-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Chương 28: Sự Che Đậy Awrah Của Người Muslim & Cấm Phơi Bày Với Người Khác Trừ Trường Hợp Thực Sự Cần Thiết. Chương 29: Giúp đỡ những người Muslim khi cần thiết. Chương 30: Shafa’ah (cầu xin ân xá, sự can thiệp)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 27: "ĐIỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA NGƯỜI MUSLIM"

Allah ra lệnh bảo Thiên sứ Muhammad (saw) phải có lòng thương xót đối với những người có đức tin; và mệnh lệnh này không phải dành riêng cho Thiên sứ Muhammad (saw) mà là cho tất cả các bề tôi có đức tin nói chung rằng họ phải biết yêu mến và thương xót lẫn nhau.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 26 - CẤM SỰ BẤT CÔNG VÀ LỆNH PHẢI TRẢ LẠI CÔNG BẰNG

Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Các ngươi hãy sợ mà tránh sự bất công bởi quả thật sự bất công sẽ là những bóng tối vào Ngày Phục Sinh; Các ngươi hãy sợ mà tránh sự keo kiệt bởi quả thật sự keo kiệt đã hủy diệt những người trước các ngươi: Sự keo kiệt của họ đã dẫn tới chuyn họ giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 25 - AMA'NAH (SỰ TÍN NHIỆM)

Amanah có nghĩa là tín vật, sự tín nhiệm, điều được ủy thác, chữ tín, sự đáng tin, hoặc trọng trách. Allah, Đấng Tối Cao phán: "Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải (thực hiện Ama-nah) giao hoàn tín vật về lại cho ch nhân của nó." (Chương 4 – Annisa’, câu 58).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 22 - 23 & 24

Chương 22: "Sự Khuyên Răn" - Chương 23: "Kêu gọi làm việc thiện tốt và ngăn cản điều xấu và trái đạo" - Chương 24: "Cảnh Báo Mạnh Mẽ Về Sự Trừng Phạt Cho Ai Kêu Gọi Làm Điều Thiện Hoặc Ngăn Cản Làm Điều Xấu Nhưng Hành Động Lại Trái Với Lời Nói".

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 19  - 20  & 21

Chương 19: Vạch ra đường lối tốt hay xấu -  Chương 20: Kêu gọi hướng dẩn tốt đẹp - Chương 21: Gíup đỡ nhau làm điều thiện. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những ai cầu nguyện, thưa: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi và phù hộ bầy tôi thành những người lãnh đạo cho những người ngay chính.} (Chương 25 – AlFurqan, câu 74).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAD AS SALIHIN” - CHƯƠNG 17 VÀ 18 - PHẢI CHẤP HÀNH MỆNH LỆNH CỦA ALLAH & CẤM ĐỔI MỚI TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG

Allah, Đấng Tối Cao phán: "Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người." (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). "Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah (Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad)." (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAD AS SALIHIN” - CHƯƠNG 15 VÀ 16 - DUY TRÌ CÁC VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO VÀ LỆNH PHẢI BẢO TỒN SUNNAH

Allah, Đấng Tối Cao phán: "Há chưa phải là lúc để cho những ai có đức tin ý thức rằng trái tim của họ nên kính sợ và phủ phục trước Lời Nhắc nhở của Allah và trước điều chân lý mà Ngài đã ban xuống? Và không nên như là những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời gian đã kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại, và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dấy loạn." (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 16).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 14 KHÔNG NÊN LẠM DUNG TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG Allah, Đấng Tối Cao phán: "Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn." (Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2). Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah ở mức trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt sức dẫn đến sự chán ngán...
BÀI VIẾT VÀ AUDIO MP3: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 12 & 13 KÊU GỌI LÀM VIỆC THIỆN TỐT... : Allah không cho người bề tôi của Ngài viện một lý do nào đó để y biện hộ cho lỗi lầm của mình ở độ tuổi 60, khi y nói: "Nếu được sống thọ hơn thì bề tôi chắc chắn sẽ chấp hành theo mệnh lệnh của Allah". Bởi vì đây là độ tuổi “gần đất xa trời”, tuổi mà một người phải sẵn sàng cho chuyến hành trình trở về với Allah. Cho nên, vào độ tuổi này, người bề tôi nên chuyên tâm hành đạo cho thật nhiều và thường xuyên cầu xin Allah tha thứ...
BÀI VIẾT VÀ AUDIO MP3: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 11: MUJAAHADAH - CHIẾN ĐẤU VỚI BẢN NGÃ Jihaad muốn nói ở đây là sự đấu tranh của một con người với chính bản thân mình trong việc nỗ lực tìm kiếm điều hữu ích. Một số học giả nói: "Jihaad với bản thân" (tức chiến đấu với bản thân) là Jihaad lớn lao nhất, còn Jihaad với kẻ thù (tức đi chiến đấu với kẻ thù) đó chỉ là Jihaad nhỏ.
RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 10: THI ĐUA LÀM VIỆC NGOAN ĐẠO VÀ THIỆN TỐT

