-Chân Lý Islam | baiviet | USUL AL-FIQH (GIÁO LÝ THỰC HÀNH QURAN & SUNNAH) | BÀI VIẾT VÀ 6 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 7: "QUAN HỆ XÃ HỘI"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ 6 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 7: "QUAN HỆ XÃ HỘI"
31.10.2016 00:50 - đã xem : 1402
_VIEWIMG

Trong đời sống xã hội, con người luôn luôn tham gia vào những quan hệ rất đa dạng và phong phú. Các quan hệ đa dạng ấy có thể phát sinh trong hoạt động sản xuất, thương mại, công tác, học tập, sinh hoạt đời thường, hoạt động đối ngoại,…


Quan hệ xã hội là những quan hệ giữa người với người được hình thành trong quá trình hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, v.v... Mọi sự vật và hiện tượng trong xã hội đều có những mối liên hệ với nhau.

Trên đây là những quan hệ xã hội nói chung muốn nói lên mối liên quan giữa người và người trong cơ cấu xã hội, trong các hoạt động và các tương quan xã hội. Quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình hoạt động chung trong đời sống xã hội hàng ngày. Người ta có thể phân biệt quan hệ xã hội thành các lĩnh vực khác nhau, trong đó có: "Quan hệ vật chất và quan hệ tư tưởng". Và theo tôn giáo Islam, đây cũng là đề tài chính được ghi ở chương 7 của bộ sách "Usul al Fiqh - Giáo lý thực hành theo Qur'an và Sunnah"


Download file

6 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO CHƯƠNG 7

"USUL AL FIQH - QUAN HỆ XÃ HỘI"

PHẦN I - MUA BÁN - THỜI LƯỢNG 56 PHÚT

PHẦN 2 - RIBA - THỜI LƯỢNG 19 PHÚT

PHẦN 3 - CHO MƯỢN VÀ THẾ CHẤP

THỜI LƯỢNG 27 PHÚT

PHẦN 4 - GIAO TIỀN TRƯỚC, LÃNH NỢ VÀ ỦY THÁC

THỜI LƯỢNG 29 PHÚT

PHẦN 5 - BẢO ĐÃM & NIÊM PHONG - THỜI LƯỢNG 39 PHÚT

PHẦN 6 - HỢP TÁC, THUÊ MƯỚN & HỢP ĐỒNG NÔNG NGHIỆP

THỜI LƯỢNG 35 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 1193 Tổng lượt truy cập 2422029