-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 1)
07.09.2007 21:07 - đã xem : 7034
_VIEWIMG
Hầu như trong suốt Qur’an đã nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết rằng vũ trụ này đã được Allah (swt) tạo ra, có một hạn kỳ nhất định rồi nó sẽ bị hủy diệt cùng với tất cả mọi loài trong vũ trụ, chỉ còn lại Allah Đấng Đại Lượng, Đấng Hùng Vĩ, Đấng Vinh Quang, Đấng Chủ tể, tồn tại bất diệt, nhưng thời gian dữ kiện sẽ xảy ra này gọi là Qiyamah, chỉ Allah (swt) Đấng Tạo Hóa mới biết chính xác khi nào trái đất này sẽ tan nát ra thành bụi bặm. Tất cả mọi lời ca ngợi đều dâng lên Allah (swt) Đấng Tạo Hóa, Đấng Nuôi Dưỡng muôn loài, xin Ngài ban ân phước và sự bình an cho những nô lệ trung thành với Ngài, trong đó có Nabi Muhammad (saw) - Thiên sứ thương kính của chúng ta.


“…Chắc chắn chỉ riêng Allah mới biết giờ phút cuối cùng ấy…” (Qur’an)


Tuy nhiên trong Qur’an và Ahadith cũng đã báo trước cho chúng ta biết những điều sẽ xảy ra bắt đầu từ khi Rosululloh Muhammad (saw) sinh ra đời cho đến những ngày cận kề tận thế dần dần đến ngày thật sự tận thế. Mặc dù chúng ta đã được Rosululloh Muhammad (saw) nhắc nhở cảnh báo trước rất nhiều điều về ngày tận thế, nhưng chúng ta bỏ qua, không thận trọng lưu ý, trái lại chúng ta dùng lấy những dự đoán của người Kafir (người đạo khác) chỉ vì đức tin của muslim chúng ta thời nay quá yếu đuối.


Tất cả các Nabi (as) đã đến trước đều đã có nhắc nhở và cảnh cáo cộng đồng của họ về những điềm tận thế, nhưng chỉ có Rosululloh Muhammad (saw) của chúng ta đã báo trước với nhiều chi tiết hơn cho cộng đồng Ummah của Người tại vì Rosululloh Muhammad (saw) là vị thiên sứ cuối cùng của những ngày cuối cùng trên trái đất này và sẽ không có thiên sứ nào nữa sau Rosululloh Muhammad (saw) và Ummah của Người là Ummah của những ngày tận thế, để chúng ta chuẩn bị cho linh hồn của mình, kiềm chế những đam mê dục vọng mà nghiêm túc tuân hành mệnh lệnh của Allah (swt).


Theo Hadith Sahid Muslim, ông Abi Zaid (ra) đã thuật lại như sau: “Đã có một lần, cả ngày trời, Rosululloh (saw) chỉ nói về ngày tận thế. Kể từ lúc Rosululloh đã dẫn đầu buổi lễ nguyện Salaat Fajr (lạy Allah (swt) lúc trời hừng sáng) sau khi salaat xong, Người bước lên bệ cao (mimbar) và nói với chúng tôi về ngày tận thế, mãi đến giờ Zuhr, Người bước xuống mimbar và đứng thẳng hàng với mimbar, rồi Người dẫn đầu buổi lễ lạy Allah (swt) giờ Zuhr, hành lễ xong Người trở lên mimbar và tiếp tục giảng về ngày tận thế, giảng dạy mãi cho đến giờ salaat Asr (hành lễ buổi chiều), Rosululloh (saw) bước xuống mimbar rồi dẫn đầu Salaat Asr, hành lễ lạy Allah xong Người trở lên mimbar tiếp tục giảng về ngày tận thế cho đến lúc mặt trời lặn giờ Magrib. Rosululloh (saw) đã nhắc nhở chúng tôi về những dữ kiện quan trọng cũng như những việc gì đã, đang và sẽ xảy ra. Những anh em có trí nhớ tốt trong đám của chúng tôi đã thuộc lòng gần hết những gì Rosululloh (saw) đã giảng dạy.” (Muslim)


Tất cả những Ahadith của Muslim, Al-Bukhari, Dawood trong tập sách này, cũng như những Ahadith khác đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Qiyamah, sau đó các Sahabah (những đạo hữu của Rosululloh (saw)) đã dạy lại cho con cháu của họ, và họ kêu gọi con cháu phải phổ biến ra cho người khác biết. Có những Ahadith chỉ nói ít về các dấu hiệu báo trước Ngày Tận Thế, nhưng cũng có những Ahadith khác trình bày nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn, thí dụ như sự Hạ trần gian của Thiên Sứ Isa (as), Imam Mahdi (ra) và sự xuất hiện của Dajjal, những dấu hiệu này thật sự là những thử thách vô cùng to lớn cho Đức tin của người muslim.


