TIKTOK CLI - #66 AI CHI DÙNG TÀI SẢN CHO CON ĐƯỜNG CỦA ALLAH THÌ THẬT RA NGƯỜI ĐÓ CHỈ CHI DÙNG CHO BẢN THÂN MÌNH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#66 AI CHI DÙNG TÀI SẢN CHO CON ĐƯỜNG CỦA ALLAH THÌ THẬT RA NGƯỜI ĐÓ CHỈ CHI DÙNG CHO BẢN THÂN MÌNH

170 xem