-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
Câu chuyện về vị Nabi (Thiên sứ) Musa (A) được Allah kể lại khá là chi tiết về quá trình mang thai, lúc hạ sinh, sau khi đã lớn khôn trưởng thành, hoàn cảnh thành gia lập thất, tiền cưới... Nghĩa là Nabi Musa (A) được mang thai trong thời đại của bạo chúa Fira’un, có lần bạo chúa này nằm mơ thấy rằng vương quyền của mình sẽ bị dủy diệt bởi một thanh niên thuộc dòng tộc Israel đến nay vẫn chưa hạ sinh thì ...
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO MP3: VỊ KHALIFAH "ABU BAKR AS-SIDDEEQ" Theo sử ghi lại, nếu nói về những hạng người sống tốt đời đẹp đạo sau Thiên sứ Muhammad (saw) thì công tâm mà nói là trong đó có bốn vị thủ lĩnh công bằng liêm chính của Islam, họ là những vị thũ lĩnh kiên cường, có nhiệt quyết, có tin thần Islam cao độ và người tốt nhất trong tất cả chính là ông Abu Bakr As-Siddeeq có tên thật là Abdullah bin U’sman.
ZAID IBNU THABIT LÀ AI? Lời tựa: Nếu nói mình là Muslim mà không biết cái tên ZAID IBNU THABIT là ai thì đây là điều thiếu sót trong phần kiến thức lịch sử Islam, bởi lẽ từ xưa đến nay hay nói đúng hơn cho đến ngày tận thế thì mỗi một phút giây đều có biết bao nhiêu người cầm quyển thiên kinh Qur’an để đọc, và có bao giờ chúng ta ngừng lại một giây để đặt câu hỏi ai là người đã gôm gốp lại kinh Qur’an khi Rosul (saw) qua đời rồi soạn thảo viết lại từng chương từng đoạn ngăn nắp…
TRƯỜNG PHÁI MALIKY Những tháng trước chanlyislam đã đăng bài tiểu sử của Imam MALIK IBNU ANAS, hôm nay chúng tôi nói về Trường phái (Mahshab) Maliky và những người áp dụng giáo lý theo trường phái này qua những quyển kinh nổi tiếng của những vị học trò của Imam Malik ibn Anas soạn thảo.
IMAM AHMAD IBNU HAMBAL - IMAM CỦA AHLUS SUNNAH VÀ AL JAMA'AH Những tháng vừa qua chanlyislam đã đăng SƠ LƯỢC TIỂU SỬ của ba vị Đại Imam (As Shafi'y - Malik ibnu Anas - Abu Hanifah), kỳ này là Imam Ahmad Hambal. Bởi đây là bốn Đại Imam mà hầu như người Muslim nào cũng có nghe qua dù ít hay nhiều, thậm chí có nhiều người đã tuyên bố một trong những Đại Imam này là thần tượng của họ, hay nói cách khác họ hành đạo theo đường lối của một trong bốn Đại Imam này. Thật ra, bốn Đại Imam này đều hành đạo theo đường lối của Ahlus Sunnah cả.
IMAM ABU HANIFAH - “Imam của những người xử lý qua sự lý luận ý kiến của mình” Ông Abu Hanifah là một trong bốn vị Imam cao cả (trường phái) đã hy sinh cuộc đời để bảo vệ con đường chân chính đúng thật của Islam và ông là người chống đối từ những tư tưởng sai lạc của những người đã đưa ra những lý thuyết hay tư tưởng mới lạ, đồi trụy, triết lý ngoại ban vào Islam để đánh lạc hướng những người Muslim chất phát...
MALIK IBNU ANAS - IMAM CỦA VÙNG ĐẤT LI HƯƠNG Malik ibnu Anas ibnu Amru ibnu Al Harith Al Hasbahny thuộc bộ tộc Al Hamiary Al Kohtony Al Madany (nguồn gốc Yémen). Tên đầy đủ của ông là Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Harith. Tên tự của ông là Abu Abdulloh và tên mà cộng đồng Muslim tặng cho ông là Imam Darul Hidroh - Imam của vùng đất li hương (711-795).
IMAM AS SHAFI'Y? Căn cứ theo gia phả về dòng tộc bên ông cố của Imam As Shafiy là ông Safiau con của ông As Sa’ib ibnu Ubaidy ibnu Abul Yazid ibnu Hashim ibnu Abdul Muttalib ibnu Abul Manaf ibnu Qosy. Nếu dựa vào đường dây gia phả này thì Imam As Shafiy có quan hệ cùng dòng máu với Rosul  ở thời ông cố của ông là ông Abdul Manaf.
IMAM MUSLIM VÀ KITAB HADITH SOHEH Đây là Imam của cộng đồng, là bậc thầy của các học giả của Hadith, Abu al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Al-An Qushayri-Naysâbûrî.Ông là tác giả của bộ sưu tập sahih thứ hai đích thực của Hadith Sunni Hồi giáo, Ông được sinh ra trong thị trấn Nishapur, ở đông bắc Iran ngày nay, xuất thân từ bộ lạc Qushairy, ông là một trong những Imam chuyên sưu tầm ghi chép lại những Hadith mà hầu như tất cả những người Muslim trên thế giới mọi thời đại đều học hỏi từ những “Kitab Hadith” của ông để lại.
IMAM AL-BUKHORY LÀ AI? Tất cả những người Muslim mỗi khi nghe một bài thuyết giảng hoặc nghe ai đó thuật lại hay chính mình đọc một đoạn Hadith Soheh trong những bài nói về giáo lý Islam thì đều nghe hoặc biết đến cái tên Al-Bukhory, một cái tên nghe rất quen thuộc và nổi tiếng mà hầu như mỗi ngày đều có hàng triệu người Muslim trên thế giới nhắc đến tên này, vậy chúng ta tìm hiểu Al-Bukhory là ai?
ISLAM VÀ TÂY PHƯƠNG: TINH THẦN PHƯƠNG TÂY Trong chương trước, chúng ta thảo luận những điểm chủ yếu về nền tảng luân lý và đạo đức trong Islam. Quả thật, nền văn minh của Islam thể hiện một dạng thức thần quyền toàn mỹ mà lịch sử nhân loại đã biết đến. Trong Islam, nền tảng của tinh thần lúc nào cũng được nhấn mạnh và đứng đầu trên mọi sự việc. Nếu so sánh về khía cạnh này với nền văn minh Tây-phương, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên về những điểm khác biệt quá rõ rệt.
ISLAM VÀ TÂY PHƯƠNG: CON ĐƯỜNG SÁNG LẠNG CỦA ISLAM Được sự cho phép của Dịch giả Habib - Từ Công Nhượng đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, BBT chanlyislam xin giới thiệu với quí bạn đọc một quyển sách do anh chuyển ngữ đã xuất bản lần đầu vào năm 1999, và năm nay (2011) được tái bản lần thứ hai. Đây là quyển sách nhỏ khoảng 100 trang nhưng cũng đầy đủ chi tiêt phân tích nói về Islam và Tây Phương... Quyển sách nhỏ này chúng tôi chia ra làm nhiều phần, và CON ĐƯỜNG SÁNG LẠNG CỦA ISLAM là phần thứ nhứt.
CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG LUQMAN QUA LỜI PHÁN CỦA ALLAH