Điểm quan trọng nữa là mặc dù đã có rất nhiều Ahadith gom góp về những điềm của Qiyamah nhưng cũng không có ai biết được giờ phút nào nó thực sự sẽ xảy ra, cũng không thể biết được chính xác khoảng cách thời gian giữa các dấu hiệu. Hơn nữa, cũng có vài dấu hiệu đã thuật lại rất ngắn, nên đã làm cho chúng ta khó mà biết chuyện đã xảy ra rồi hay là sẽ xảy ra, tất cả những dữ kiện này có mục đích làm cho con người bất lực không thể biết chính xác giờ phút Qiyamah mà Allah (swt) đã phán rằng, nó sẽ xảy ra một cách bất thình lình.    


“… Nó sẽ đến với người bất thình lình.” (Qur’an)


Phân loại các dấu hiệu


Để cho dễ hiểu hơn về những dấu hiệu Qiyamah, chúng ta phân loại ra như sau: Những dấu hiệu nhỏ và lớn. Trong những dấu hiệu nhỏ, chúng ta lại phân ra:


A/- Những dấu hiệu nhỏ đã xảy ra.


B/- Những dấu hiệu nhỏ sẽ xảy ra sau này khi nó càng ngày càng gần kề Qiyamah.


C/- Sau cùng là những dấu hiệu lớn.


A/ Những dấu hiệu nhỏ đã xảy ra.


1- Thiên sứ Muhammad (saw) ra đời: Trong giai đoạn tiền sử Islam, bắt đầu từ sự ra đời của Thiên sứ Muhammad (saw) trên quả địa cầu này, vì Rosululloh Muhammad (saw) là vị thiên sứ cuối cùng ở vào thời kỳ Tận Thế.


2- Thiên sứ Muhammad (saw) qua đời: Tuy nhiên cũng có những bằng chứng cho thấy rằng Qiyamah sẽ không xảy ra vào lúc sinh thời của Rosululloh Muhammad (saw), nó cũng không xảy ra ngay sau khi Rosululloh Muhammad (saw) qua đời nhưng nó sẽ tiến đến gần hơn, như Rosululloh (saw) đã nói rằng: Tôi và Qiyamah được gởi đến thế gian này như thế này.” Rosululloh (saw) đã đưa ngón tay trỏ và ngón giữa nằm liền bên nhau cho mọi người thấy (Ý của Rosululloh (saw) muốn nói rằng Người và Qiyamah gần nhau như hai ngón tay nằm cạnh nhau). (Muslim)


3- Mặt trăng đã bị vỡ làm đôi: Allah (swt) đã phán trong Qur’an: “…Giờ xét xử đang tiến đến gần và mặt trăng nứt ra làm đôi…”


Sự kiện này cũng là một phần kỳ diệu của Rosululloh(saw) nó đã xảy ra vào khoảng 5 năm trước khi Rosululloh (saw) dời cư đến Medina (thời kỳ Hijrah). Ông Anas (ra) thuật lại rằng dân chúng ở Mecca đã đòi hỏi Rosululloh (saw) chỉ cho họ xem một sự mầu nhiệm, Rosululloh (saw) bèn chỉ cho họ xem mặt trăng đang vỡ ra làm hai phần. (Muslim)


4- Những người Mông Cổ: Ông Abu Hurayrah (ra) đã thuật lại, đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Tận thế chưa xảy ra nếu Muslim chưa đánh nhau với người Mông Cổ, người có đôi mắt nhỏ, khuôn mặt đỏ và cái mũi nhỏ bằng phẳng, khuôn mặt của họ rộng bề ngang tưa như cái khiên, bên trên chồng chất nhiều lớp da. Khi nào muslim đánh nhau với dân tộc mang đôi giầy làm bằng lông trừu thì Qiyamah sẽ đến.” (Muslim)


Sự kiện này đã xảy ra, người Mông Cổ (Thành Cát Tư Hãn) đã đem quân đi xâm lăng các nước Muslim đến tận Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jerusalem, họ đã tàn sát vô số người muslim và tàn phá các Majids dọc theo đường đi xâm lăng của họ.


