-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | ĐỨC TIN NƠI ALLAH VÀ NHẬN CHỨNG NHỮNG THIÊN THẦN
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ĐỨC TIN NƠI ALLAH VÀ NHẬN CHỨNG NHỮNG THIÊN THẦN
10.04.2008 01:19 - đã xem : 4234
_VIEWIMG

Người Muslim chân chánh và trung thực tin một Thượng Đế là Allah Tối Cao và Vỉnh Cửu, Vô Hạn và Toàn Năng, Hằng Khoan Dung và Xót Thương, Đấng Tạo Hóa và Cung Ứng. Mối tin tưởng này, để được hửu hiệu, đòi hỏi sự tin cậy và kỳ vọng vào Allah, sự thần phục vào Ý Chí của Allah và sự trông cậy vào sự trợ giúp của Allah. Nó đảm bảo phẩm cách của con người khỏi kinh sợ và thất vọng, khỏi tội phạm và sự nhầm lẫn.


Ðức tin nơi danh xưng và đặc tính tuyệt đối của Allah.

 

 

 

 

 

1)- Bắt buộc mỗi người Muslim phải tin tưởng tuyệt đối ở những danh xưng hay đặc tính cao cả tuyệt đối của Allah, mà Ngài đã phán trong thiên kinh Qur’an cũng như ban lệnh cho Sứ giả (saw) của Ngài, chúng ta không được thay đổi hay thêm bớt. Vinh quang nơi Allah Tối Cao, danh gọi và đặc tính tuyệt đối của Ngài không thể so sánh với bất cứ ai hay vật gì trên thế gian này, vì Allah có phán:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزراجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) الشوري 11

 

 

 

 

 

« Ðấng Sáng tạo các tầng trời và trời đất. Ngài tạo từ bản thân của các người có các người vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia súc có các con mái của chúng. Bằng cách đó, Ngài gia tăng các người thêm đông đảo. Không có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy ». Suroh Ash-Shura 42 : 11

 

 

 

 

 

Do đó, danh gọi và đặc tính tuyệt đối của Allah không thể giải thích hay so sánh với nhân tạo, và danh xưng của Allah có rất nhiều, thí dụ vài danh xưng như sau:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (الرحمان الرحيم) الفاتحة: 3

 

 

 

 

 

"Ðấng Rất mực Ðộ Lượng, Ðấng Rất mực Khoan dung. » S. 1 : 3

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (وهو السميع البصير) الشورى 11

 

 

 

 

 

« Và Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng thấy. » S. 42 : 11

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (وهو العزيز الحكيم) لقمان 9

 

 

 

 

 

« Và Ngài là Ðấng Toàn Năng, Ðấng Rất Mực Sáng Suốt. » S. 32 : 9

 

 

 

 

 

2)- Những giá trị về đức tin ở danh xưng và đặc tính tuyệt đối của Allah qua những điều sau đây:

 

 

 

 

 

a)- Phải hiểu biết rõ ràng về Allah, những ai tin tưởng và có đức tin vững chắc về danh xưng và đặc tính cao cả tuyệt đối của Allah thì đức tin sẽ được tăng thêm phần kiến thức về sự hiểu biết ở Allah, sự học hỏi về môn ‘Tawhid’ (Thần học) cũng là một phần hửu hiệu bền vững trong niềm tin.

 

 

 

 

 

b)- Phải tôn kính và khen ngợi những danh tánh cao quí của Allah là một trong những sự hành đạo để tưởng nhớ và tụng niệm đến Ngài, bởi Ngài có phán rằng:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (يآيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) الأحزاب: 41

 

 

 

 

 

« Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allah thật nhiều. » S. 33 : 41

 

 

 

 

 

c)- Hãy cầu xin Allah qua danh xưng của Ngài để có sự kính trọng Ngài trong việc hành đạo của chúng ta, qua lời phán của Ngài:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (ولله الأسماء الحسن فأدعوه بها) الأعراف: 180

 

 

 

 

 

« Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất, do đó hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó. » S. 7 : 180

 

 

 

 

 

Thí dụ đọc những câu đu-a như sau: « Allohumma inny as aluka bi-annaka Ar Rozik Far zukny »

 

 

 

 

 

(Ôi Allah ! Ngài là Ðấng Ban Bố (lương thực) xin Ngài Ban Bố cho tôi).

