YOUTUBE CHANLYISLAM - HÃY TUÂN LỆNH ALLAH VÀ THIÊN SỨ CỦA NGÀI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

HÃY TUÂN LỆNH ALLAH VÀ THIÊN SỨ CỦA NGÀI

131 xem