-Chân Lý Islam | baiviet | AT TAWHID | TAWHID DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI TÌM HIỂU ISLAM (Phần 3)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
TAWHID DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI TÌM HIỂU ISLAM (Phần 3)
22.02.2008 02:42 - đã xem : 2638
_VIEWIMG
Tin tưởng ở ngày Cuối cùng
Mọi người Muslim đều phải tin rằng Allah sẽ hồi sinh tất cả nhân loại từ trong ngôi mộ, sau đó Ngài sẽ xét xử rồi ban sự thưởng phạt tùy theo sự hành đạo của mỗi người, những người được vào Thiên Ðàng thì có những phần thưởng xứng đáng để họ hưởng thụ, còn những người bị đày vào Ðiạ ngục thì sẽ bị trừng phạt. Sự tin tưởng tuyệt đối vào ngày Cuối cùng là một trong những điều kiện trong đức tin, nếu là người Muslim mà không tin điều này thì đức tin của họ không có giá trị.

Tin tưởng vào ngày Cuối cùng bao gồm ba phần tử sau không thể thiếu được đó là:

1)- Tin tưởng vào sự phục sinh và tụ hợp:

Vào ngày Phục sinh, Allah sẽ cho linh hồn nhập vào toàn thể nhân loại từ trong mộ để họ đến trình diện trước Chủ Nhân (Allah) của họ. Mỗi người đều sống dậy với mọi hình hài khác nhau, người thì đi chân không, người thì trần truồng, người thì đảo điên nghiêng ngả, người thì đi hiên ngang với những vết thương đầy mình... Nghĩa là Allah cho họ sống dậy với hình hài mà họ đã làm trên thế gian.

Bằng chứng về sự phục sinh, qua lời phán của Allah:

         قال تعالى: (ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) المؤمنون: 15ـ16

“Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng sống lại.” S. 23 : 15-16

         ودليل الحشر قوله صلى الله عليه وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا) متفق عليه.

Bằng chứng về sự sống dậy và tụ hợp lại để chờ phán xét qua hadith của Rosul (saw): « Vào ngày tụ hợp, con người tụ hợp lại với nhau, người thì đi chân không, trần truồng với mọi hình hài. » Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

2)-Tin tưởng về cán cân và sự phán xét:

Vào ngày đó, Allah sẽ phán xét nhân loại qua sự hành đạo của họ ở trên trần gian này. Những người chết đi trong “tawhid” và thuần phục thi hành theo mệnh lệnh của Allah và Sứ Giả của Ngài truyền dạy thì sẽ được xét xử một cách dễ dàng nhanh chóng, ngược lại những người chết đi trong đức tin đa thần và bất tuân phục Allah thì sẽ gặp phải những sự thử thách ghê gớm và khó khăn.

Bàn cân của Ngài sẽ được bày ra một cách nghiêm chỉnh và công bằng, chính đại, những sự hành đạo tốt lành sẽ được đặt lên một bên và một bên nữa thì sự hành đạo bất lành, những sự hành đạo tốt lành của ai được trội hơn cái xấu thì sẽ được vào thiên đàng, còn ngược lại thì sẽ bị đày vào địa ngục.

Qua bằng chứng sau:

         قال تعالى: (فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا.وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعوا ثبورا. ويصلى سعيرأ) الانسقاف: 31-69:19

“Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải. Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng. Và được trở về với gia đình vui vẻ. Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng. Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt, và bước vào Lửa ngọn cháy bùng.” S. 69 : 19-31

Bằng chứng về bàn cân như sau:

         قوله تعالى: (ونضع الموارين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيأ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) الأنبياء: 47

“Và Ta sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi thế sẽ không có một người (linh hồn) nào bị đối xử bất công về bất cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và mình TA đủ làm công việc thanh toán sổ sách.” S. 21 : 47

3)- Thiên Ðàng và Ðịa Ngục:

Thiên Ðàng là nơi ở vĩnh cửu, nơi hưởng thụ mà Allah đã dành cho những người tin tưởng chân thật, thuần phục Allah và Sứ giả của Ngài, trong đó có tất cả những điều vui hưởng lạc, có đầy đủ cao lương mỹ vị, những trang phục quý phái... Ở đó có tất cả, chỉ ước muốn là được. Ngược lại, Ðịa Ngục là nơi để hành hạ ghê ghớm, rất khủng khiếp mà Allah tạo ra để hành hạ những kẻ phản bội (kuf), những kẻ bất tuân mệnh lệnh của Allah và Sứ Giả của Ngài truyền lệnh, trong đó có đủ mọi hình phạt mà thế gian này chưa bao giờ thấy.