5- Đám cháy ở Hijaaz: Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Qiyamah chưa xảy ra nếu chưa có đám cháy xảy ra trên đất Hijaaz, ánh lửa của nó sẽ soi sáng thấy cả những cái cần cổ của những con lạc đà ở Busra.”  (Muslim)


Chú thích: Busra ở xa khoảng 70 cây số miền Nam Damascus (Syria). Về đám cháy này, ông Allamah-Nawawi (ra) nói rằng, đám cháy mà Hadith này đã nói là một trong những dấu hiệu của Qiyamah, nó đã xảy ra vào năm 654 sau Hijrah. Đám cháy dữ dội đã xảy ra ở miền Tây của Medina Tayyibah. Dân chúng ở Shaam (Syria) và ở các thành phố lân cận đã nhất trí, cùng nói giống nhau về đám cháy này. Chính tôi đã được dân chúng ở Medina đã chứng kiến và đã cho tôi (Allamah-Nawawi) biết.


Ông Ilamah Qurtubi (ra) cũng đã cho biết thêm chi tiết như sau: - Động đất mãnh liệt đã làm cho lửa phụt ra. - Nó cháy lan tràn một cách nhanh chóng qua các đồi núi để lại hoàn toàn tro bụi. - Ngọn lửa màu đỏ vàng cháy tràn xuống gầm gừ như có sấm sét bên trong. - Tưởng đâu nó sẽ cháy lan tới các vùng ngoại ô thành phố Medina, nhưng bỗng dưng có gió mát lạnh từ hướng cháy thổi vào Medina, nên nó dừng lại.


Đám cháy đã được tường trình là đã nhìn thấy từ xa từ các núi non ở chung quanh Makkah, cũng như ở Busra. Các học giả đều nhìn nhận đám cháy này là một trong những sự kỳ diệu của Rosululloh (saw). Đấy là vài dấu hiệu nhỏ đã xảy ra vào thời kỳ đầu của Islam, cũng là khởi đầu cho thời kỳ tận thế.


B/- Các dấu hiệu nhỏ về sau này.


Sau đây là những dấu hiệu nhỏ đang xảy ra trong thời kỳ cuối cùng của Islam mà chúng ta đang chứng kiến.


1- Những kẻ xảo trá.


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Trong những ngày cuối cùng của thế gian này, những kẻ láo khoét và lừa đảo sẽ xuất hiện, họ sẽ nói với các người về những điều mới lạ không căn cơ, giải thích sai lầm và bóp méo Islam, những điều mà các người cũng như tiền nhân chưa nghe qua. Hãy coi chừng chúng nó, cẩn thận coi chừng chúng, đừng nghe lời của chúng nói, nếu không chúng sẽ dẫn các người vào đường sai lầm.”


2-Ulama xấu xa tội lỗi (Ulama-E’soo).


Ông Ali (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Tận thế sẽ đến khi Islam chỉ còn lại cái tên và kinh Qur’an chỉ còn là những từ ngữ. Thiên hạ sẽ xây dựng những Masjids đồ sộ và lộng lẫy, nhưng masjids sẽ trống vắng, thiếu người dẫn đạo và bỏ phế. Tạo vật tệ hại nhất dưới vòm trời này sẽ là những học giả xấu xa, sự xấu xa sẽ bắt nguồn từ chúng, và chúng sẽ hô hào cổ động nó để rồi cuối cùng chúng sẽ là những trung tâm của dục vọng đê hèn.”


3- Tội lỗi.


Bà Zainab bint Jahash (ra) thuật lại đã nghe một người đã hỏi Rosululloh (saw) rằng: “Thưa Rosululloh (saw) sao lại có sự tàn phá và hủy diệt sẽ đến với chúng tôi trong khi cộng đồng vẫn còn có những người sùng đạo trung thành với Allah (swt)?


Rosululloh (saw) đã trả lời: - Đúng vậy, khi sự độc ác và tội lỗi lan tràn.”


Chú thích: Sự tồn tại của những người sùng đạo trung thành với Allah (swt) cũng không ngăn cản được sự tàn phá và bị hủy diệt.


4- Sự thông minh.


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Thời điểm sẽ đến khi con người tự thấy nếu họ ở vào một địa vị hay ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đó mà họ phải lựa chọn, vì không muốn phản bội Islam nên họ phải tự cho phép chấp nhận bị người khác gán cho là kẻ điên khùng hoặc là họ phải nhập bọn với những kẻ tội lỗi xấu xa độc ác.”


Chú thích: Người nào ở vào trường hợp này, tốt cho y, chẳng thà bị gọi là người điên khùng còn hơn là làm một phần tử của bọn tội lỗi xấu xa.


5- Lãnh tụ độc ác.


