TIKTOK CLI - #172 HÃY TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG CHA MẸ Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#172 HÃY TÔN TRỌNG VÀ YÊU THƯƠNG CHA MẸ

33 xem