TIKTOK CLI - #62 ALLAH SẼ GIA TĂNG ÂN HUỆ VÀ PHÚC LÀNH CHO NHỮNG AI BIẾT TRI ÂN NGÀI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#62 ALLAH SẼ GIA TĂNG ÂN HUỆ VÀ PHÚC LÀNH CHO NHỮNG AI BIẾT TRI ÂN NGÀI

199 xem