-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ĐỨC TIN NƠI NHỮNG THIÊN KINH CỦA ALLAH"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ĐỨC TIN NƠI NHỮNG THIÊN KINH CỦA ALLAH"
06.05.2008 01:47 - đã xem : 4755
_VIEWIMG

Chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối là Allah, Ðấng Tối Cao đã phán truyền những thiên kinh của Ngài qua những vị Sứ giả để truyền bá cho nô lệ của Ngài. Những thiên kinh đó là những lời phán của Thượng đế (Chủ Tể của loài người) để hướng dẫn bề tôi của Ngài đi theo con đường chính đạo, con đường mà nhân loại cần phải học hỏi để áp dụng trong đời sống.


ا)ـ معنى الإيمان بالكتاب:

A. Ý nghĩa về đức tin nơi những thiên kinh của Allah:

 

 

 

 

 

والإيمان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور:

 

 

Chúng ta có ba điều tuyệt đối để tin tưởng những thiên kinh của Ngài:

 

 

Thứ nhất: Tuyệt đối tin tưởng rằng, trong mỗi thời đại của con người, Allah Đấng Tối cao đã truyền xuống cho nhân loại những “Lời Thiên Khải” của Ngài, đó là những quyển “Thiên Kinh” có những tên gọi khác nhau.

 

 

Thứ nhì: Tuyệt đối tin tưởng rằng, những tên gọi của những quyển thiên kinh là do Allah đặt tên cho quyển thiên kinh đó, chứ không phải do những “Sứ giả” của Ngài. Nghĩa là vào thời kỳ của Nabi Musa (A) thì có quyển thiên kinh mang tên là “Tawrot”, sau đó đến Nabi Isa (A) thì Ngài ban cho quyển thiên kinh “Injiel” và sau cùng là Nabi Muhammad (saw) thì Ngài Phán Lệnh Truyền bằng quyển thiên kinh “Qur’an”.

 

 

Thứ ba: Tuyệt đối tin tưởng và chắc chắn rằng, trong quyển thiên kinh Qur’an là những “Lời Phán Truyền” bất di bất dịch của “Đấng Nắm Giữ Linh Hồn” của nhân loại.

 

 

Ðức tin nơi những thiên kinh của Ngài là một trong những nền tảng căn bản của đức tin, cho nên con người phải nắm giữ Nó, qua lời phán của Allah:

 

 

         قال تعالى: (يآيها الذين ءامنوا ءامنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل) النساء: 136

 

 

« Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài và Kinh sách (Qur’an) mà Ngài đã ban xuống cho sứ giả của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. » S. 4 : 136

 

 

Theo ý nghĩa của đoạn kinh Qur’an trên, Allah phán lệnh là con người phải tin tưởng nơi Ngài, tin tưởng những vị sứ giả và những kinh sách của Ngài. Những kinh sách ấy gồm có Kinh Qur’an cho Nabi Muhammad (saw) và những kinh sách do những vị Sứ giả trước kia mang đến cho nhân loại, nhưng những kinh sách trước kia đã bị người đời thay đổi nội dung, vì thế chỉ còn Qur’an là còn nguyên thủy những lời phán truyền của Thượng Đế.

 

 

Rosul (saw) đã nói về đức tin như sau: « Tin tưởng ở Allah, tin tưởng những vị thiên thần, những kinh sách và những vị sứ giả của Ngài, cũng như phải tin tưởng ở Ngày Phán Xét cuối cùng, tin tưởng ở tiền định tốt hay xấu ». Hadith do Muslim ghi lại.

 

 

ب)ـ مزايا القران الكريم:

 

 

B. Sự ưu tú của Kinh Qur’an:

 

 

Tất cả mọi người biết rằng quyển Thiên Kinh Qur’an là lời phán của Allah, được Thiên thần Jibrael (A) truyền xuống cho Nabi Muhammad (saw), cho nên những người Muslim rất tôn kính và thường xuyên học hỏi những ý nghĩa để áp dụng vào cuộc sống; vì thiên kinh Qur’an là giáo luật, hoặc có thể nói là « Bộ Luật của Islam ».

