-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | NIKAH TRONG ISLAM (Phần 2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NIKAH TRONG ISLAM (Phần 2)
08.11.2007 21:09 - đã xem : 2039
_VIEWIMG
Qur’an và Sunah: Chiếu theo thiên kinh Qur’an và sự dạy bảo của Rosul (saw) kêu gọi những người tin tưởng nên lập gia đình. Trước tiên là để hợp thức hoá (Nikah) cho đôi nam nữ trong vấn đề giải quyết sinh lý của loài người để khỏi vướng vào tội zinah (gian dâm), kế đến là bảo tồn nòi giống (sinh con đẻ cái) cho nhân loại.

Allah phán: «Và hãy kết hôn những người độc thân trong các người và những người đức hạnh trong số những người nam và nữ giúp việc. Nếu họ nghèo, Allah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Rộng rãi bao la, Hằng Biết (mọi việc)». S.24 / A.32Mặt khác Rosul (saw) đã nói: «Hỡi các giới trẻ, những ai trong các người có thể bảo trợ một người vợ thì hãy lập gia đình đi, bởi lẽ việc đó giữ gìn cho các ngươi không ngó nhìn vào các phụ nữ và bảo tồn tính trong trắng của các ngươi». Hadith do Al Bukhary ghi lại.Shari’ah


Theo giáo lý Islam, hôn nhân (Nikah) cũng là một việc làm Ibađath (hành đạo), nếu chúng ta chấp hành đúng theo giáo luật của Islam thì không những chỉ để thoả mãn dục vọng một cách hợp pháp mà nhờ thế Allah sẽ ban thưởng cho những ai vâng mệnh của Ngài.Al Makrouh


Những ai cảm thấy mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng trên phương diện tinh thần (Sức khỏe trong vấn đề sinh lý) lẫn vật chất (đời sống cho hai người), thì không nên lập gia đình. (Có rất nhiều tài liệu tham khảm về đề tài này, thí dụ như: Al Muhazzab quyển 2 trang 35 và Al Madmoua quyển 1 trang 65)…          Al Muharram.


Theo giáo luật Islam, một trong những điều kiện để người nam cưới vợ là phải tôn trọng sự công bằng, nếu ai cảm thấy mình không có khả năng làm tròn bổn phận của một người chồng có trách nhiệm với người vợ thì không nên lập gia đình. Ở đây, giáo lý muốn nói khi một người nam muốn cưới một người phụ nữ làm vợ thì phải hiểu biết bổn phận và trách nhiệm của một người làm chủ gia đình, không nên đối xử bất công với phái nữ, nhất là những người muốn cưới một, hai, ba hoặc bốn vợ, nếu mình không lo chu toàn (vật chất lẫn tinh thần) cho tất cả thì sẽ vướng vào tội không công bằng (sự bất công ở đây dù một hoặc nhiều vợ).


Rosul (saw) đã nói: «Những ai có hai vợ mà không đối xử ngang hàng thì đến Ngày Phục Sinh sẽ kéo lê một phần của thân thể buông thòng xuống…». Do tường thuật của các vị biên soạn quyển Sunan và của Ibn Hibban và Al Hakim.


Allah cũng đề cập vấn đề này trong thiên kinh Qur’an như sau: «Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng hẳn (về một bà và bỏ rơi bà khác) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, nếu các ngươi giải hòa và sợ Allah thì (các ngươi sẽ thấy) quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất Mực khoan dung». S.4 / A.129


Ngoài ra, môi trường sống cũng là một vấn đề cần được chú ý, nếu chúng ta sống trong một quốc gia không thể áp dụng triệt để theo đúng giáo lý Islam, hoặc một đất nước đang có chiến tranh… thì việc lập gia đình nên hoãn lại.Nikah CLINhìn sơ những giáo điều trên thì có sự mâu thuẫn giữa hai vấn đề là nếu cưới vợ thì sợ bất công, nếu không cưới vợ thì sợ vướng vào tội zinah, vậy chúng ta giải quyết như thế nào?      Theo Shiekh Abu Zahro (một trong những nhà học giả Ai cập hiện đại) đã giải thích như sau: «Chúng ta không thể lấy haram này mà thay thế cho sự haram khác, (zinah không thể thay thế sự bất công và lấy sự bất công để tránh tội zinah). Cho nên, phải giải quyết cả hai mặt. Một mặt, phải cố gắng kìm hãm sự đòi hỏi để tránh tội zinah và mặt khác phải học hỏi trong việc đối xử công bằng… Rosul (saw) có dạy một câu: «Nếu không có điều kiện để cưới vợ thì nên nhịn chay... ». Vì nhờ sự nhịn chay sẽ kìm chế đi những dục vọng đòi hỏi của con người và nhịn chay là sự rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu đựng...Kết luận: Trên đây là năm giáo điều của phái nam cần biết trước khi lập gia đình, và sau đây là sự tóm tắt rút ra những bằng chứng từ kinh Qur’an, những lời dạy bảo của Rosul (saw) và những ý kiến của những vị Ulama:      1)- Allah đã phán như sau:       


«Và hãy kết hôn những người độc thân trong các người và những người Salihin (tốt, đức hạnh) trong số những người nam và nữ giúp việc... » Suroh 24: 32.      


« ...hãy cưới những người đàn bà (khác) mà các người vừa ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn… » Suroh 4: 3.      


«Và chắc chắn Ta đã cử  những Sứ Giả đến trước Ngươi và Ta đã làm cho họ có vợ và con… »  Suroh 13: 38.  