Rosululloh (saw) đã nói rằng: “Thời điểm sẽ đến với con người khi họ áp dụng sự lừa đảo, giả tạo trong đủ mọi thứ. Lúc đó những kẻ lừa đảo, giả dối sẽ được cho là người thành thật, còn người thành thật sẽ bị buộc tội là lừa đảo. Người xấu xa đê tiện sẽ được người đời cho là người đúng đắn, ngược lại người đúng đắn sẽ bị gán cho là người độc ác xấu xa. Lãnh tụ độc ác sẽ cầm đầu dân chúng”.


Có người đã hỏi Rosululloh (saw): “Thưa Rosululloh, lãnh tụ độc ác là ai vậy?”


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Họ là những người bất tài, không đạo đức và tầm thường, họ sẽ tham dự và quyết định những vấn đề quan trọng về quần chúng”.


6- Có rất nhiều người đọc thuộc lòng Qur’an.


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Thời điểm sẽ đến khi trong cộng đồng của tôi sẽ có rất nhiều người đọc thuộc lòng Qur’an nhưng lại rất hiếm hoi những quan tòa xử án theo luật Islam, và sẽ có rất ít người hiểu biết tường tận về Islam. Tình trạng hỗn loạn sẽ gia tăng cũng là lúc người trong Ummah của tôi thuộc lòng kinh Qur’an nhưng lời kinh sẽ không đi xa hơn cổ họng của họ, (sẽ không có sự cảm nhận của lời kinh đi vào tim óc của họ). Cũng là lúc người đạo đức giả và người có đức tin tranh luận nhau về Đức tin Allah (swt) duy nhất”.


7-Không có đức tin (Iman).


Bà Ummi Salma (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Tận thế sẽ đến khi người chân thật bị buộc tội là lừa đảo, còn người lừa đảo sẽ được cho là người trung thật, người bất lương sẽ được cho là ngay thẳng, còn người ngay thẳng sẽ bị buộc là tội phạm. Người ngoài cuộc sẽ được trả tiền để làm chứng gian, còn người trong cuộc thì không được mời đến làm chứng. Con cháu hậu duệ của những cha mẹ hèn mọn sẽ được coi là người may mắn thu nhặt được rất nhiều tiền của của thế gian, trong thực tế họ không có một chút tin tưởng nào nơi Allah (swt) và thiên sứ của Ngài”.


8- Thời kỳ khó khăn.


Ông Anas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Thời kỳ khó khăn này sẽ đến với những người hành đạo giữ Chính Đạo, giống như người đó đang cầm cục than đang cháy đỏ trong lòng bàn tay của họ”.


Ông Abu Hurayrah (ra) cũng thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Hãy cố gắng làm tất cả những điều thiện tốt trước khi thời kỳ tội lỗi và hỗn loạn trùm phủ thế gian.Tình trạng tối tăm này sẽ gia tăng như lượn sóng thủy triều, mà hậu quả của nó sẽ vô cùng to lớn đến nỗi một người muslim tốt giữ Chính Đạo vào buổi sáng nhưng trở thành Kafir vào buổi tối, hoặc là muslim tốt vào buổi tối và trở thành Kafir vào buổi sáng hôm sau. Con người sẽ bán đức tin của mình để lấy một số tiền nhỏ mọn không đáng kể”. (Muslim)


9- Hai nhóm người của Hỏa ngục.


Ông Abu Hurayrah(ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Tôi chưa thấy rõ hai nhóm người của Hỏa ngục này, (vì họ hiện ra quá xa). Một nhóm gồm những người đàn ông trong tay sẽ cầm cây roi dài cỡ cái đuôi con bò và họ sẽ quất roi vào mặt những người khác. Nhóm kia gồm những người đàn bà có mặc quần áo nhưng trông họ như trần truồng, họ ngả ngớn, khêu gợi và ngả đầu về phía đàn ông. Đầu của họ giống như cái lưng của con lạc đà một bướu. Thứ đàn bà này sẽ không được vào Thiên Đàng cũng sẽ không được ngửi mùi hương của thiên đàng mặc dù mùi hương của Thiên đàng sẽ tỏa rộng ra thật xa”.


Chú thích: Thời nay phụ nữ mặc quần áo mỏng tanh hoặc hở hang hoặc chặt bó lấy người phô bày những đường cong của thân thể như thể họ không mặc gì hết. Và phụ nữ đầu chải búi tó cao là những kẻ có cái đầu giống như cái gù trên lưng con lạc đà.


Xem tiếp phần 2

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 432 Tổng lượt truy cập 2980046