Bằng chứng về Thiên Ðàng:

         قوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) السجدة: 17 

“Và hãy nhanh chóng cầu xin sự Tha thứ từ Rabb của các người và (cầu xin) Thiên Ðàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah.” S. 3 : 133

         وقوله تعالى: (فلا تعلم مآ أخفى لهم من قرة أعين جزآء بما كانوا يعلمون) السجدة: 17             

“Bởi vì không một người (linh hồn) nào biết được nỗi vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng của họ về những việc thiện mà họ đã từng làm (trên thế gian).” S. 32 : 17

Bằng chứng về Ðịa ngục, qua lời phán của Allah:

         قوله تعالى: (فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) البقرة: 24

“...Thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con người và đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin.” S. 2 : 24

         وقوله تعالى: (إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما) المزمل: 12ـ13               

“Quả thật, Ta có sẵn những sợi dây xích và Lửa ngọn. Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn.” S. 73 : 12-13

Cầu xin với Allah ban cho chúng ta thiên đàng và những gì gần gũi nó qua những lời cầu xin và sự hành đạo chân chính của chúng ta, và cầu xin ở Ngài xa lánh chúng ta từ lửa địa ngục qua những lời nói và hành động bất lành của chúng ta. Amine.

مقدمة من العقيدة الإسلامية وأهميتها

Sự quan trọng của ý thức hệ trong Islam.

Tôn giáo Islam được bao gồm hai loại : Ý thức hệ (Aqiđah) và giáo lý (Shari’ah) :

Aqiđah (Ý thức hệ): là nói về những gì liên quan đến ý thức từ trong tâm mà con người đã tin tưởng Đấng Tối Cao từ tâm não đến trái tim thì mới tạo được sự bình an, thoải mái mà không có sự nghi ngờ trong tâm của họ.

As Sari’ah (Giáo lý): là nói về giáo luật của Islam đưa ra để người Muslim thi hành như : As Solah (hành lễ),  Az Zakat (bố thí), Nhịn chay tháng Ramadan, Hajj (hành hương) và hiếu thảo với cha mẹ...

Nguồn gốc về ý thức hệ của Islam là: « Ðức tin ở Allah, những vị Thiên thần, những kinh sách, những vị Sứ giả của Ngài và tin vào ngày Phán xử Cuối cùng, tin tưởng vào định mệnh tốt xấu do sự an bài của Allah. »

Bằng chứng về sự thể qua lời phán của Allah như sau:

         قال تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الأخرة والملائكة والكتاب والنبين) البقرة:7 17

“Ðạo đức không phải là các người quay mặt về hướng đông hay hướng tây, mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah) và các Nabi (của Allah). » S. 2 : 177.

وقوله تعالى في القدر: (إنا كل شىء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) القمر: 49ـ50

« Quả thật Ta (Allah) tạo hóa tất cả mọi vật theo Tiền định. Và Mệnh Lệnh của Ta duy nhất, như một cái nháy mắt.” S. 54 : 49-50.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) مسلم.

Qua hadith của Rosul (saw) nói: « Ðức tin là tin tưởng nơi Allah, những thiên thần, những kinh sách, những vị sứ giả của Ngài, tin vào ngày phán xử cuối cùng, tin vào định mệnh tốt xấu ». Hadith do Muslim ghi lại.

