-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
Allah phán : « Ngài là Đấng đã ban kinh sách (Qur’an) xuống cho Ngươi (Muhammad), trong đó có những câu cụ thể rõ ràng (Ayat Muhkamat). Chúng là nền tảng của Kinh sách trong lúc những câu khác thì đề cập tổng quát các vấn đề (Ayat Mutashabihat). Bởi thế, những ai trong lòng có ý tưởng lệch lạc thì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà tìm cách gây chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ta’wil) của nó. Và chỉ riêng Allah thôi mới biết rõ ý nghĩa thật sự của nó. Và những người có trình độ hiểu biết vững chắc đều thưa : ‘Chúng tôi tin nơi nó ; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng tôi’. Và chỉ những người hiểu biết mới nắm được lời nhắc nhở (của Qur’an). » S. 3 : 7
99 TÊN CỦA ALLAH (Phần 2) 46. الواسع al-Wasi - Ðấng Rộng rãi bao la, Đấng Bao Quanh tất cả, Đấng ôm tất cả. (Năng lượng và sự dồi dào của Ngài vô giới hạn. Lòng Đại lượng, và tính Cao thượng của Ngài vượt xa sự giới hạn và sự ước lượng vượt xa sự tưởng tượng. Ân huệ của Ngài cho bao phủ tất cả mọi tạo vật và muôn loài và tri thức bao la của Ngài vô cùng, cách xa toàn bộ cái bao la trải dài từ thiên đàng đến trái đất).
99 TÊN CỦA ALLAH (Phần 1) Ông Abu Hurairoh (R) thuật lại là Rosul (saw) có nói: « Allah có 99 danh gọi, nghĩa là 100 trừ 1, nhưng ai học thuộc lòng và biết hết nghĩa của nó thì Allah sẽ cho vào Thiên đàng. Allah Duy Nhất : ‘Không có thượng đế nào khác ngoài Allah ra để tôn thờ’. Ngài thích số lẻ và 99 cái tên. » Hadith do al Bukhory va Muslim ghi lại.
THẾ GIỚI CỦA LOÀI JINN (SHAYTAN) Jinn là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt như loài người, nhưng mắt thường của chúng ta không nhìn thấy, Jinn được phân chia thành hai loại : Muslim và không Muslim.
LỜI GIÁO HUẤN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

Cuộc sống xã hội của những người Muslim đang sinh sống tại các quốc gia Âu Mỹ, hay tại các nước không phải Islam là chính giáo thì rất phức tạp. Vấn đề phức tạp ở đây là người láng giềng, bạn bè chung sở làm hay sự giao thiệp với những người không cùng quan điểm đạo giáo…

BÀI THUYẾT GIẢNG CUỐI CÙNG CỦA NABI MUHAMMAD (SAW) Khi Rosul (saw) còn ở Mecca, Rosul (saw) có cùng những người Quraysh đi làm hajj mỗi năm (nhưng cách thức làm hajj và ngày giờ ấn định làm hajj của họ không giống bây giờ).
NIKAH TRONG ISLAM (Phần 2) Qur’an và Sunah: Chiếu theo thiên kinh Qur’an và sự dạy bảo của Rosul (saw) kêu gọi những người tin tưởng nên lập gia đình. Trước tiên là để hợp thức hoá (Nikah) cho đôi nam nữ trong vấn đề giải quyết sinh lý của loài người để khỏi vướng vào tội zinah (gian dâm), kế đến là bảo tồn nòi giống (sinh con đẻ cái) cho nhân loại.
NIKAH TRONG ISLAM (Phần 1) Trước khi Islam ra đời, nghĩa là vào thời Al Jahiliyah (tiền Islam), việc cưới hỏi (Nikah) rất phức tạp, những người Arab dùng nhiều cách thức để lập gia đình, mà những cách thức này thỉnh thoảng chúng ta vẩn còn thấy tồn tại nhiều nơi của thế hệ hôm nay...
THIÊN ĐÀNG QUA THIÊN KINH QUR'AN (1) ĐỊNH NGHĨA
Al-Jannah (Thiên Đàng), là một danh từ chung chỉ một nơi vĩnh cửu dành riêng cho những người có đức tin, từ này cũng biểu đạt ý nghĩa của sự sung sướng, hạnh phúc, niềm vui, sự vui vẻ và hưởng thụ. Người canh giữ Thiên Đàng là Thiên thần Ridhwan (A).
THIÊN ĐÀNG QUA THIÊN KINH QUR'AN (2) Những cung điện, những căn phòng và những ngôi lều: Thiên Đường có tất cả những gì mà con người muốn có như ăn, uống, mặc… và ngay cả những người bạn đồng hành.
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 5) Vào thời điểm đó những người Muslim sẽ đi tìm kiếm Imaam Madhi mà mọi người đều hy vọng rằng ông sẽ đến và sẽ làm chấm dứt những nỗi khó khăn này. Trong lúc đó Imaam Madhi ở Medina Munawwarah, ông lo rằng trách nhiệm lớn lao về lãnh đạo sẽ buộc vào ông, nên ông liền bỏ đi Makkah, trong lúc ông đang Tawaaf, ông bị những người nô lệ trung thành của Allah (swt) nhận diện.
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 4) Chú thích: Con người sẽ hạ thật thấp tiêu chuẩn đạo đức để hành động thật độc ác, dấn thân vào những đổ máu ghê tởm và thịnh hành sự giết chết nhau, đời sống của con người sẽ không còn giá trị nữa và mọi người sẽ tìm cơ hợi đầu tiên sẵn sàng để giết đồng loại.
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 3) Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Chắc chắn một kỷ nguyên tiền lời cho vay sẽ đến với con người, khi đó sẽ không có một người nào sẽ thoát khỏi sự ràng buộc bởi lợi tức tiền cho vay, nếu người nào thật sự tránh né đuợc một cách trực tiếp nhưng rồi họ cũng sẽ không thoát được hậu quả của nó, bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ với tới người đó.”
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 2) 10- Mặt trăng
Ông Anas (ra) thuật lại rằng: ”Một trong những dấu hiệu tận thế sẽ là: mặt trăng sẽ được nhìn thấy trước khi nó hiện ra ở chân trời (về việc tìm trăng đêm đầu mùng một của tháng) nhưng dân chúng sẽ nói đây là trăng non của đêm thứ nhì (mùng hai)”.
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 1) Hầu như trong suốt Qur’an đã nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết rằng vũ trụ này đã được Allah (swt) tạo ra, có một hạn kỳ nhất định rồi nó sẽ bị hủy diệt cùng với tất cả mọi loài trong vũ trụ, chỉ còn lại Allah Đấng Đại Lượng, Đấng Hùng Vĩ, Đấng Vinh Quang, Đấng Chủ tể, tồn tại bất diệt, nhưng thời gian dữ kiện sẽ xảy ra này gọi là Qiyamah, chỉ Allah (swt) Đấng Tạo Hóa mới biết chính xác khi nào trái đất này sẽ tan nát ra thành bụi bặm.
CÔNG BẰNG Sự công bằng là điều căn bản rất quan trọng trong giáo lý Islam mà Allah phán như sau: "Ngài đã dựng vòm trời thật cao và đặt một cán cân * Ðể các ngươi đừng vi phạm việc đo lường * Hãy cân lường mọi vật thật công chính, và chớ cân lường thiếu hụt". Suroh 55: 7-9.
Chuyển đến trang [trước]  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

TIKTOK CLI

TIKTOK CLI

Picture gallery QURAN & hadith

Picture gallery QURAN & hadith

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 882 Tổng lượt truy cập 2574278