TIKTOK CLI - #71 ALLAH LÀ ĐỨC VUA NẮM MỌI VƯƠNG QUYỀN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#71 ALLAH LÀ ĐỨC VUA NẮM MỌI VƯƠNG QUYỀN

173 xem