-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ AUDIO THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) | AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 10
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 10
13.03.2019 11:59 - đã xem : 1012
_VIEWIMG

Sau khi ông Hamzah và ông Umar bin Al Khattab vào Islam thì tất cả toàn dân Quraish cảm thấy bất an, cho nên ban lãnh đạo Quraish họp khẩn và đưa ra quyết định cử người đến đàm phán với Thiên Sứ Muhammad (saw) là từ nay dùng phương cách hòa đồng thờ phượng...


Thiên Sứ Muhammad (saw) hỏi người đại diện Quraish: “Các ngươi có lời đề nghị gì vậy?”

Họ nói: Ông hãy tôn thờ thần linh của chúng tôi một năm, năm sau chúng tôi tôn thờ Thượng Đế của ông lại. Nếu tôn giáo của chúng tôi ở trên chân lý thì ông đã lấy được phần mình, còn nếu tôn giáo của ông là chân lý thì chúng tôi cũng có phần.”

Allah liền mặc khải chương Kinh Al-Kafirun (109) cho Thiên sứ (saw):

{(Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah *Ta không tôn thờ những thần linh mà các người thờ cúng *Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng *Và Ta sẽ không là một tín đồ của thần linh mà các ngươi đang tôn thờ *Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Ðấng (Allah) mà Ta thờ phụng *Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta.


TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

PHẦN 10 (39 PHÚT)

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 1011 Tổng lượt truy cập 2632826