 

 

 

 

 

d)- Hãy hiểu biết về những danh xưng của Allah cũng là sự trợ giúp niềm hạnh phúc của cuộc sống an khang và thịnh vượng ở trên đời này và Ngày Sau.

 

 

 

 

 

آثار الإيمان بالله تعالى:

 

 

 

 

 

Dấu hiệu về đức tin nơi Allah

 

 

 

 

 

Niềm tin nơi Allah là dấu hiệu của sự liên hệ ở trên đời này và Ngày Sau, nhờ có niềm tin cao quí đó con người mới biết cải tâm hành đạo để tạo sự thoải mái và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Và những ai có niềm tin cao cả sẽ cảm nhận được sự báo ứng của Allah ban cho, qua đức tin đó như sau:

 

 

 

 

 

1)- Allah sẽ bảo vệ những người có đức tin để vượt qua những sự khó khăn, gian khổ ở đời này, Ngài sẽ tạo sự an tâm để vượt qua những sự thử thách... qua lời phán của Allah:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (إن الله يدافع عن الذين ءامنوا) الحج: 38

 

 

 

 

 

« Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin. » S. 22 : 38

 

 

 

 

 

2)- Thật vậy, nếu ai có đức tin vững chắc nơi Allah thì Ngài sẽ ban cho họ có cuộc sống an lành và hạnh phúc... Đó cũng là lý do cần phải tin tưởng dứt khoát ở Allah duy nhất, qua lời phán của Allah:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينة حيواة طيبة) النحل: 97

 

 

 

 

 

« Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc chắn Ta sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp. » S. 16 : 97

 

 

 

 

 

3)- Những ai có niềm tin vững chắc, họ sẽ biết phân biệt đúng hay sai trong giáo luật của tôn giáo và họ sẽ tránh mang tội trong tính cách đổi mới đường lối của cuộc sống những người Muslim, qua lời phán của Allah:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) البقرة: 5

 

 

 

 

 

« Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt của Rabb  (Allah) của họ (ban xuống) và là những người sẽ thành đạt. » S. 2 : 5

 

 

 

 

 

4)- Ðiều quan trọng và cũng là điều vinh hạnh của chúng ta là áp đặt đức tin vào cuộc sống thì sẽ được Allah chấp nhận và sẽ ban cho sự thành công và hạnh phúc nơi Thiên đàng, đó là Hồng Ân của Ngài sẽ ban thưởng cho bề tôi của Ngài.

 

 

 

 

 

الإيمان بالملائكة:

 

 

 

 

 

Ðức tin nơi những vị Thiên thần

 

 

 

 

 

أ)ـ معنى الإيمان بالملائكة:

 

 

 

 

 

1)- Ý nghĩa về đức tin những vị thiên thần.

 

 

 

 

 

Bắt buộc chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối về sự hiện diện của những vị Thiên thần của Allah, họ là tạo vật của Allah, họ chỉ biết thuần phục và thi hành theo mệnh lệnh của Allah chứ không bao giờ bất tuân. Qua lời phán của Allah như sau:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الأنبياء:6 2 ـ27

 

 

 

 

 

« ... Họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bề tôi vinh dự (của Allah). Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ làm theo mệnh lệnh của Ngài. » S. 21 : 26 - 27

 

 

 

 

 

Ðức tin nơi Thiên thần qua bốn điều sau:

 

 

 

 

 

         a)- Tin tưởng sự hiện hữu của những vị thiên thần.

 

 

 

 

 

         b)- Tin tưởng từ (kinh Coran và hadith) nói về danh gọi của thiên thần như thiên thần Jibriel (A), và tất cả những vị thiên thần khác mà chúng ta không biết được tên của họ.

 

 

 

 

 

         c)- Tin tưởng chắc chắn về đặc tính của những vị thiên thần.

 

 

 

 

 

         d)- Tin tưởng về những sự chấp hành mệnh lệnh của những vị thiên thần, họ chỉ biết phủ phục thờ phụng và tụng niệm Allah ban ngày lẫn đêm, họ sốt sắn làm việc vì Allah mà không biết mệt nhọc.

