-Chân Lý Islam | baiviet | PHỤ NỮ ISLAM | NGƯỜI PHỤ NỮ MUSLIM ĐÍCH THỰC
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NGƯỜI PHỤ NỮ MUSLIM ĐÍCH THỰC
26.04.2009 11:43 - đã xem : 3035
_VIEWIMG
Quả thật, Nabi (saw) kính yêu của chúng ta đã có lời di huấn tôn vinh về người phụ nữ, Người nói: "Hãy gửi gấm và đặt niềm tin tốt đẹp vào người phụ nữ", "Người tốt trong các người là người đối xử tốt với người phụ nữ của mình",

"Khi nào người phụ nữ hoàn thành việc dâng lễ Salah bắt buộc và hoàn thành tháng nhịn chay của nàng rồi hết lòng phục tùng chồng của nàng thì nàng sẽ được vào Thiên đàng bằng cả tám cổng của Thiên đàng tùy nàng lựa chọn". (Al Bukhari và Muslim)


Do đó, người phụ nữ phải biết giữ luật đạo, phải ăn mặc kín đáo không để lộ cơ thể ra ngoài, bởi toàn thân phụ nữ đều là Auroh (phần kín) và phải thường xuyên học hỏi giáo luật và chăm sóc con cái dạy dỗ chúng kiến thức trong đạo, người phụ nữ không nên ra ngoài như đàn ông trừ phi đó là điều cần thiết, bởi người phụ nữ là phái mềm yếu cần được che chở và bảo vệ. Người phụ nữ cũng nên làm nhiều việc thiện và tránh xa những điều cấm đoán để được an lành khỏi bị đày vào hỏa ngục, bởi Nabi (saw) đã từng cảnh báo: "Các nàng nên làm việc thiện bằng cách bố thí bởi quả thật ta thấy trong hỏa ngục đa số là phụ nữ".


Việc làm tốt nhất của các bạn là dâng lễ Salah


Người muslim chân chính là người luôn thi hành đầy đủ năm lần dâng lễ Salah mỗi ngày, vào đúng giờ giấc qui định của nó và sai bảo con cháu làm theo từ khi chúng lên bảy tuổi. Allah đã qui định giờ giấc khác nhau để thử thách người Muslim xem y sẽ tiên phong tuân phục mệnh lệnh của Allah hay y sẽ tiên phong những ham muốn và sở thích của bản thân. Nhưng điều đáng tiếc là chúng ta thấy nhiều người Muslim rất lơ là và hời hợt với trụ cột thiêng liêng này, Nabi (saw) có nói: "Sự phân biệt giữa người Muslim và người ngoại đạo là việc dâng lễ Salah, bởi thế, ai bỏ bê dâng lễ là người ngoại đạo" và Allah đã hứa sẽ trừng phạt những người lười biếng bỏ bê việc dâng lễ Salah bằng sự đau khổ nơi hỏa ngục và ngược lại Allah hứa sẽ ban thưởng cho những ai thi hành đầy đủ việc dâng lễ Salah bằng sự hạnh phúc, vậy hãy nhìn xem bạn thuộc loại người nào trong hai nhóm người này?


Những điều sai trái mà người Muslim thường mắc phải trong việc dâng lễ Salah


1-    Trễ nải chậm chạp để qua giờ giấc qui định với lý do cố tình ngủ hay làm việc, người Muslim đích thực là người dâng lễ Salah đúng giờ giấc qui định trong mọi hoàn cảnh trừ phi có những lý do chính đáng được thông cảm như sự quên hay ngủ say.


2-    Lười biếng dâng lễ Salah tập thể, còn người Muslim chân chính là người khi nghe Azan (lời báo đến giờ dâng lễ) thì y sẽ ngừng mọi hoạt động để đến Masjid.


3-    Không nghiêm trang trong các động tác và nghi thức trụ cột Salah.


