-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | TIN TƯỞNG NHỮNG VỊ SỨ GIẢ CỦA ALLAH (2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
TIN TƯỞNG NHỮNG VỊ SỨ GIẢ CỦA ALLAH (2)
20.03.2009 03:09 - đã xem : 3919
_VIEWIMG
Allah đã gửi những vị Sứ giả của Ngài mang sứ mạng cao cả đến nhân loại là truyền bá về sự hành đạo trong việc tôn thờ ở Ngài duy nhất và không được đồng đẳng những thần linh (tạo vật) khác với Ngài. Allah cũng đã phán cho nhiều Sứ giả bảo nhân loại nên thi hành mệnh lệnh tôn giáo của Ngài và không được chia rẽ hay phân chia ra thành nhiều tôn giáo hay những tín ngưỡng khác, qua bằng chứng lời phán của Allah như sau:

ه) ـ الحكمة من إرسال الرسل :

e) - Sự huyền bí mà Allah chọn những sứ giả của Ngài

                    قال تعالى: ( شَرَعَ لَكُم مِن الدِيْنِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالّذيِ أَوْحَيْنَا إِلَيكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِه إِبرَاهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ ) الشورى : 13

« Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Noah và là cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho Ibrahim, và cho Musa và cho Isa, phán bảo: ‘Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia (thành giáo phái) trong đó...’ » Suroh 42 :13.

Cho nên, bổn phận sứ mạng làm Sứ giả của Allah là thông báo cho nhân loại hãy cảnh giác, vì Allah có phán như sau:

قال تعالى: ( وَمَا نُرسلُ المُرسَلِينَ إِلا مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ ) الكهف : 56

« Và TA đã cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh cáo (nhân loại)... » Suroh 18 : 56.

Vì vậy, Sứ giả mang thông điệp cho quần chúng là để giảng dạy cho họ về cuộc sống tốt lành, hạnh phúc và tạo công ích trên đời này và cho cả Ngày Sau. Vấn đề cuộc sống được Allah phán như sau:

          قال تعالى: ( مَن عَمِلَ صَالِحَا مِن ذَكَرِ أَو أَنثَى وَهُو مَؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوَاةً طَيِّبَةً ) النحل : 97

« Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp...» Suroh 16 : 97.

Sứ giả cũng cảnh báo họ về cuộc sống bất lành, tai hại, tội lỗi ở trên đời này và hình phạt ghê gớm ở Ngày Sau, qua lời phán của Allah :

          قال تعالى: ( فَإِن أُعْرِضُوا فَقُل أَنذَرتُكُم صَاعِقَةً مِثْل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ) فصلت: 13

« Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ): 'TA cảnh cáo người về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người dân Ad và Thamud Suroh 41 :13.

Những Sứ giả cũng báo tin mừng cho họ về cuộc sống an nhàn, hạnh phúc vui sướng trong Thiên-Đàng, qua lời phán của Ngài :

          قال تعالى: ( وَمَن يُطِعِ اللهَ ورَسُولَهُ يُدخِلْهُ جَنَّاتٍ  تَجْرِى  مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوزُ الْعَظِيمُ) النساء: 13

« ...Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ được chấp nhận vào Thiên-Ðàng bên dưới có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời, và đó là một sự thành tựu vĩ đại Suroh 4 :13.

Sứ giả cũng cảnh giác những người bất lành phạm tội ở trên đời này sẽ bị Allah trừng phạt ghê gớm qua lời phán của Ngài :

          قال تعالى: ( وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء : 14

« Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ giả của Ngài và vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa vào Hỏa ngục và ở trong đó đời đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã Suroh 4 :14.

