-Chân Lý Islam | baiviet | SUNAN ABI DAWUD | SUNAN ABI DAWUD - QUYỂN 2 PHẦN 4 - SÁCH LỄ NGUYỆN SALAH - HADITDS 625 ĐẾN 700
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SUNAN ABI DAWUD - QUYỂN 2 PHẦN 4 - SÁCH LỄ NGUYỆN SALAH - HADITDS 625 ĐẾN 700
27.12.2023 02:36 - đã xem : 205

Đây là quyển sách thứ hai của bộ "SUNAN ABI DAWUD" có tưa đề là "LỄ NGUYỆN SALAH" gồm có 769 Hadiths (Hadiths 391 đến 1160), quyển sách này chúng tôi chia ra 10 phần. 

 


(79) CÁC LOẠI TẤM VẢI (ÁO) ĐƯỢC PHÉP MẶC ĐỂ DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH / (80) VỀ VIỆC MỘT NGƯỜI QUẤN TẤM VẢI VÒNG QUANH CỔ VÀ DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH / (81) MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH TRONG MỘT PHẦN CỦA TẤM VẢI VÀ MỘT PHẦN KHÁC THÌ ĐANG Ở TRÊN NGƯỜI CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC / (82) MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẶC MỘT TẤM VẢI DUY NHẤT ĐỂ DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH / (83) NẾU NHƯ TẤM VẢI BỊ CHẬT THÌ Y NÊN QUẤN NÓ XUNG QUANH PHẦN THÂN DƯỚI CỦA MÌNH. / (84) NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NÓI RẰNG NẾU NHƯ TẤM VẢI BỊ CHẬT THÌ Y NÊN QUẤN NÓ XUNG QUANH PHẦN THÂN DƯỚI CỦA MÌNH / (85) ĐỂ QUẦN ÁO KÉO LÊ (TRÊN MẶT ĐẤT) TRONG LÚC DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH / (86) MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH TRONG BAO NHIÊU TẤM VẢI? / (87) MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ DÂNG LỄ NGUYỆN SALAH MÀ KHÔNG CÓ MẠNG CHE MẶT...

PHẦN 4

HADITHS 625 - 700

SUNAN ABI DAWUD - Q2P4 - LỄ NGUYỆN SALAH 625 TO 700

 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 337 Tổng lượt truy cập 2978782