Allah bảo các bề tôi của Ngài hãy thi đua nhau tìm đến sự tha thứ của Ngài bằng các việc làm ngoan đạo và thiện tốt; và Ngài bảo các bề tôi hãy tranh nhau làm việc thiện tốt và ngoan đạo để tìm đến Thiên Đàng của Ngài, nơi của đời sống hạnh phúc bất tận, nơi của sự hưởng thụ trọn vẹn và hoàn hảo. Và Ngài mô tả Thiên Đàng với khoảng rộng như trời đất ý nói Thiên Đàng là thế giới vô cùng rộng lớn.

RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 8 & 9: SỰ NGAY CHÍNH VÀ NGHIỀN NGẪM VỀ SỰ VĨ ĐẠI CÁC TẠO VẬT CỦA ALLAH

Allah cũng như Thiên sứ của Ngài (saw) đã chỉ dạy những người Muslim phải làm gì để có được sự ngay chính này hay để luôn đi trên con đường ngay chính và khi người bề tôi đi trên con đường ngay chính của Allah thì sẽ đạt được điều gì? Cho nên, sự ngay chính là điều mà Allah bắt chúng ta phải cầu xin Ngài phù hộ và hướng dẫn đến với nó mỗi ngày mười bảy lần trong một ngày đêm...

RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 7: KIÊN ĐỊNH VÀ PHÓ THÁC / YAQEEN & TAWAKKUL "Yaqeen & Tawakkul"

Tinh thần kiên định của những người có đức tin rằng mỗi khi có sự hù dọa cũng như sự gieo rắc nỗi sợ hãi thì điều đó chỉ làm họ tăng thêm đức tin Iman và lòng kiên định ở nơi Allah và Thiên sứ của Ngài (saw). Còn ai phó thác cho ai (vật) ngoài Allah thì người đó sẽ thua thiệt bởi vì tất cả mọi thứ ngoài Ngài đều sẽ chết và bị diệt vong, chỉ có Ngài mới là Đấng còn mãi và không bao giờ chết.

RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 6: LÒNG KÍNH SỢ (AT TAQWA)

Taqwa theo nghĩa của từ là sự phòng ngừa, cẩn thận giữ sao cho không bị vướng vào những điều có hại. Trong giáo lý, Allah phán bảo những người có đức tin phải Taqwa đối với Ngài tức phải cẩn thận giữ mình để không bị rơi vào sự trừng phạt của Ngài và phải phòng ngừa từ những điều có thể khiến bản thân rơi vào hành vi bắt buộc phải chịu sự hình phạt của Ngài.

RIYAD AS SALIHIN - NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 5: SỰ GIÁM SÁT

Trong đức tin Iman, bậc cấp cao nhất đó là Ihsaan, và Ihssan có nghĩa là người bề tôi tin tưởng một cách kiên định rằng Allah I luôn giám sát và trông thấy mọi việc làm của y dù lớn hay nhỏ, dù thầm kín hay công khai.

Chuyển đến trang [trước]  1 ,2 ,3 ,4  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 151 Tổng lượt truy cập 2653734