TIKTOK CLI - #131 ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU DÀNH CHO THẾ GIỚI NÀY LẤN ÁT TÌNH YÊU DÀNH CHO ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

#131 ĐỪNG ĐỂ TÌNH YÊU DÀNH CHO THẾ GIỚI NÀY LẤN ÁT TÌNH YÊU DÀNH CHO ALLAH

81 xem