-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
Sujud Al-Sahu là danh từ nói về hai lần quỳ lạy bắt buộc của người Muslim trong lúc hành lễ Solah mà không nhớ rõ đã thi hành bao nhiêu động tác (dư, thiếu hoặc nghi ngờ) thì phải làm Sujud al-Sahu (hai lần cúi lạy). Quả thật, hiện nay dù là người Muslim nhưng còn có rất nhiều người không hiểu biết thực hành về "Giáo lý Sujud Al-Sahu", trong khi đây là bổn phận bắt buộc của một người Muslim nếu phạm điều sai sót trong lúc hành lễ ‘solah’ thì phải thi hành nghiêm chỉnh theo đúng cách thức của giáo luật đưa ra.
HUSNUN AL-MUSLIM "Husnun Al-Muslim" của tác giả Sheikh Sa’id bin Aly bin Waf Al-Qohtony từ ngôn ngữ Arập và đã được Sheikh Majdy bin Abdul Wahab Ahmad hiệu đính. Quyển sách này nói về nội dung và ý nghĩa của những lời tụng niệm và những lời cầu xin được trích dẩn từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Thiên Sứ Muhammad (saw)
NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU'A) SAU KHI DÂNG LỄ SOLAH SÁNG CHIỀU Một người Muslim tin tưởng nơi Allah, tin tưởng vào Ngày Phán Xử đều hiểu rằng vào một ngày mà tất cả tiền tài vàng bạc châu báu, hay địa vị thế lực, ngay cả cha mẹ hay vợ chồng, anh em, con cái… tất cả những thứ đó đều không thể giúp ích gì cho bản thân y, mà chỉ có những việc làm tốt đẹp của y trong cuộc sống trần gian này sẽ mang ân phước đến cho y mà thôi.
GIÁO LUẬT VỀ SỰ SẠCH SẺ (CHƯƠNG 8: TẮM NƯỚC THEO GIÁO LUẬT ISLAM) Tắm nước theo giáo luật Islam là một trong những giáo luật bắt buộc cho mỗi người Muslim (nam và nữ) phải thi hành nghiêm chỉnh. Bằng chứng trong thiên kinh Qur’an, Allah đã phán bảo con người hãy tẩy rửa vài bộ phận (lấy nước wudu) trước khi dâng lễ solah, nhưng phải tắm tẩy sạch toàn thân (tắm nước Junub) sau mỗi lần vợ chồng chăn gối hay sau khi phụ nữ hết kinh nguyệt hàng tháng…
GIÁO LUẬT VỀ SỰ SẠCH SẼ (CHƯƠNG 7: SỰ VỆ SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HÀNH ĐẠO HÀNG NGÀY) Những người Muslim thường đối mặt với vấn đề vệ sinh cá nhân liên quan đến việc hành đạo hàng ngày, và đôi lúc chúng ta gặp phải những vấn đề cần phải ứng xử để làm đúng theo sunnah của Rosul (saw). Đôi khi những chuyện nhỏ nhặt tưởng rằng không quan trọng nhưng thật ra tất cả đều có sự hướng dẩn của Rosul (saw). Sau đây, chúng ta có thể tham khảo qua những bằng chứng qua những Hadith thuật lại.
GIÁO LUẬT VỀ SỰ SẠCH SẼ (CHƯƠNG 6: THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ HƯ NƯỚC WUĐU?) Chúng ta thường nghe tranh luận về vấn đề «Thế nào mới là hư nước wuđu?», để hiểu rõ phần này chúng tôi trích lại những tư liệu đã soạn thảo qua những bài Fatawa của những vị Ulama (Học giả Islam) đưa ra với những bằng chứng để chúng ta tham khảo mà áp dụng. Bởi có những người lấy sự suy nghĩ lý trí cá nhân hay học lớm đâu đó rồi đem ra tranh cải với người khác thì nó sẽ đi ngược lại với đường lối của Islam chỉ dạy.
NHỮNG VIỆC HÀNH ĐẠO MANG NHIỀU ÂN PHƯỚC Để đạt đến ngưỡng cửa của phần thưởng, chúng ta sẽ có nhiều cách thực hiện mà Allah đã phán trong hadith Qudsy:" Quả thật, Allah đã sắp đặt sẵn điều tốt và điều xấu. Sau đó, đã giải thích rõ ràng tận tường về chúng. Vì thế, ai đã có ý định làm điều tốt nhưng chưa thi hành được thì Allah đã ghi một điều tốt hoàn hảo cho người đó trong quyển sổ của Ngài. Nhưng nếu ai hướng dẫn người khác làm việc thiện thì họ sẽ được hưởng phần thưởng vĩ đại vào Ngày Sau".
ÂN PHƯỚC CỦA SỰ NHỊN CHAY VÀ SOLAH TAROWEH TRONG THÁNG RAMADAN (2) Xin xem tiếp phần hai (hết) bài "ÂN PHƯỚC CỦA SỰ NHỊN CHAY VÀ SOLAH TARAWEH TRONG THÁNG RAMADAN" nói về "LỢI ÍCH VÀ Ý NGHĨA VĨ ĐẠI CỦA SỰ NHỊN CHAY" và "NHỮNG ĐẶC ÂN TRONG THÁNG RAMADAN". Bởi tháng Ramadan là tháng được ALLAH ban nhiều ân phước cho những người Muslim chứng minh về sự hành đạo của mình, và Ngài sẽ ban cho chúng ta những đặc ân gì khác nữa???...