 

 

Quyển thiên kinh Qur’an  là ánh hào quang soi sáng để hướng dẫn con người áp dụng vào đời sống, có nghĩa là qua Nó (Qur’an) để tạo dựng hành trang cho Ngày Sau. Khi tìm hiểu Thiên Kinh Qur’an thì chúng ta sẽ khám phá rất nhiều điều tối ưu mà những quyển kinh trước đây không có đề cập đến:

 

 

         1)- Thiên kinh Qur’an, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nơi nói về « Lý thuyết tôn thờ ở Allah Duy Nhất », đây là những đoạn quan trọng chủ yếu để « bổ túc » cho những kinh sách trước kia mà Allah đã ban xuống cho nhân loại.

 

 

         Qua lời phán của Ngài:

 

 

         قال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) المائدة: 48

 

 

« Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad) Kinh Sách (Qur’an) bằng Sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh sách trước Nó (Qur’an) và giữ gìn Nó (Kinh sách cũ) cho được nguyên vẹn. » S.5 : 48

 

 

Ý nghĩa câu « xác nhận lại các điều mặc khải trong Kinh sách trước »: Kinh Qur’an đã xác nhận những điều hay giáo luật đã được truyền xuống trước kia là sự thật.

 

 

Ý nghĩa câu « và giữ gìn Nó (kinh sách cũ) cho được nguyên vẹn »: có nghĩa là kinh Qur’an xác nhận là trước đó Allah đã ban xuống những kinh sách đúng thật, nguyên vẹn. (Nhưng sau này, mỗi thời đại con người đã tự sửa đổi nó để đáp ứng theo nhu cầu của cuộc sống hoặc cho hợp thời thế).

 

 

         2)- Thiên Kinh Qur’an là điểm dựa bất di bất dịch mà con người cần phải học hỏi và thực hành theo, thiên kinh Qur’an không giống như những quyển thiên kinh đã được truyền xuống trước kia, vì thiên kinh Qur’an là nguồn gốc, là cội rễ và không bao giờ sửa đổi theo một thời thế nào, qua lời phán của Allah:

 

 

قال تعالى: (وأوحي إلى هذا القرآن لأنذر كم به ومن بلغ) الأنعام: 19

 

 

« …Và Qur’an này đã được mặc khải cho Ta (Muhammad) hầu dùng cảnh cáo các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. » S.6 : 19

 

 

Allah cũng đã phán trong Kinh Qur’an là Ngài sẽ bảo vệ không cho ai thay đổi, thêm bớt trong đó, cho nên thiên kinh Qur’an lúc nào cũng vẫn giữ được sự nguyên thủy của nó, qua lời phán của Ngài:

 

 

قال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر: 9

 

 

« Quả thật Ta đã ban Thông điệp nhắc nhở (Quran) xuống và chính Ta sẽ bảo quản Nó (Qur’an). » S. 15 : 9

 

 

ج)ـ واجبنا نحو القرآن الكريم:

 

 

C. Nghĩa vụ của chúng ta đối với Kinh Qur’an.

 

 

Sau khi chúng ta đã hiểu về sự cao quí và những điều quan trọng cần thiết của Kinh Qur’an, vậy chúng ta có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với Thiên Kinh Qur’an, mà Nó (Qur’an) là cột trụ và điểm tựa của con người?

 

 

-         Bắt buộc chúng ta phải kính trọng quyển thiên kinh Qur’an hơn bất cứ những gì khác, vì trong đó là lời Phán của Allah Ðấng Tạo Hóa, và đó là Lời Phán Ðúng Thật và Chắc chắn nhất.

 

 

-         Bắt buộc chúng ta phải học để đọc cho đúng, nếu có thể thì nên học thuộc lòng những chương (suroh) và hiểu biết ý nghĩa đúng thật của Nó.

 

 

-         Bắt buộc phải học hỏi để biết hết những ý nghĩa của mỗi câu chuyện mà Allah đã kể lại về lịch sử và những mẫu chuyện có tính cách răn dạy con người để áp dụng nó.

 

 

-         Bắt buộc chúng ta phải chấp hành tuân theo những giáo lý bắt buộc và xa lánh những gì trong Thiên Kinh Qur’an nghiêm cấm.