          Allah đã chọn những vị Sứ giả có tính tình hay tư cách rất hoàn hảo, hòa nhã, khiêm tốn, chịu đựng trước mọi gian nan, bất chấp hậu quả để hoàn thành nhiệm vụ truyền tin hay thông điệp của Allah. Những vị sứ giả cư xử tốt đẹp với mọi người dân để mong rằng họ có cuộc sống lành mạnh, nhất là vấn đề đạo hạnh, qua lời phán của Ngài về Nabi Muhammad (saw) như sau :

          قال تعالى: ( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرجُوا اللهَ وَاليَومَ الأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ) الأحزاب: 21

« Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người có được một gương mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất Suroh 33 : 21.

           

و) ـ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا :

f) - Ðức tin nơi Thiên Sứ Muhammad (saw)

          Hãy tin tưởng Thiên Sứ Muhammad (saw) là nô lệ và là sứ giả của Allah một cách tuyệt đối. Người là vị sứ giả cao cả nhất trong hàng ngũ của những sứ giả từ thời khai thiên lập địa cho đến Ngày cuối cùng. Người là Sứ giả cuối cùng của nhân loại, vì sau Người không còn một Sứ giả nào xuất hiện nữa. Người đã hoàn tất sứ mạng một cách hoàn hảo, không thiếu sót điều gì, đã truyền bá đầy đủ sứ mạng và đã làm tròn trách nhiệm và nhiệm vụ mà Allah đã giao phó. Người đã hiên ngang tranh đấu và kiên nhẫn chịu đựng để lập nghiệp đạo pháp Islam, và truyền bá cho thế gian như chúng ta biết đến ngày hôm nay.

          Do đó, bắt buộc những người tin tưởng phải tuyệt đối tin tưởng ở những gì Người (saw) đã truyền bá, thi hành chấp chánh theo mệnh lệnh của Người, tránh xa những gì Người ngăn cấm, chỉ tôn thờ Allah dựa vào sự truyền giảng của Người mà không được làm thêm, không được vâng lệnh nghe theo sự giáo huấn nào khác ngoài sự giáo huấn của Người hay Sunnah của Người để lại, qua lời phán của Allah:

          قال تعالى: ( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسُولِ اللهِ أُسْوةٌ حَسنَةٌ لِمَن كَان يَرجُوا اللهَ وَاليَومَ الأَخِرَ وَذَكرَ اللهَ كَثِيرًا ). الأحزاب:

21

« Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người có được một gương mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc găp gỡ) Allah và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất.” Suroh 33:21.

          Những người tin tưởng phải đặt tất cả sự thương yêu, kính trọng Thiên Sứ Muhammad (saw) hơn cả cha mẹ, vợ chồng con cái và tất cả những gì trên thế gian này, vì Rosul (saw) đã có nói như sau:

          قال صلى الله عليه وسلم: [ لَا يُؤمِنُ أَحدَكُم حَتى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن وَالِدهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاَس أَجْمَعِينَ ] البخاري ومسلم .

« Các người không thể trở thành người tin tưởng ngoại trừ các người thương yêu Ta hơn cha mẹ con cái và mọi người trên thế gian này ». Do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

Câu « Sự thương yêu kính trọng Người hơn cha mẹ » ở đây có nghĩa là những người tin tưởng phải làm theo sự hướng dẫn (Sunnah) của Người. Sự hạnh phúc và vinh quang hoàn toàn không thể có được ngoại trừ đặt hết niềm tin và chấp hành theo những gì Người truyền dạy, qua lời phán của Allah:

          قال تعالى: ( وَإِن تُطيعُوْهُ تَهتَدُوا وَمَا علَى الرَّسُولِ إَلا الْبَلَاغُ المُبِينُ ) النور: 54

« …Và nếu các người vâng lệnh Người thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah) Suroh 24 : 54.

          Bắt buộc chúng ta phải chấp nhận hoàn toàn tất cả những gì mà Người truyền đạt, và làm sống dậy Sunnah hay con đường chỉ dạy của Người, và luôn luôn coi sự hướng dẫn gương mẫu của Người trên tất cả sự hướng dẫn soi sáng khác trên thế gian nầy, qua lời phán của Allah:

          قال تعالى: ( فَلَا وَرَبُّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِم حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا ) النساء: 65

« Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn tòan qui phục Suroh 4 : 65.