Thiên kinh Qur’an có phán về ông Luqman, nhưng Luqman là ai? Ông là một sứ giả (Nabi) của Allah hay chỉ là một vị hiền nhân? Vấn đề này những vị Ulama (học giả Islam) không cùng ý nghĩ với nhau về thân thế của ông Luqman, vì sự bất đồng ý kiến này có hai giả thuyết nhưng theo đa số thì cho rằng ông Luqman chỉ là một vị hiền nhân mà thôi…

TIỂU SỬ NABI MUHAMMAD (SAW) - CHƯƠNG 10 (b) HẾT Theo sử ghi lại thì cuộc đời của Rosul (saw) có rất nhiều tâm trạng trong vấn đề mái ấm gia đình, Người đã cưới hỏi tổng cộng mười một hoặc mười hai người vợ (không biết chính xác), nhưng chỉ có chín người chung sống với Người cho đến ngày Người từ thế, bởi trước đó có hai hoặc ba người vợ của Người đã sớm từ biệt trần gian trước khi Người trở về với Allah. Và đây cũng là chương cuối cùng của bài Tiểu sử Nabi Muhammad (saw)
TIỂU SỬ NABI MUHAMMAD (SAW) - CHƯƠNG 10 (a) Người nhắc lại lời cuối cùng ba lần, dứt lời thì linh hồn của Người rời khỏi xác, tay Người buông xuôi xuống. Rosul r đã trở về trình diện với Đấng Tối Cao vào lúc ánh nắng nhẹ của mặt trời bắt đầu vào ngày thứ hai, nhằm ngày mười hai tháng Robiul Awwal (tháng 3) năm thứ 11 theo niên lịch Hijry, hưởng thọ 63 tuổi. Quả thật, tất cả đều thuộc về Allah và tất sẽ phải quay trở về với Ngài.
TIỂU SỬ NABI MUHAMMAD (SAW) - CHƯƠNG 9 (b) Rosul (saw) đã ban lệnh cho ông Muhammad bin Maslamah (R) ở lại cai quản Madinah và Aly bin Abi Talib (R) ở lại lo chăm sóc gia đình của Người. Sau đó, Người giao cờ lệnh tổng chỉ huy cho ông Abu Bakr Al-Siddeeq (R). Kế tiếp, Người phân chia trách nhiệm cho Al-Zubair (R) cầm cờ dẫn đầu nhóm Muhajirin, Usaid bin Hu-dhoir (R) cầm cờ dẫn đầu bộ tộc Al-Aws, Al-Hibaab bin Al-Munzir (R) cầm cờ dẫn đầu bộ tộc Al-Khozroj…
Chuyển đến trang [trước]  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

TIKTOK CLI

TIKTOK CLI

Picture gallery QURAN & hadith

Picture gallery QURAN & hadith

SUNAN ABI DAWUD

SUNAN ABI DAWUD

SUNAN AN NASA I

SUNAN AN NASA I

CT VĂN HÓA ISLAM

CT VĂN HÓA ISLAM

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 441 Tổng lượt truy cập 2999947