ÂN PHƯỚC CỦA SỰ NHỊN CHAY VÀ SOLAH TAROWEH TRONG THÁNG RAMADAN (1) Ramadan là tháng tràn đầy lòng thương xót, lòng vị tha và cứu vớt khỏi hỏa ngục, bởi những ngày đầu của tháng được bao trùm bởi lòng thương xót, những ngày giữa tháng được bao trùm bởi lòng vị tha và những ngày cuối của tháng được bao trùm bởi sự cứu rỗi khỏi hỏa ngục.
NHỮNG BÀI HỌC QUAN TRỌNG CHO CỘNG ĐỒNG MUSLIM NHỮNG BÀI HỌC QUAN TRỌNG CHO CỘNG ĐỒNG MUSLIM là tập sách nhỏ ghi lại những kiến thức tối thiểu của một người Muslim về tôn giáo Islam, Sheikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz đã soạn thảo tập sách nhỏ này với hi vọng giúp đỡ những anh chị em Muslim nào còn lờ mờ chưa hiểu phương cách hành đạo hay cách thức thi hành bổn phận của bầy tôi đối với Allah, Đấng Tối Cao.
CHƯƠNG NĂM: LẤY NƯỚC WUĐU TRÊN KHUF (GIÀY HAY VỚ) !!! Khuf là một loại giày bằng da mềm để mang trong nhà, rất nhẹ và rộng dành. Lấy nước wuđu lên Khuf là việc làm Sunnah được lưu truyền từ Nabi (saw) mà tất cả các vị Sohabah hay Ulama tiền bối đều ứng dụng, ngoại trừ những nhóm Al-Khowarij và Al-Rofidoh thì không đồng ý.
GIÁO LUẬT VỀ SỰ SẠCH SẼ (CHƯƠNG 4: NƯỚC WUĐU) Đối với Islam, trong cuộc sống có nhiều vấn đề phức tạp mà thiên kinh Qur’an không đề cập tất cả chi tiết, nhưng hầu như mọi vấn đề có liên quan đến giáo lý thì đều được Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dẫn hay hành động để cho mọi người học hỏi. Kỳ này (chương 4), chúng tôi sẽ nói về đề tài « Nước wuđu ». Sau khi cân nhắc và phân tích thì những vị học giả hay những vị Imam đã thống nhất ý kiến và đưa ra giáo lý vấn đề này như sau:
KITAB AL-JANAZAH (NHỮNG GÌ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT) (8) « ASSALAMA ALA AHLID DIYAR'RY MINAL MOA'MININE WAL MUSTA-AK KHIRINE WA INSHA ALLAH HA BIKUM LAA HIQUN-NA” (Kính chào quí đạo hữu Muslim của thế giới bên kia, cầu xin với Allah ban phước lành cho quí vị đã đi trước, cũng như cho chúng tôi là những người sẽ đi sau và Insha-Alloh, chúng tôi sẽ đi theo sau quí đạo hữu).
AL AQIDAH - AL TOHAWIYAH LÀ GÌ? Một nhà thông thái Ai Cập, Abu Ja'far Al-Warroq Al-Tohaawy đã nói: "Bài viết phân tích về Aqeedah (đức tin) của nhóm Al-Sunnah và Al-Jama-a'h theo cách diễn giải của trường phái Imam Abu Hanifah Al-Nua'maan bin Thaabit Al-Kufy, ông Abu Yusuf Ya'qob bin Ibrohim Al-Ansory và ông Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaibany (cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ), đức tin này được họ xem là nguồn gốc, là nền tảng cơ bản của Islam dùng cho mọi người Muslim đang tôn thờ Allah duy nhất, Đấng Chúa tể của vủ trụ và muôn loài".
CUỘC SỐNG SAU KHI CHẾT ? Có câu hỏi cho rằng liệu cuộc sống sau khi chết không nằm trong phạm vi khoa học, mà khoa học chỉ liên quan đến việc phân loại và phân tích các dự liệu phán đoán mà thôi? Vả lại, con người lại rất bận rộn với các yêu cầu, đòi hỏi của các lĩnh vực khoa học và nghiên cứu, trong ý nghĩa hiện đại của thuật ngữ này trong vài thế kỷ qua con người đã quen với khái niệm của cuộc sống sau khi chết từ thời xa xưa.
PHƯƠNG TIỆN NHÌN TRĂNG VÀ NGÀY NGHI NGỜ? Chúng ta có được phép dùng môn thiên văn học để xác định ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tháng nhịn chay Ramadan hay không? Và người Muslim có được phép sử dụng ống vòm hiện đại để xác định đã thấy vầng trăng lưỡi liềm đã xuất hiện hay không ? Hay chỉ cho phép phải nhìn bằng mắt?
Chuyển đến trang [trước]  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

TIKTOK CLI

TIKTOK CLI

Picture gallery QURAN & hadith

Picture gallery QURAN & hadith

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

YOUTUBE CHANLYISLAM MEDIA

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

CLIPS BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

SƯU TẦM ISLAM - ỐNG KÍNH THẾ GIỚI

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 372 Tổng lượt truy cập 2577696