Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ALLAH LUÔN BÊN CẠNH NGƯỜI NÀO LUÔN TƯỞNG NHỚ ĐẾN NGÀI
29.01.2017 17:48 - đã xem : 161
_VIEWIMG

Thiên sứ của Allah (saw) nói:Allah, Đấng Tối Cao phán: TA ở ngay bên suy nghĩ người bề tôi của TA và TA luôn bên cạnh y khi y luôn nhớ đến TA; nếu y nhớ đến TA trong lòng của y TA sẽ nhớ đến y trong lòng của TA và nếu y nhớ đến TA bao nhiêu TA sẽ nhớ đến ý nhiều hơn thế.” (Albukhari, Muslim).


Allah nói: “TA ở ngay bên suy nghĩ người bề tôi của TA” có nghĩa là chỉ cần người bề tôi nghĩ tốt về Allah tức hy vọng sự thương xót và tha thứ nơi Ngài thì Ngài sẽ thương xót và tha thứ cho y. Còn lời: “TA luôn bên cạnh y khi y nhớ đến TA” có nghĩa là chỉ cần người bề tôi luôn nhớ đến Allah thì Ngài luôn ở bên cạnh y, phù hộ và che chở cho y, đáp lại lời cầu xin của y. 

Subha-nallah, Allahu-Akb’ar... ai trong chúng ta không muốn được điều này, ai trong chúng ta không muốn được Allah luôn bên cạnh phù hộ và che chở, ai trong chúng ta không muốn được Allah đáp lại mỗi khi chúng ta cầu xin Ngài?


Download file

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 413 Tổng lượt truy cập 2267728