 

 

 

 

 

Ðức tin nơi những vị thiên thần là một trong những điều kiện trong đức tin của người Muslim. Qua lời phán của Allah:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه) البقرة: 285

 

 

 

 

 

« Sứ giả (Muhammad) tin tưởng nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin (cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah và các Thiên thần của Ngài. » S. 2 : 285

 

 

 

 

 

Rosul (saw) nói về đức tin như sau:

 

 

 

 

 

         قال صلى الله عليه وسلم:[ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرة, وتؤمن بالقدر خيره وشره ] مسلم.

 

 

 

 

 

« Niềm tin nơi Allah, nơi những Thiên-thần, những Thiên kinh, những vị Sứ giả của Ngài, tin tưởng vào ngày phán xét cuối cùng và tin tưởng nơi tiền định tốt và xấu (do sự an bày của Allah). » Hadith do Muslim ghi lại.

 

 

 

 

 

         ب)ـ صفات الملائكة:

 

 

 

 

 

2)- Ðặc tính của thiên thần.

 

 

 

 

 

Bản chất hay thể xác của những vị thiên thần được tạo ra từ Ánh sáng như Rosul (saw) đã nói:

 

 

 

 

 

         فقال عليه السلام: [ خلقت الملائكة من نور..] مسلم.

 

 

 

 

 

« Những vị thiên thần được tạo ra từ ánh sáng. » Do Muslim ghi lại

 

 

 

 

 

Allah đã tạo ra những thiên thần và Ngài ban cho những vị thiên thần những đôi cánh tùy theo phận sự của họ, có những thiên thần được chúng ta biết đến và cũng có những thiên thần mà chúng ta chưa hề nghe qua bao giờ, nhưng đó là sự thật trong việc tạo hóa của Ngài, bởi vì Ngài có phán như sau:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) فاطر: 1

 

 

 

 

 

« Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Ðấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài đã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có cánh: hai, hoặc ba hoặc bốn (đôi). Ngài thêm và tạo hóa bất cứ cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật (việc). » S. 35 : 1

 

 

 

 

 

Riêng Rosul (saw) thì đã thấy được hình hài thực thụ của Thiên thần Jibriel (A) mà Người đã có nói như sau: « Thiên thần Jibriel (A) có đến sáu trăm cái cánh ». Hadith do Al Bukhary và Muslim ghi lại.

 

 

 

 

 

Qua mệnh lệnh của Allah, những vị thiên thần có thể biến hóa thành hình hài của con người, như trường hợp thiên thần Jibriel (A) được Allah biến thành hình hài con người để đến chất vấn Bà Mariyam (Mẹ của Nabi Isa), và cũng có những thiên thần khác được Allah gửi đến qua hình ảnh con người, như những thiên thần đã đến với Nabi Ibrohim (A) và Nabi Load (A)… mà những người thường không hay biết.

 

 

 

 

 

Ðời sống hay cuộc sống của những vị thiên thần không giống như con người, họ sống trong một thế giới huyền bí khác biệt chúng ta. Họ được tạo ra với mục đích duy nhất là Thuần phục, chấp hành theo mệnh lệnh của Allah, họ không có sự đòi hỏi, mang tính dục vọng, hay mong muốn hoặc mệt mỏi, mà họ chỉ biết tuân lệnh Allah để thi hành phậ sự của họ, qua lời phán của Allah:

 

 

 

 

 

         قال تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) التحريم: 6

 

 

 

 

 

« ... không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh cho họ (thiên thần) và thi hành đúng những điều họ được truyền. » S. 66 : 6

 

 

 

 

 

ج)ـ أنواع الملائكة وأعمالهم:

 

 

 

 

 

3)- Thiên thần  được chia ra thành nhiều loại và mỗi thiên thần có công việc của họ.

 

 

 

 

 

Mỗi thiên thần đều có trách nhiệm riêng của họ trong thế gian này, chúng ta sẽ giải thích tóm lượt qua vài công việc của những vị thiên thần đó như sau:

 

 

 

 

 

         a)- Thiên thần lãnh trách nhiệm mang thông điệp từ Allah xuống cho sứ giả của Ngài đó là thiên thần Jibriel (A).

 

 

 

 

 

         b)- Thiên thần chuyên lo về mưa, gió, giông tố...