 

 

Khi xưa, những vị ashabah đã hỏi bà Aysah (mẹ của những người tin tưởng) về tính tình (Akhlaq) của Rosul (saw) như thế nào thì bà trả lời:

 

 

فقالت: [ كان خلقه القرآن ] مسلم.

 

 

“Tính tình hay bản tính của Rosul (saw) như là Thiên Kinh Qur’an”. Hadith do Muslim ghi lại.

 

 

Theo ý nghĩa của hadith: Rosul (saw) đã dùng tất cả những gì Qur’an đề ra để áp dụng vào cuộc sống của Người, có thể nói hành động và cách cư xử của Người cũng đủ để diễn tả hết những gì Thiên kinh Qur’an muốn nói, tính tình của Người là mẫu mực để cho nhân loại noi gương và học hỏi, từ cách giao tế với người ngoài cho đến việc cư xử trong cuộc sống gia đình, xã hội và cả nhân loại. Cho nên, bản tính hay tính tình của Người không một ai có thể so sánh với Người được, vì thế chúng ta không thể không noi gương theo Người mà Allah đã phán như sau:

 

 

قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجواالله واليوم الأخرة وذكر الله كثيرا) الأحزاب: 21

 

 

« Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người có được một gương mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah và Ngày (Phán Xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất. » S. 33 : 21

 

 

د)ـ تحريف الكتب السابقة:

 

 

D. Sự thay đổi trong những Kinh sách trước.

 

 

Trong quyển Thiên Kinh Qur’an, Allah cũng đã nêu lên cho chúng ta biết về những sự thay đổi trong những kinh sách trước kia (Do Thái và Thiên Chúa giáo), vì hiện tại những “Lời Phán truyền” trong kinh sách đó không còn nguyên thủy như lúc ban đầu mà Ngài ban xuống. Ý nói những người Do Thái giáo đã tự thay đổi, hay tự thêm bớt trong quyển thiên kinh “Tawrot” để giáo lý được tương ứng với nhu cầu đời sống và sự ích lợi của họ mà Allah đã phán về họ như sau:

 

 

قال تعالى: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) النساء: 46

 

 

“Trong số những ai là Do Thái, có một số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa của những lời nói.” S. 4 : 46

 

 

Và những người Thiên Chúa giáo cũng vậy, họ đã sửa đổi hay giải thích ý nghĩa sai lệch, thêm bớt trong cuốn Kinh “Injiel” của họ như lời phán của Allah:

 

 

قال تعالى: (وإن منهم لفريقا يتلون ألسنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) آل عمران: 78

 

 

“Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điều nằm trong Kinh sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực sự đó không phải là điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết.” S. 3 : 78

 

 

Ý nghĩa đoạn kinh trên muốn nói hiện thời trong hai quyển kinh “Injiel”“Tawrot” mà những người Do Thái và Thiên Chúa giáo đang áp dụng đều hoàn toàn sai lệch những giáo lý mà Allah đưa ra vào lúc ban đầu, những mẫu chuyện xưa kia cũng vậy, đã bị họ tự ý thêm vào hay bớt ra để cho phù hợp với sự suy tưởng của họ.

 

 

Cho nên, Allah đã chọn Rosul Muhammad (saw) làm Sứ giả cuối cùng và ban cho Người quyển Thiên Kinh Qur’an để hướng dẩn nhân loại và Chính Ngài phán bảo không một ai được quyền sửa chửa dù một dấu chấm hay phết trong quyển thiên kinh cuối cùng này và hãy dùng Nó cho đến Ngày Tận Thế.

 

 

Quyển thiên kinh Qur’an là một Ân lộc to tác mà Allah đã ban cho chúng ta, hãy tin tưởng Nó (Qur’an) vì trong đó là những sự hướng dẫn để dìu dắt chúng ta đến “Chân, Thiện,  Mỹ”. Chúng ta hãy cảm tạ Ngài và cố gắng thi hành để may ra Ngày về với Ngài sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp.

 

 

ABU HARITH chuyển ngữ từ quyển sách TAWHID của tác giả Shierk Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H.

 

 


BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 63 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 547 Tổng lượt truy cập 3016986