          Bắt buộc chúng ta phải luôn cảnh giác về những gì Người (saw) ngăn cấm, và hãy cố gắng xa lánh những chuyện bất lành, vì nếu chúng ta bất tuân phục sự khuyên nhủ răn dạy của Người (saw) thì cuộc sống chỉ đem lại sự xáo trộn, hoạn nạn, mù quáng và dần dần đưa chúng ta đến tội lỗi và sẽ bị hành hạ khủng khiếp sau này, qua lời phán của Allah:

          قال تعالى: ( فَلْيَحْذِرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور: 63

« …Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Ngươi (Sứ giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn Suroh 24 : 63.

ز)ـ خصائص الرسالة المحمديه :

g) - Những sứ mạng đặc biệt của Thiên sứ Muhammad (saw)

          Sứ mạng của Thiên sứ Muhammad (saw) có nhiều điểm đặc biệt hơn những sứ mạng của những sứ giả trước kia mà chúng ta sẽ nêu lên vài điều quan trọng sau:

1). Sứ mạng của Rosul (saw) là sứ mạng cuối cùng của Islam, không còn sứ giả nào khác mang sứ mạng của Allah đến thế gian nữa qua lời phán của Ngài:

          قال تعالى: ( مَا كَانَ مُحمدٌ أبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَبِيِّنَ ) الأحزاب: 40

« Nabi (Muhammad) không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các người. Ngược lại, Người là Rosul (Sứ Giả) của Allah và là Ấn tín của các Nabi Suroh 33 : 40.

2). Sứ mạng của Rosul (saw) là để tu bổ hay hoàn chỉnh lại những sứ mạng của những vị sứ giả trước kia, vì sứ mạng của những vị sứ giả trước kia không còn áp dụng được nữa mà bắt buộc họ (những người của kinh sách trước) phải tin tưởng và thi hành theo giáo lý do Rosul Muhammad (saw) truyền dạy. Con người không thể có được hạnh phúc an nhàn trong Thiên Đàng ngoại trừ phải nghe và tuân theo mệnh lệnh của Người. Rosul Muhammad (saw) là vị sứ giả cao quí nhất trong những sứ giả được Allah gởi xuống, và cộng đồng của Người là cộng đồng tốt lành nhất trong tất cả cộng đồng và giáo lý của Người truyền bá là giáo lý hoàn hảo đúng thật nhứt trong tất cả giáo lý đã qua. Vì Allah đã phán :

          قال تعالى: ( وَمَن يَبْتَغِ غَيرَ الإِسلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي الأَخِرَةِ مِن الخَاسِرِينَ ) آل عمران : 85

« Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn Islam thì điều (ước muốn) đó của y sẽ không bao giờ được Allah chấp thuận, và ở Ðời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt.» Suroh 3 : 38.

Một trong những Hadith của Rosul (saw) có nói:

          قال صلى الله عليه وسلم : [ وَالذِي نَفْسِ محمد بِيَدهِ, لاَ يَسمَعُ بِي أَحدٌ مِن هَذه الأُمَّة يَهودي أو نَصرَانِي ثُم يَمُوتَ وَلَم يُؤْمِن بِالذِي أرسلت بِه إِلا مِن أَصْحَابِ النَّار ] مسلم .

« Thề với Ðấng nắm lấy linh hồn của Ta (Muhammad), những ai trên thế gian này từ người Do Thái hay Thiên Chúa và khác nữa có nghe đến Ta mà không chấp nhận sứ mạng của Ta mang đến, nếu họ chết đi trong tình trạng bất tin đó thì sẽ bị đày vào Ðịa Ngục. » Hadith do Muslim ghi lại.