"Hãy dâng lễ Salah giống như các người thấy ta dâng lễ"


Người Muslim chân chính sẽ dâng lễ theo đúng sự chỉ thị của Allah và Thiên sứ của Ngài bởi Allah sẽ không chấp nhận Salah không đúng theo qui định hoặc không tẩy rửa theo qui định trước khi dâng lễ. Có nhiều Hadith được ghi chép chính xác về cách thức dâng lễ Salah của Nabi (saw) và sau đây là cách thức dâng lễ Salah được trình bày ngắn gọn:1- Hướng mặt về qiblat tức Ngôi đền thiêng liêng Ka'bah và nói: الله أكبر –"Allohu akbar" đồng thời giơ hai tay chào sao cho đầu ngón tay ngang vành tai, lòng bàn tay hướng về qiblat, kế đến đặt hai tay trên ngực tay phải nằm lên tay trái rồi đọc Đu-a Istifta'h:


 سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك "Subha nakal lohum ma "wa biham dika wa taba rokas muka wa ta a' la jad du ka wa la i la ha ghoy ru ka". Kế đến, đọc:


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "A u zu billa hi minas shay to' nir ro ji'm"


بسم الله الرحمن الرحيم "Bis milla hir roh ma nir ro hi'm"


الحمد لله رب العالمين "Al ham đu lilla hi rab bi a' la mi'n"


الرحمن الرحيم "Ar roh ma nir ro hi'm"


مالك يوم الدين "Ma li ki yau miđ đi'n"


إياك بعبد وإياك نستعين "I ya ka nak bu đu wa i ya ka nas ta i'n"


اهدنا اصراط المستقيم "Ih đi nos si ro tol mus ta qi'm"


صراط الذين أنعمت عليهم "Si ro tol la zi na an am ta a' lay him"


   غيرالمغضوب عليهم "Ghoy ril magh đu bi a' lay him"


ولا الضآلين "Wa lođ đo-l li'n"


آمين "A mi'n"


Đọc xong thì tiếp tục đọc một số câu kinh ngắn và đơn giản từ kinh Qur’an nếu thuộc lòng như:


بسم الله الرحمن الرحيم   "Bis milla hir roh ma nir ro hi'm"


قل هو الله أحد  "Qul hu wol lo hu a hađ"


الله الصمد    "Ollo hus so mađ"


لم يلد ولم يولد  "Lam ya liđ wa lam yu lađ"


   ولم يكن له كفوا أحد "Wa lam ya kul la hu ku fu wan a hađ"2- Kế đến nói الله أكبر "Ollo hu akbar" đồng thời cúi gập người xuống rồi nói سبحان ربي العظيم "Sub ha na rab bi yal a zi'm" khuyến khích lập lại nhiều lần.3-    Kế đến, trở người dậy đứng nghiêm đồng thời nói سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد "Sa mi ollo hu li man ha mi đah, rab ba na wa la kal ham đu"4-    Kế đến, nói الله أكبر "Ollo hu akbar" đồng thời quỳ xuống cúi mọp đầu xuống đất rồi nói سبحان ربي الأعلى  "Sub ha na rab bi yal ak la", khuyến khích lập lại câu này nhiều lần.5-    Kế đến, nói الله أكبر "Ollo hu akbar" đồng thời trở dậy ngồi và nói رب اغفر لي "Rab bigh fir li" khuyến khích lập lại câu này nhiều lần.6-    Kế đến, nói الله أكبر "Ollo hu akbar" rồi cúi đầu mọp xuống đất một lần nữa và nói سبحان ربي الأعلى  "Sub ha na rab bi yal ak la" tương tự cũng khuyến khích lập lại nhiều lần câu này. Đến đây là xong một Rak-at.7-    Kế đến đứng dậy và nói الله أكبر "Ollo hu ak bar" để thực hiện Rak-at thứ hai, các động tác y như ở Rak-at thứ nhất.8-    Khi thực hiện xong phần Sujud (cúi mọp đầu xuống đất) của Rak-at thứ hai thì nói الله أكبر "Ollo hu ak bar" rồi trở dậy và ngồi đọc Tashahud awal:


            التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله          


"ATTA HI DA TU LIL LA WAS SO LA WA TU WAT TOY DI BAT, AS SA LA MU ALAY KA AY DU HAN NA BI DU WA ROH MA TUL LO HI WA BA RO KA TUH, AS SA LA MU ALAY NA WA ALA I BA ĐIL LA HIS SO LI HIN."


