TIKTOK CLI - #135 ALLAH PHÁN VỚI LOÀI NGƯỜI VÀ LOÀI JINN TRONG MỘT HADITH QURSI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#135 ALLAH PHÁN VỚI LOÀI NGƯỜI VÀ LOÀI JINN TRONG MỘT HADITH QURSI

83 xem