 

 

 

 

 

         c)- Thiên thần có trách nhiệm để thổi lên tiếng còi báo động vào Ngày Tận Thế sẽ đến đó là thiên thần Isrofil (A).

 

 

 

 

 

         d)- Thiên thần có trách nhiệm để thu hồi linh hồn khi người nào đó đến ngày phải ra đi (chết).

 

 

 

 

 

         e)- Thiên thần có trách nhiệm ghi chép những công việc tốt xấu của mọi người, để phúc trình lên Allah, đó là thiên thần Al Kiromah Al Katibin.

 

 

 

 

 

         f)- Thiên thần lo về sự che chở bảo vệ con người lúc họ ở một chỗ hay đi đường, ngủ hay thức và bất cứ trong hoàn cảnh nào (trừ lúc vợ chồng gần gủi và có nhu cầu cần thiết), đó là những thiên thần được gọi là Al Muaqqobatu.

 

 

 

 

 

         g)- Ngoài ra, có những vị thiên thần lo canh giữ thiên đàng, hay địa ngục. Thiên thần đến giám sát, che chở và cầu xin cho những người hiện diện trong cuộc hội họp hay học hỏi và tưởng nhớ Allah. Thiên thần về núi. Thiên thần chuyên khuân vác Ngai Vàng của Allah...

 

 

 

 

 

Những thiên thần là những quân lính của Allah, con số hay cuộc sống của họ như thế nào, chúng ta không thể biết được, chỉ có Allah mới điều khiển họ và ra lệnh cho họ để thi hành mà thôi.

 

 

 

 

 

د)ـ آثار الأيمان بالملائكة:

 

 

 

 

 

4)- Dấu tích thể hiện qua đức tin nơi những vị thiên thần của Allah.

 

 

 

 

 

Ðức tin nơi những vị thiên thần của Allah có những quan hệ và dấu tích thật nhiều đối với người Muslim qua những điều sau:

 

 

 

 

 

         a)- Kiến thức về sự Cao Cả, Quyền Năng Tối thượng của Allah, vì Ngài là Ðấng Tạo Hóa ra tất cả nếu Ngài muốn. Sự tạo hóa những vị thiên thần đã làm tăng thêm niềm tin vững chắc nơi chúng ta để hiểu biết về khả năng tối cao của Ngài, Ngài đã tạo ra thiên thần từ ánh sáng và có những cánh để di chuyển.

 

 

 

 

 

         b)- Nhờ đó mà con người luôn sống trong sự trung trực, vì biết chắc rằng, luôn bên cạnh chúng ta còn có những thiên thần của Allah để ghi chép những hành động của chúng ta dù rõ ràng hay kín đáo, từ đó chúng ta luôn kính sợ và thi hành theo mệnh lệnh của Allah và sống trong khuôn khổ mà Islam và pháp luật cho phép.

 

 

 

 

 

         c)- Kiên nhẫn qui thuận theo mệnh lệnh của Allah, và luôn cảm thấy an tâm và vững chắc, vì biết rằng bên cạnh chúng ta còn có cả triệu thiên thần cũng thi hành theo mệnh lệnh của Allah một cách hoàn chỉnh và thành tâm, chứ không riêng gì con người.

 

 

 

 

 

         d)- Luôn biết ơn Allah và khen ngợi Ngài đã tạo ra những thiên thần để bảo vệ che chở cầu nguyện cho con người.

 

 

 

 

 

         e)- Luôn luôn nghĩ rằng, cuộc đời này chỉ là cuộc sống tạm bợ, vì sẽ có một ngày khi số mạng đã hết thì thiên thần (thần chết) sẽ đến lấy mạng của chúng ta để trở về với Allah. Cho nên, con người hãy luôn cảnh giác để chuẩn bị tiếp đón ngày đó một cách hân hoan mà không sợ hãi.

 

 

 

 

 

ABU HARITH chuyển ngữ từ quyển sách TAWHID của tác giả Shierk Abdul - AZIZ ibn Muhammad Ala Abdul Latif, Do trung tâm "AWQOB DAWAH ISLAM" phát hành tại Riyad (Arabie-Saudi) vào năm 1423H.

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 416 Tổng lượt truy cập 3036434