3). Sứ mạng của Nabi Muhammad (saw) được đi truyền bá cho hai thế giới khác nhau là loài Jinn (ma quỷ) và con người, qua lời phán của Allah liên quan về loài Jinn như sau:

          قال تعالى حكاية عن قول الجن: ( يَاقَومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ ) الأحقاف : 31

« Hỡi người dân chúng tôi (Jinn)! Hãy đáp lại Người mời gọi của Allah (Nabi Muhammad) Suroh 46 : 31.

          قال تعالى: ( وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) سبأ : 28

« Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại Suroh 34 : 28.

Qua một Hadith khác, Rosul (saw) có nói như sau:

          قال صلى الله عليه وسلم : [ فَضَلتُ على الأَنبِياءِ بِست: أَعْطَيتُ جَوامِعُ الكلم , ونَصَرتُ بِالرَعب, أَحلتُ لِي الغَنَائم, وجُعِلَت لِي الأَرض طَهُورا وَمَسجدا, وأرسلت إلى الخَلق كَافة , وخَتم  بي النبيون ] مسلم.

« Allah đã ban cho Ta sáu điều mà những vị sứ giả khác không có đó là: Kinh Qur’an là lời Phán và là Thông điệp của Allah, ban sự thành công cho tôi trước những sự thử thách của kẻ thù, cho phép tôi hưởng phần chiến lợi phẩm, Ngài tạo mảnh đất trống sạch cho tôi để dựng lên masjid chỗ nào cũng được, sứ mạng của tôi đến với toàn cầu, và tôi là Sứ giả cuối cùng, không còn sứ giả nào khác sau tôi. » Do Muslim ghi lại.

          ح)ـ آثار الإيمان بالرسل :

h) - Dấu hiệu về đức tin nơi sứ giả

          Ðức tin nơi Sứ giả mang đến những dấu tích thật cao quí tốt lành mà chúng ta sẽ trình bày sau đây:

          1)- Là một ân phước, hồng phúc cao cả của Allah tối cao đã luôn quan tâm lo lắng đến nô lệ của Ngài, nên Ngài gửi sứ giả xuống để hướng dẫn dìu dắt con người vào con đường Chân lý, Ðúng thật, giải thích giảng dạy cho họ cách thức thờ phượng Ngài duy nhất, bởi vì trí tuệ con người không thể độc lập hiểu rõ những vấn đề liên quan đến cuộc sống an lành và cách thờ phượng đúng thật. Allah đã phán về Thiên sứ Muhammad (saw) như sau:

          قال تعالى: ( وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ) الأنبياء: 107

« Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một Hồng ân cho muôn loài.» Suroh 21 : 107.

          2)- Chúng ta phải luôn biết ơn cao cả mà Allah đã ban Hồng ân đó, nên lúc nào cũng phải tuân phục và tạ ơn Ngài.

          3)- Thương yêu Thiên Sứ (sứ giả) một cách chân thật, tuân theo mệnh lệnh và sự truyền dạy của Người, luôn nghĩ và biết ơn Người đã dạy bảo, khuyên nhủ để biết cách sống cho đẹp đời và đúng đạo, vì nếu không nhờ công lao truyền bá cách hành đạo thờ phượng của Người, thì chúng ta sẽ bị lầm lạc và sẽ mù quáng.

          4)- Tuyệt đối hãy lắng nghe để thi hành theo mệnh lệnh và sứ mạng mà Thiên Sứ đã nhận lãnh từ Allah rồi truyền bá lại, nhờ đó mà chúng ta mới trở thành người có đức tin để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, thiện lành và thành công vui sướng ở cuộc đời này và Ngày Sau. Qua lời phán của Allah:

          قال تعالى: ( فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشقَى . وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ) طه: 123ـ124.

« … Ai theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. Ngược lại, ai lánh xa Thông điệp Nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp khổ sở Suroh 20 : 123-124.

HẾT

ABU HARITH chuyển ngữ từ quyển sách TAWHID của tác giả Shierk Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 159 Tổng lượt truy cập 2977474