-Chân Lý Islam | baiviet | AUDIO | BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "KHUYẾN CÁO HIỆN TRẠNG VỀ SỰ HÀNH LỄ SALAH"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "KHUYẾN CÁO HIỆN TRẠNG VỀ SỰ HÀNH LỄ SALAH"
25.08.2020 14:04 - đã xem : 2363

Có lẽ hầu như tất cả người Muslim chúng ta ai ai cũng biết Islam là tôn giáo có năm nền tảng chánh, mà sự hành lễ Salah là cột trụ thứ hai bắt buộc mọi người Muslim nhất nhất phải thi hành dù cho hoàn cảnh hay môi trường sống có thay đổi thế nào thì cũng không được lơ là hay bê tha nó (trừ một vài trường hợp). 


Bởi Thiên sứ của Allah (saw) đã cảnh báo: "Vào Ngày Sau, hành động đầu tiên được đem ra xét xử là sự hành lễ Solah, nếu ai đó thành đạt thì tất cả những công việc khác đều thành công, nếu ngược lại thì tất cả đều thất bại." Hadith do At Tobrony ghi lại).

Hoặc ông Tamim Ad Da’ry thuật lại lời của Thiên sứ Muhammad (saw) như sau: "Vào Ngày Sau, sự hành đạo đầu tiên của nô lệ được đem ra xét xử là sự hành lễ Salah của họ, nếu sự Salah được đầy đủ (trên cán cân) thì sẽ được ghi là đã đầy đủ, nếu chưa đủ trọng lượng, thì Allah bảo cho thiên thần của Ngài hãy kiểm tra người đó có hành lễ Salah tự nguyện hay không, nếu có thì ghi thêm vào những sự Salah bắt buộc còn thiếu, sau đó mới đến phần Zakat cũng được cứu xét như thế và sau cùng là kết quả tổng quát của sự hành đạo." Hadith do Abu Dawud và Imam Ahmad ghi lại.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 32 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 553 Tổng lượt truy cập 2998015