TIKTOK CLI - #54 HÃY THỜ PHƯỢNG THƯỢNG ĐẾ CHO TỚI KHI SỰ KIÊN ĐỊNH ĐẾN VỚI NGƯƠI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#54 HÃY THỜ PHƯỢNG THƯỢNG ĐẾ CHO TỚI KHI SỰ KIÊN ĐỊNH ĐẾN VỚI NGƯƠI

183 xem