أهمية العقيدة الإسلامية

Những điều quan trọng về ý thức hệ trong Islam

Những điều quan trọng liên quan đến ý thức hệ trong Islam rất nhiều, được tóm lược qua những điều quan trọng như sau:

1)- Nhân loại hay chúng ta rất cần đến sự ý thức hệ này trên tất cả mọi sự trong cuộc sống, như vậy chúng ta mới mong tìm được sự an nhàn, thanh tịnh trong tâm và hạnh phúc trong cuộc sống, con người không thể tìm được sự an nhàn hạnh phúc ngoại trừ tôn thờ Allah Duy Nhất một cách chân thành và vui vẻ.

2)- Ý thức hệ của Islam là điều quan trọng bắt buộc phải có trong lòng mọi người. Ðó là điều đòi hỏi mà Islam đưa ra, như lời của Rosul (saw) đã nói:

قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) البخاري ومسلم.

“Ta ra lệnh cho các người tranh đấu với mọi người cho đến khi họ chấp nhận Allah Duy Nhất để tôn thờ, và Muhammad là Sứ Giả của Ngài”. Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.

3)- Aqiđah là ý thức hệ duy nhất của Islam mới có thể tạo cho con người có được cuộc sống thanh tĩnh, an nhàn, hạnh phúc vui vẻ trong cuộc đời này cũng như Ngày Sau. Như Allah đã phán:

قال تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) البقرة 12 1

« Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah, đồng thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. » S. 2 : 112.

Ý thức hệ của Islam duy nhất mới tạo cho con người được sự vững tâm, ân lộc, bảo toàn từ Allah, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: (ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الأعراف: 96

« Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và sợ Allah thì chắc chắn Ta sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dưới đất. » S. 7 : 96

4)- Qua ý thức hệ của Islam, con người mới nhận thức và tạo được sự thanh bình trên trái đất và xây dựng được cuộc sống an lành, thanh bình như thời xưa Islam đã đem lại cho thế giới. Mà Allah đã phán:

قال تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين) الأنبياء:5 10

« Và chắc chắn Ta đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Nabi Dawud) của bức Thông điệp (đã được ban cho Nabi Musa) rằng trái đất sẽ là (bất động sản) mà những bề tôi lương thiện của Ta sẽ thừa hưởng. » S. 21 : 105

الإيمان بالله عزوجل           

Ðức tin nơi Allah

Ý nghĩa về đức tin nơi Allah: Tin tưởng một cách tuyệt đối là có sự hiện hữu của Allah Ðấng Tạo Hóa, và Ngài là Ðấng Duy Nhất Cai quản, Ban Bố. Ngài Duy Nhất để tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối những gì liên quan về danh tính và đặt tính tuyệt đối của Ngài. Ðức tin nơi Allah phải được thể hiện qua bốn điều sau đây:

1)- Tin tưởng nơi sự hiện hữu của Allah.

2)- Tin tưởng rằng Allah, Ðấng Tạo Hóa Cai Quản trên tất cả.

3)- Tin tưởng rằng Allah là Ðấng Duy Nhất để tôn thờ.

4)- Tin tưởng về những danh tính và đặt tính tuyệt đối của Ngài.

Chúng ta sẽ giải thích về bốn điều trên một cách chi tiết hơn.

1)ـ الإيمان بوجود الله تعالى:

1)- Tin tưởng về sự hiện hữu của Allah Tối Cao:

a)- Tin tưởng về sự hiện hữu của Allah là Thượng Ðế Cao Cả, nhất là điều mà mọi người ai cũng tin, đó là sự tự nhiên và thanh khiết của con người từ khi sinh ra, chỉ có một số ít người không tin tưởng điều này mà thôi.

Bản chất tự nhiên của con người sau khi được sinh ra, đã có đức tin nơi Ðấng Tạo Hóa trước khi họ học hỏi hiểu biết, sau đây chúng ta sẽ nghe và xác nhận về bằng chứng cụ thể đó, khi chúng ta hỏi người nào đó, dù dân du mục hay nông dân chất phác đều công nhận về điều đó, qua lời phán của Allah như sau:

قال تعالى: [ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ] الأنفال: 9

« Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb (Chủ Nhân) của các người (cứu giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa). »

b)- Ai cũng điều công nhận, bất cứ công việc gì xảy ra trên trái đất đều do Ngài điều khiển nó, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Những tai biến hay những biến cố, những sự thể xảy ra mà chúng ta chứng kiến gặp phải hằng ngày đều do Ðấng An Bài, xếp đặt nó, Ðấng đó không ai khác hơn là Ðấng Allah - Ðấng Tạo Hóa đã tạo ra chứ không ai có thể tạo ra, vì con người không thể tạo con người khác được, bởi vì bất cứ việc gì không thể tự nó tạo ra nó. Allah đã phán như sau:

قال تعالى: [ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ] الطور: 35

« Phải chăng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả? Hay chúng là những đấng tạo hóa. » S. 52 : 35

Ý nghĩa dòng kinh trên: Không có một vật gì được tạo ra lại không do Ðấng Tạo Hóa tạo ra nó, bởi vì họ hay con người (hay vật) chúng không thể tự chúng tạo ra chúng được, nên từ đó quả quyết rằng: Ðấng tạo ra tất cả vũ trụ này không ai khác hơn là Allah, Ðấng Tạo Hóa Duy nhất mà tất cả nhân loại phải tôn thờ.

c)- Nhìn những gì xung quanh, từ trên trời xuống dưới đất, những ngôi sao, cây cối sông ngòi biển cả, núi non... Chúng được tạo ra và sống động biến theo sự chỉ định duy nhất, đó không ai khác hơn là Ðấng Tạo Hóa, Vinh Quang nơi Ngài Duy Nhất chứ không có thần linh hay tự nhiên mà có. Như Ngài đã phán:

قال تعالى: [ صنع الله الذي أتقن كل شيء ] النمل: 88

« ... Công trình nghệ thuật của Allah, Ðấng đã hoàn chỉnh mọi vật. »

Nhìn những ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, chúng hoạt động hay di chuyển trong một quỹ đạo và theo sự tuần hoàn của nó, đúng theo kế hoạch do Ðấng Tạo Hóa đã thiết kế chỉ định cho nó, nên nó không bao giờ sai lệch một giây phút nào, nếu không thì đã xảy ra tại họa cho nhân loại. Qua lời phán của Allah:

قال تعالى: [ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل قي فلك يسبحون ] يس: 40

« Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và ban đêm không được phép qua mặt ban ngày, mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). » S. 36 : 40

2)ـ الإيمان بربوبية الله تعالى:

2)- Tin tưởng nơi Allah là Thượng Ðế Duy nhất để tôn thờ:

a)- Ý nghĩa về sự tin tưởng nơi Allah là Thượng Ðế Duy nhất để tôn thờ: Chấp nhận rằng, Allah là Thượng Ðế Duy Nhất Ðấng đã tạo ra, cai quản, ban bố tất cả những gì trong vũ trụ này. Ngài là Ðấng ban bố cuộc sống, rước lấy cái chết, che chở bảo vệ, tất cả đều nằm trong bàn tay cai quản của Ngài. Ngài là Ðấng Duy Nhất có đủ mọi quyền hành, có đủ mọi quyền lực biến hóa tất cả những gì Ngài muốn, nên không có ai đồng đẳng tổ hợp với Ngài trong mọi việc.

Tin tưởng nơi Allah là Chủ Nhân Duy Nhất có nghĩa là: Tin tưởng hoàn toàn nhất quyết rằng Allah là Ðấng Tối Cao Duy Nhất để tôn thờ chứ không được tổ hợp với thần linh nào khác. Tất cả mọi sự thờ phượng, tôn thờ, cầu nguyện đều dựa vào Allah duy nhất chứ không có thần linh nào khác trong sự thờ phượng chung với Ngài, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: [ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ] الزمر: 62

« Allah là Ðấng tạo hóa tất cả vạn vật và là Ðấng Bảo hộ. » S. 39 : 62

Allah là Ðấng ban bố, nuôi dưỡng tất cả nhân sinh vật trên thế gian này, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: [ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ] هود: 6

« Và không có một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp. » S. 11 : 6

Allah là Chủ Nhân, Hoàng Ðế của tất cả, qua lời phán của Ngài:

فال تعالى: [ لله ملك السموات والأرض وما فيهن ] المائدة:0 12

« Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất. » S. 5 : 120

b)- Allah đã truyền lệnh rằng Ngài là Chủ Nhân trên tất cả thế gian này, qua lời phán của Allah:

قال تعالى: [ الحمد لله رب العالمين ] الفاتحة: 2

“Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Ðấng Chủ Tể) của vũ trụ và nhân loại.” S. 1 : 2

Ý nghĩa Chủ Tể của vũ trụ và nhân loại có nghĩa là: Ðấng Tạo Hóa ra, Ðấng Cai Quản, Ðấng Ban Bố, An bài, sự ân lộc, phước lành, an khương cho tất cả.

c)- Nhân loại được tạo ra một cách tinh khiết, từ đó họ đều công nhận rằng Ðấng Chủ Tể không ai khác hơn là Allah, ngay cả những người Arab đa thần vào thời Rosul (saw) họ cũng công nhận như vậy qua lời phán của Allah:

قال تعالى: [ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون ] المؤمنون: 87ـ89

« Chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah' hãy bảo chúng: Thế các người không sợ Ngài hay sao? Hãy hỏi chúng: Ai là Ðấng nắm quyền thống trị mọi vật trong tay Ngài và là Ðấng bảo vệ (tất cả). Nhưng (chúng) không được ai bảo vệ thoát khỏi (hình phạt của) Ngài nếu các người biết. » S. 23 : 87-89

Những người có đức tin duy nhất nơi Allah là Ðấng Tạo Hóa cũng chưa đủ để người đó trở thành người Muslim, mà bắt buộc người đó phải có thêm đức tin nữa là chỉ tôn thờ Allah duy nhất mà thôi, bởi vì tin Allah là Đấng Tạo Hóa mà còn tôn thờ người hay vật gì khác thì không thể được. Ngày xưa Rosul (saw) đã tranh đấu với những người Arab đa thần trước kia cũng vì lẽ này.

d)- Tất cả những gì trong vũ trụ, từ trên trời xuống dưới đất, như những ngôi sao, tinh tú, cây cỏ, ruộng nương, con người hay ma quỷ đều thuộc quyền cai quản của Allah. Như Ngài đã phán:

قال تعالى: (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها) آل عمران: 83

« ...trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay không, đều phải thần phục (Ngài) trong Islam và họ sẽ được đưa về Ngài trở lại? » S. 3 : 83

Cho nên bất cứ những gì trong trời đất hay trong vũ trụ không thể thoát khỏi sự cai quản của Allah, bởi vì Allah là Ðấng Chủ Tể, Ðấng Cai Quản trên tất cả tùy ý của Ngài, bởi vì Ngài là Ðấng Tạo Hóa tất cả, cho nên ngoài Allah ra, tất cả đều do sự tạo hóa của Ngài, tất cả đều là nô lệ yếu đuối nên luôn cần đến Ðấng Tạo Hóa.

e)- Một khi đã chấp nhận Allah là Ðấng Cai Quản, điều khiển trên tất cả, thì kết luận là chỉ có Allah Duy Nhất là Ðấng Tạo Hóa và Ðấng Ban Bố, Ðấng Cai Quản trên tất cả chứ không có thần linh nào khác. Cho nên tất cả những vật gì dù ngay cả một tế bào nhỏ nhất mà con người phải cần những kính hiển vi tối tân mới có thể thấy được, chúng sinh sống hoạt động đều do sự chỉ định của Ngài. Một mạch máu nhỏ trong con người chúng ta đều do Ngài tạo ra, nếu Ngài làm cản trở đường vận chuyển của dòng máu thì con người sẽ bị tê liệt, vì thế tất cả đều do mệnh lệnh của Allah.

Vì vậy bắt buộc chúng ta phải luôn ràng buộc với Ngài Duy nhất để tin tưởng, cầu khẩn, phó thác, vì Ngài Duy Nhất là Ðấng tạo hóa, Đấng Ban Bố và Chủ Tể trên tất cả.

(Còn tiếp)


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 355 Tổng lượt truy cập 2523065