Những nhà Ulama giải thích ý nghĩa những dòng kinh trên đã chứng minh Allah bảo con người hãy lập gia đình, không nên sống độc thân hoặc có điều kiện mà không chịu lập gia đình vì đó là con đường của những vị tiền nhân đã đi trước mà chúng ta phải noi theo... (Al Jamia Al Ahkam Al Coran quyển 9 trang 215).        2) Bằng chứng từ sunnah:        


a)- Ông Abdulloh ibnu Masud (R) thuật lại lời của Rosul (saw): «Hỡi những thanh niên, ai có khả năng lập gia đình (jawat) thì hãy mau mau lập gia đình, vì nhờ đó mà che đi đôi mắt tò mò, giữ gìn được sự trong trắng. Nếu ai không đủ điều kiện thì nên nhịn chay, vì nhờ đó sẽ làm giảm đi sự đòi hỏi và tạo được tính nhịn nhục» Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.


Nikah CLIRosul (saw) đã nhấn mạnh đến thanh niên, bởi vì khi thanh niên lớn lên thì có những sự đòi hỏi bộc phát, chính vì thế cần phải lập gia đình để tránh đi những điều không tốt. Dựa theo sự giải thích trong Fathul Bary (giải thích Al Bukhory quyển 1, trang 135)..
b)- Ông  Said Ibnu Abi Wakos (R) thuật lại là: «Rosul (saw) đã khuyên ông Osman ibnu Matuon không nên sống độc thân để hành đạo…». Soheh Muslim quyển 9 trang 186, Fathul Al Bary quyển 10 trang 147. Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.c)- Ông Anas ibnu Malik (R) thuật lại là Rosul (saw) đã ra lệnh cho những ai có khả năng (sức khoẻ) thì phải lập gia đình, tuyệt đối không nên sống độc thân và Người nói: «Hãy lập gia đình và sinh con đẻ cháu. Ta (Rosul) hy vọng sau này sẽ có nhiều môn đệ». Hadith do Imam Ahamd, Al Baihaky ghi lại và được ông Al Bany cho là đúng (soheh).   


3)- Tất cả những vị Ulama (Al Idma 'u) từ xưa đến nay đều đồng thuận khi thanh niên đến tuổi trưởng thành hay những người nam đã cao tuổi mà chưa lập gia đình thì nên lập gia đình, vì đây là sự khuyến khích có tính cách bắt buộc trong giáo lý Islam. (Xem kitab Al Muogny quyển 9 trang 340).Sự hạnh phúc trong việc kết hôn.  


Thanh niên nam nữ kết hôn với nhau là một niềm hạnh phúc cho họ và nhờ sự kết hôn chính thức, họ có thể cùng nhau xây dựng một xã hội lành mạnh để phát triển sự văn minh của nhân lọai.  Chúng ta có thể tóm lược như sau:


1)- Nếu con người biết lễ nghĩa và tôn trọng lẫn nhau thì phái nam cũng như phái nữ phải giữ gìn nhân cách cho đôi bên, giữ gìn sự tôn nghiêm của đạo lý, hai bên phải chính thức sống chung qua sự kết hôn (Nikah) theo giáo luật để hợp thức hóa (halal) cho hai người. Như Allah đã phán: «Và những ai che giữ phần kín đáo (của cơ thể, tránh chuyện gian dâm, ngoại tình) * Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải của họ thì không bị khiển trách (về việc đó)». Suroh 23: 5-6.


2)- Sự kết hôn chính thức là nhằm tránh những tệ đoan trong xã hội, tránh những căn bệnh bộc phát qua sự Zinah (gian dâm) và tránh đi sự ích kỷ của hai người (nam và nữ) mà làm đổ vỡ hạnh phúc của người bên cạnh…


3)- Sự kết hôn chính thức cũng là trực tiếp bảo tồn nòi giống, bảo tồn nhân loại từ thế hệ này qua thế hệ khác, để cùng nhau xây dưng một xã hội nề nếp trong khuôn khổ cho phép (halal).


Qua lời phán của Allah: «Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người, Ðấng đã tạo ra các người từ một Người duy nhất (Adam) và từ Người tạo ra người vợ (Hawa) của Người và từ hai người này, (Allah) rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất). Và hãy sợ Allah Ðấng mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) những dạ con (mang nặng đẻ đau), bởi vì quả thật Allah Hằng Trông Coi các người». Suroh 4: 1.


Allah phán ở chương khác: «Hỡi nhân loại! Ta đã tạo hóa các người từ một người nam và người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người có At Taqwa (sùng kính và sợ Allah) nhất trong các người. Quả thật, Allah Biết Tất cả, Rất Am Tường (mọi việc)» Suroh 49: 13.


4)- Sự kết hôn chính thức sẽ tạo thêm được niềm tin cho hai bên, họ sẽ thương yêu lẫn nhau, san sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống hàng ngày và  cùng nhau xây dựng tương lai cho các cháu.


Qua lời phán của Allah: «Và trong các Ayat (Dấu hiệu) của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ bản thân của các người những người vợ cho các người để các người sống an lành với họ và Ngài đã đặt giữa các người tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những Ayat (dấu hiệu) cho một số người biết ngẫm nghĩ ». Suroh 30: 21.      

(Do Hosen Mohamad chuyển ngữ) 


 


 


 


 


 


 


Đón xem phần 3

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 407 Tổng lượt truy cập 2373237