9-    Đối với Salah gồm hai Rak-at thì sau khi đọc xong Tashahud awal thì đọc tiếp tục Tashahud akhir (được trình bày sau đây) rồi cho Salam, còn đối với Salah gồm nhiều hơn hai Rak-at thì phải tiếp tục đứng dậy sau khi đọc xong Tashahud awal để tiếp tục thực hiện các Rak-at còn lại.10- Cuối Salah, hãy nói الله أكبر "Ollo hu ak bar" và ngồi đọc Tashahud awal và Tashahud akhir, Tashahud akhir như sau:


اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما  صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد                                                                                               


« Ollo hum ma sol li ala Muhammad wa ala a-li Mohammad ka ma sol lay ta ala Ibrohim wa ala a-li Ibrohim in na ka ha mi đum ma jid. Ollo hum ma ba rik ala Muhammad wa ala a-li Muhammad ka ma ba rak ta ala Ibrohim wa ala a-li Ibrohim in na ka ha mi đum ma jid »11- Sau khi kết thúc Tashahud akhir, đọc:


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم إني إعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال                               


« Ollo hum ma rab ba na a-ti na phit đun da ha sa nah wa phil a-khi ro ti ha sa nah, ollo hum ma in ni a u zu bi ka min a za bi ja han nâm wa min a za bil qab ri wa min phit na til mah da wal ma ma-ty, wa min phit na til ma si hiđ đađ ja-l ».12- Sau đó, quay mặt sang phải nói: السلام عليكم ورحمة الله "As sa la mu alay kum wa roh ma tul loh" rồi quay mặt sang trái nói: السلام عليكم ورحمة الله "As sa la mu alay kum wa roh ma tul loh". Đến đây là xong nghi thức Salah.Một số lời tụng niệm tiêu biểu mà người muslim đích thực nên nói sau nghi thức Salah


·        أستغفر الله "As tagh phi rul loh" (3 lần),


·        اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "Ollo hum ma an tas salam wa min kas salam ta ba rak ta da zal ja la li wal ik ram ».


·        لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت  ولا ينفع ذا الجد منك الجد                    


« La i la ha il lol loh wah đa hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham đu, wa hu wa ala kul li shay in qo đir, ollo hum ma la ma ni a li ma ak toy ta, wa la muk ti da li ma ma nak ta, wa la dan pha u zal jađ đi min kal jađ đu ».


·        سبحان الله "Sub ha nol loh" (33 lần), الحمد لله "Al ham đu lil lah" (33 lần), الله أكبر "Ollo hu ak bar" (33 lần)               


 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير


« La i la ha il lol loh wah đa hu la sha ri ka lah, la hul mul ku wa la hul ham đu wa hu wa ala kul shay in qo đir. »


·        Đọc thêm bốn câu kinh sau:  "Al-kursi (2), chương Al-ikhlas (112), chương An-nas (113), chương Al-falaq (114).Không đến gần zina (quan hệ nam nữ ngoài luật hôn nhân trong giáo luật)Người muslim đích thực thì không nên đến gần những nơi vui chơi trụy lạc như rượu chè đàng điếm, quan hệ nam nữ bừa bãi, ca hát nhảy múa. Allah, Thượng Đế Sáng Suốt và Am Tường của chúng ta đã phán: ((Và đừng đến gần những điều tồi bại dù công khai hay kín đáo)) (Al-an'am,151).


Chỉ cần đến gần những việc làm tồi bại thì đã là mối hiểm họa và tội lỗi cho người muslim, huống chi để rơi vào những hành vi đó. Do đó, bắt buộc người muslim phải biết chịu đựng vượt qua bản ngã của mình mà tránh xa những ham muốn lạc thú phù phiếm trên cõi trần tục để đổi lấy những lạc thú sung sướng thật sự ở Thiên đàng vĩnh cữu, bởi lẽ Allah đã chuẩn bị sẵn cho người muslim đích thực nơi Thiên đàng những gì tốt đẹp nhất, chưa có đôi mắt nào từng nhìn thấy, chưa một đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa một trái tim con người nào có thể hình dung và cảm nhận được sự tột đỉnh của nó.


Không keo kiệt ích kỷ với tài sản bổng lộc của Allah


Người muslim đích thực là người luôn chấp hành luật đóng zakat (bố thí của cải chân chính của mình cho người nghèo khó), bởi lẽ đóng zakat là việc làm giúp tẩy sạch và làm tăng thêm của cải. Cho nên, nếu người nào không chấp hành đóng zakat thì y sẽ là người thua thiệt trên thế gian và đời sau.


Ăn dùng những thứ tốt lành


Người muslim đích thực luôn cẩn trọng trước những hành vi cấm đoán như sự cho vay, lừa đảo, hối lộ và gian lận. Nabi (saw) đã cánh bảo: "Phần thịt nào trên cơ thể được nuôi dưỡng qua những hành vi cấm đoán thì lửa địa ngục còn tốt hơn"
Tác giả: Ibrahim Alyahya, người Ả rập xê-út


Biên dịch: Abuzaytune- Usman Ibrahim

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2980305