gặp các Jinn trong tuyệt vọng sau khi bị ghét bỏ hay không ? Sau đó, chúng đi theo các con lạc đà cái và những người cỡi chúng’. Ông Umar (R) cắt ngang : - Đúng vậy. (nghĩa là : Sau khi bọn Jinn bị ngăn trở không cho lai vãng gần các thiên thần, chúng đã nương theo những người Arab để tìm hiểu tại sao chúng bị ngăn trở như vậy). Hadith do Al Bukhary ghi lại.


Bọn Jinn cũng có khả năng thông báo với người tiếp xúc về vận mạng tương lai. Thí dụ, khi có người đi gặp thầy bói, thì bọn Jinn của thầy bói đi lầy tin tức từ Qarin (Jinn đã được phái cho mỗi người) về mọi dự định trước khi người này đến gặp thầy bói. Do đó, thầy bói cũng có thể cho người đó biết y sẽ làm điều này điều nọ hoặc đi đây đi đó. Với phương pháp này, thầy bói cũng có thể hiểu biết được về quá khứ của một người lạ với tất cả chi tiết. Ông ta có thể nói rõ tên cha mẹ, sanh quán ở đâu, đã làm gì trong thời thơ ấu…


Khả năng mô tả được quá khứ là những dấu hiệu, thầy bói có tiếp xúc với Jinn. Do bởi Jinn có thể di chuyển trong chớp mắt trong khoảng cách hàng ngàn dặm nên chúng có thể thu thập những tin tức bị giấu kín, các đồ vật bị mất và các sự việc không thấy được. Bằng chứng của khả năng này có thể được tìm thấy trong Thiên kinh Qur’an về câu chuyện của Nabi Sulayman (A) và Bilquis, Nữ hoàng của Shiba. Khi Nữ hoàng từ Shiba đến, Nabi Sulayman (A) bảo Jinn mang chiếc ngai của Nàng từ giang sơn của Nàng đến như sau :


« Một tên Ifrit trong hàng ngũ của loài Jinn tâu: ‘Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ. Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó’. Nhưng có một tên (Jinn) làu thông kinh sách vội tâu : ‘Hạ thần sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt’… » S. 27 : 39-40.


Trích từ quyển « TÂWHID – Căn bản đức tin của Islam » của tác giả Abu Aminah Bilal Philips do Dohamide Abu Talif, Maryam Kiều thị kim Quy và Abdul Halim Ahmad biên dịch.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 666 Tổng lượt truy cập 2950086